Veřejné zakázky: Fakultní nemocnice Hradec Králové

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Fakultní nemocnice Hradec Králové

2024-01-23   Léčivé přípravky s obsahem inhalačních sympatomimetik v kombinaci – veřejná lékárna (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Prostřednictvím předmětné veřejné zakázky zadavatel hodlá naplnit své potřeby v oblasti pořízení léčivých přípravků pro zajištění činnosti veřejné části lékárny v oblasti výdeje léčivých přípravků na lékařský předpis, které v souladu s právními předpisy není zadavatel oprávněn při výdeji léčivých přípravků zaměnit. Předmětem veřejné zakázky je dodávka konkrétních léčivých přípravků s obsahem inhalačních sympatomimetik v kombinaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Léčivé přípravky s obsahem tacrolimu ve formě tablet (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem tacrolimu ve formě tablet po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Nitrooční čočky pro operaci katarakty (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nitroočních čoček pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Dodávky kardiochirurgických kanyl II (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiochirurgických kanyl pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Profesionální prací systém – dodávky pracích prostředků (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a chemického systému praní prádla pro 2 tunelové prací linky a 3 prokládací prací stroje, a to dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Léčivé přípravky s obsahem daptomycinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem daptomycinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Vybavení pro URO endoskopie včetně záručních a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a servis vybavení pro URO endoskopie včetně příslušenství pro Centrální operační sály zadavatele vč. zajištění záručních a pozáručních činností na dodané zboží, a to na základě kupní a servisní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Guiding katétry (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky guiding katétrů (zaváděcí katétry neboli cévky) určených k provádění koronárních intervencí v široké škále použití pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Léčivé přípravky s obsahem tacrolimu II (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem tacrolimu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Enterální výživa - veřejná lékárna (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Prostřednictvím předmětné veřejné zakázky zadavatel hodlá naplnit své potřeby v oblasti pořízení potravin pro zvláštní lékařské potřeby pro zajištění činnosti veřejné části lékárny v oblasti výdeje výživy, a to s ohledem na potřeby klientů zadavatelem provozované lékárny. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Vybavení stravovacího provozu včetně záručních a pozáručních činností II (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových, nerepasovaných a nepoužitých technologií včetně příslušenství a zajištění záručních a pozáručních činností pro Stravovací odbor. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ – TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA A KOORDINÁTOR BOZP (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a poskytnutí dalších výkonů a služeb v souvislosti s revitalizací a modernizací nemocnice, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové za provozu, na akci „FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren typu OKI, Canon a Hewlett-Packard na dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-29   Léčivé přípravky s obsahem ciprofloxacinu, ceftazidimu a klindamycinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ciprofloxacinu, ceftazidimu a klindamycinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Ortopedické implantáty 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ortopedických implantátů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Součástí předmětu plnění je zřízení a bezplatné provozování konsignačního skladu v místě plnění. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Léčivé přípravky s obsahem levetiracetamu pro intravenózní podání (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem levetiracetamu pro intravenózní podání po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   SAN switche pro FN HK 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ks SAN switchů pro FN HK včetně jejich instalace a uvedení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   Léčivé přípravky s obsahem dabrafenibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dabrafenibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   Vybavení pro URO endoskopie včetně záručních a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a servis vybavení pro URO endoskopie včetně příslušenství pro Centrální operační sály zadavatele vč. zajištění záručních a pozáručních činností na dodané zboží, a to na základě kupní a servisní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Léčivé přípravky s obsahem pegfilgrastimu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem pegfilgrastimu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   Léčivé přípravky s obsahem pemigatinibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem pemigatinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-11-08   Léčivé přípravky s obsahem tepotinibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem tepotinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Léčivé přípravky s obsahem ixazomibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ixazomibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-11-07   Léčivé přípravky s obsahem teklistamabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem teklistamabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-11-06   Léčivé přípravky s obsahem linezolidu II (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem linezolidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Léčivé přípravky s obsahem vorikonazolu II (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem vorikonazolu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Léčivé přípravky s obsahem somatrogonu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem somatrogonu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Chlopenní náhrady 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chlopenních náhrad dle potřeb zadavatele po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Léčivé přípravky s obsahem upadacitinibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem upadacitinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AbbVie s.r.o.
2023-11-01   Léčivé přípravky s obsahem berotralstatu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem berostralstat dihydrochloridu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-11-01   Léčivé přípravky s obsahem ranibizumabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ranibizumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-10-25   Léčivé přípravky s obsahem goserelinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem goserelinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-25   Léčivé přípravky s obsahem entrektinibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem entrektinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. FN HK - ENTREKTINIB 200MG CPS 90, ATC: L01EX14 - 80 Ks FN Brno - ENTREKTINIB 200MG CPS 90, ATC: L01EX14 - 80 Ks Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-25   Radiofarmaka 18F-Fluordeoxyglukosa (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky radiofarmaka 18F-Fluordeoxyglukosa pro humánní vyšetření metodou PET/CT, ve formě injekčního roztoku (pro i.v. podání) s objemovou aktivitou minimálně 1 GBq/ml k referenčnímu času z objednávky, v jedné lahvičce o objemu 10 ml, (umožňující opakovaný odběr roztoku), po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele a s nimi spojených služeb, tj. dodávka včetně dopravy na pracoviště zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RadioMedic s.r.o.
2023-10-24   Léčivé přípravky s obsahem teduglutidu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem teduglutidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
2023-10-24   Léčivé přípravky s obsahem azacitidinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem azacitidinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-18   Upgrade 3ks UZ, nebo dodávka nových včetně záručních a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je upgrade 3ks ultrazvukových přístrojů (dále jen „UZ“), nebo dodávka nových, nepoužitých a nerepasovaných UZ včetně příslušenství a zajištění záručních a pozáručních činností pro I. interní kardioangiologická kliniku zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-10-18   Léčivé přípravky s obsahem glekapreviru a pibrentasviru (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem glekapreviru a pibrentasviru po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AbbVie s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-10-18   Oxygenátor s hadicovým setem včetně setu pro kardioplegii a kontejnery na kontaminovaný odpad 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oxygenátorů s hadicovými sety včetně setu pro kardioplegii (část 1) a kontejnerů na kontaminovaný odpad (část 2) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistat spol. s r.o. Perfect Distribution a.s.
2023-10-17   Vybavení stravovacího provozu včetně záručních a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových, nerepasovaných a nepoužitých technologií včetně příslušenství a zajištění záručních a pozáručních činností pro Stravovací odbor. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-13   Pytle na odpad II (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky LDPE pytlů na odpad po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-12   Kontejnery na ostrý odpad (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých kontejnerů na ostrý odpad po dobu 48 měsíců dle aktuálních potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.
2023-10-04   Léčivé přípravky a obsahem eftrenonakogu alfa (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem eftrenonakogu alfa po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s.
2023-10-03   Zápůjčka mechanické srdeční podpory bez oxygenátoru, včetně dodávek spotřebního materiálu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky veškerého potřebného spotřebního materiálu pro mechanickou srdeční podporu bez oxygenátoru po dobu 4 let pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také bezplatná výpůjčka 2 ks řídících jednotek mechanické srdeční podpory. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-02   Léčivé přípravky s obsahem teriparatidu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem teriparatidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o.
2023-09-27   Infuzní technika včetně pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infuzní techniky (vč. příslušenství) se zárukou 24 měsíců, a to po dobu 4 let dle potřeb zadavatele. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu na dodané zboží na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-26   Multiplexní analyzátor na principu mikrosfér na stanovení protilátek proti HLA a MICA antigenům včetně dodávek... (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks multiplexního analyzátoru na principu mikrosfér na stanovení protilátek proti HLA a MICA antigenům včetně příslušenství, dodávek spotřebního materiálu a zajištění záručních a pozáručních činností pro Ústav klinické imunologie a alergologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2023-09-18   Léčivé přípravky s obsahem vandetanibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem vandetanibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sanofi s.r.o.
2023-09-14   Léčivé přípravky s obsahem sotorasibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem sotorasibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amgen s.r.o.
2023-09-13   Léčivé přípravky s obsahem bimekizumabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem bimekizumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »