Dodavatel: Roneli Stavby SE

3 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Roneli Stavby SE

2023-03-01   Přístavba Mateřské školy Letohrad, Taušlova 192 (Město Letohrad)
Předmětem veřejné zakázky je SO 02 přístavba mateřské školy, SO 03 přemístění stávajícího skladu hraček, SO 04 přeložka plynového potrubí, nová el. přípojka, SO 05 vybudování dešťové kanalizace a vsakovacího prvku, SO 06 nová kanalizační přípojka, SO 07 tuková kanalizace, SO 08 venkovní vodovod a SO 09 vybudování zpevněných ploch. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Roneli Stavby SE
2022-08-29   Výběr dodavatele stavebních prací - Vstupní objekt - II. etapa (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebního díla s názvem „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice - vstupní objekt, úprava oplocení a vjezdová brána, přístřešek pro kontejnery, venkovní plochy“, v jehož rámci dojde k vybudování novostavby vstupního objektu a depozitární plochy, které budou po svém dokončení tvořit součást depozitárního areálu Zadavatele v Čelákovicích. Stavební práce tvořící předmět veřejné zakázky navazují na předchozí realizaci (veřejná zakázka „Výběr dodavatele stavebních prací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Roneli Stavby SE
2019-12-06   NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění PET/CT - podruhé (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je přístavba nové budovy pro pracoviště PET/CT navazující na stávající objekt radiodiagnostického oddělení. Přístavba je navrhovaná jako jednopodlažní, částečně podsklepená. V 1. NP je umístěno vlastní pracoviště PET/CT, které navazuje na prostory oddělení radiodiagnostiky, kde jsou vyšetřovny RTG, UZ, MR a CT. V 1. PP je umístěna strojovna vzduchotechniky. Vstup do pracoviště především pro pacienty je z hlavního komunikačního prostoru oddělení RDG s recepcí a čekárnou ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Roneli Stavby SE