Dodavatel: Rubber Steel Construction s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Rubber Steel Construction s.r.o.

2023-03-06   „ABEX Substráty a.s. pořízení technologie pro snížení prašnosti - nové vyhlášení“ (ABEX Substráty a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Rubber Steel Construction s.r.o.
2023-02-14   Pořízení technologie mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch (GEMEC - UNION a.s.)
5.4. Předmětem zakázky je dodávka technologii mobilní zametací a vysávací stroj zpevněných ploch. 5.5. Podrobná specifikace a požadované technické parametry a další požadavky jsou uvedeny v technické specifikaci poptávané technologie, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Stroj musí být nový, nepoužitý. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Rubber Steel Construction s.r.o.