2024-01-23   Komunální pracovní stroj (TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka komunálního pracovního stroje dle technické specifikace, která je součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Speciální vozidla silniční údržby FM, Ka a NJ (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky jsou 3 ks speciálních vozidel silniční údržby dle specifikací uvedených zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Nákup komunálních vozidel (Pražské služby, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tří kusů víceúčelových komunálních vozidel pro celoroční silniční údržbu s výměnným systémem nástaveb a komunální výbavou pro zimní údržbu komunikací (pluh, sypací nástavba) a dále dodávka dvou kusů speciálních zametacích vozidel pro silniční údržbu, včetně nástavby oboustranného silničního zametacího stroje pro letní údržbu komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Dodávka souboru dílů pro sestavení dvou nákladních vozidel kategorie N3 (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Dodávka souboru dílů pro sestavení dvou nákladních vozidel kategorie N3 dle zpracované zadávací dokumentace a přílohy č. 2 - Vymezení základních technických podmínek Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Zametací stroj – Technická správa města Loun s.r.o (Technická správa města Loun s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompaktního komunálního zametače. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Nákladní automobil N3 s výměnnými nástavbami 2023 (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového vozidla kategorie N3 v provedení 4x4 s výměnnou nástavbou pro zimní údržbu komunikací a ramenovým nosičem kontejnerů (dále také jen Zboží). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění servisních prohlídek předepsaných výrobcem a mimozáručního servisu Zboží po dobu záruky za jakost. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Dodávka komunálních vozidel (Pražské služby, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tří kusů víceúčelových komunálních vozidel pro celoroční silniční údržbu s výměnným systémem nástaveb a komunální výbavou pro zimní údržbu komunikací (pluh, sypací nástavba) a dále dodávka dvou kusů speciálních zametacích vozidel pro silniční údržbu, včetně nástavby oboustranného silničního zametacího stroje pro letní údržbu komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Nákup 3 ks nákladních automobilů s nástavbami (Silnice LK a.s.)
Předmětem 1 části Veřejné zakázky je dodávka následujícího plnění: - nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4, - třístranná sklápěcí korba na dvouosý podvozek, - čelní sněhový křídlový pluh, - nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů na dvouosý podvozek, které odpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace pro část 1 (list „4x4 HRABAČOV I.“), přičemž v případě příslušenství je předmětem plnění též osazení na vozidlo a odzkoušení. Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o. Serviscentrum Vysočina s.r.o.
2023-10-31   Speciální vozidla silniční údržby FM, Ka a NJ (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky jsou 3 ks speciálních vozidel silniční údržby dle specifikací uvedených v příloze zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-09   Nosič komunálních nástaveb (Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.)
Dodávka nosiče komunálních nástaveb včetně zimní nástavby, šípové radlice a zametací nástavby Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2023-09-06   Dodávka nákladního automobilu 6x6,nástavba inert/balená (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks automobilového podvozku 6x6 s komunální hydraulikou, sypací nástavbou inert/balená (zimní období - posyp inertním materiálem, letní období - řízený výdej obalované směsi), dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů sestavy, uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2023-08-21   Letištní zametač - ofukovač (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka dvou (2) kusů nového letištního zametače – ofukovače do 15 měsíců a jednoho (1) kusu do 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, dle specifikace, včetně zajištění servisních prací a dodávek náhradních dílů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Komunální technika, s.r.o.
2023-08-15   Nákladní vozidla FM a NJ (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky jsou: Část A - 1 ks nákladního automobilu, provedení pro přepravu kontejnerů, vč. 2 kontejnerových nástaveb o objemu 3,5 a 11 m3 Část B - 1 ks nákladního automobilu provedení valník, vybaven hydraulickou rukou Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HAGEMANN a.s.
2023-07-10   „Odprášení areálu společnosti Quarzit Quarry, a.s.“ (Quarzit Quarry, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu (příp. instalace a zkoušky předmětu koupě v místě plnění), • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2023-05-19   Zametací vůz – Zruč nad Sázavou (Město Zruč nad Sázavou)
Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nového zametacího vozu včetně veškerého požadovaného a povinného vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2023-05-12   Nákup 6 ks speciálních nákladních automobilů s podvozkem 4x4, včetně výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu komunikací (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup 6 ks speciálních nákladních automobilů s podvozkem 4x4, včetně výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu komunikací konkrétně k jednotlivým automobilům dle rozpisu a ve specifikaci uvedené v příloze. Nástavby označené stejným písmenem jako požadované vozidlo či vozidla budou dodány ke každému vozidlu či vozidlům, jedná se tedy vždy o 3 nástavby ke každému vozidlu. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o.
2023-05-10   3 ks samosběrných zametacích strojů pro čištění komunikací a chodníků s hmotností do 3,5 t (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových nepoužitých samosběrných zametacích strojů pro čištění komunikací a chodníků. Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2023-04-20   Dodávka univerzálního nosiče nářadí 4x4, sekačka travních porostů (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks univerzálního nosiče nářadí 4x4 vč. korby a sekačky travních porostů, dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů sestavy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o.
2023-04-17   Nákup 1 ks samojízdného zametacího stroje (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky nákup 1 ks samojízdného zametacího stroje. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-03-20   Tanvald - nové komunální vozidlo s nástavbami (Město Tanvald)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení kompletu vozidla se sypačem, pluhem a vysavačovou zametací nástavbou pro TSM města Tanvald, dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „technická specifikace“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Dále proškolení obsluhy, odzkoušení nástaveb a zkušební jízda při předání kompletu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2023-03-13   „AGROSUMAK a.s. - Snížení prašnosti v areálu Suchdol nad Odrou - nové vyhlášení“ (AGROSUMAK a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-06   „ABEX Substráty a.s. pořízení technologie pro snížení prašnosti - nové vyhlášení“ (ABEX Substráty a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Rubber Steel Construction s.r.o.
2023-03-03   AGRO Hoštka a.s. - Snížení prašnosti - Dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch - nové vyhlášení (AGRO Hoštka a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2023-02-22   NÁKUP SILNIČNÍHO ZAMETACÍHO STROJE (Tespra Hodonín, s.r.o.)
Předmětem plnění je dodávka 1 ks jednoúčelového silničního zametacího stroje, který bude určen pro čištění všech typů komunikací a všech typů znečištění. Stroj bude vybaven zametacím agregátem pro metení a odsávání na pravé straně. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-16   Snížení prašnosti v areálu společnosti - LB MINERALS, s.r.o. (provoz Skalná) (LB Minerals, s.r.o.)
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy na dodávku zametacího stroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Haiteco CZ s.r.o.
2023-02-14   „ZAS Věž, a.s. - Úspora vody v průmyslu“ (ZAS Věž, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího stroje. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STROM PRAHA a.s.
2023-02-14   Pořízení technologie mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch (GEMEC - UNION a.s.)
5.4. Předmětem zakázky je dodávka technologii mobilní zametací a vysávací stroj zpevněných ploch. 5.5. Podrobná specifikace a požadované technické parametry a další požadavky jsou uvedeny v technické specifikaci poptávané technologie, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Stroj musí být nový, nepoužitý. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Rubber Steel Construction s.r.o.
2023-02-02   Vozidla pro silniční údržbu (Ostravské komunikace, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zboží - vozidel pro silniční údržbu A 1 ks jednoúčelový oboustranný zametací stroj B 1 ks nosič výměnných nástaveb pro zimní údržbu komunikací zadavatel požaduje použitelnost a kompatibilitu s následujícími pracovními výměnnými nástavbami: nástavba automatického sypače pro aplikaci soli, vlhčené soli a inertních materiálů, přední segmentový sněhový pluh, nástavba pro přepravu a aplikaci teplé obalované směsi Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o.
2023-02-02   Vozidla pro silniční údržbu (Ostravské komunikace, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zboží - vozidel pro silniční údržbu A 1 ks jednoúčelový oboustranný zametací stroj B 1 ks nosič výměnných nástaveb pro zimní údržbu komunikací zadavatel požaduje použitelnost a kompatibilitu s následujícími pracovními výměnnými nástavbami: nástavba automatického sypače pro aplikaci soli, vlhčené soli a inertních materiálů, přední segmentový sněhový pluh, nástavba pro přepravu a aplikaci teplé obalované směsi Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-23   „Odprášení areálu TROJEK a.s.“ (TROJEK, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AB rent CZ s.r.o.
2023-01-13   „ABEX Substráty a.s. pořízení technologie pro snížení prašnosti“ (ABEX Substráty a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-10   Speciální vozidla silniční údržby Br, Ka a Op (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky jsou 4 ks speciálních vozidel silniční údržby dle specifikací uvedených v příloze této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-01-10   Skanska Transbeton, s.r.o. - pořízení technologie pro snížení prašnosti v areálu betonárny Třinec (Skanska Transbeton, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-08   Mobilní zametací a vysávací stroj zpevněných ploch (KARETA s.r.o.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Bude se jednat o kolový nosič s celoročně použitelným zametacím strojem se skrápěním a odsáváním. Bližší vymezení předmětu Veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v Technické specifikaci zařízení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.
2023-01-06   AGROSUMAK a.s. - Snížení prašnosti v areálu Suchdol nad Odrou (AGROSUMAK a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-05   WEKUS spol. s .r.o.- Snížení prašnosti v areálu Málkov (WEKUS spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2023-01-02   „AGRO Hoštka a.s. - Snížení prašnosti - Dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch“ (AGRO Hoštka a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-15   Eliminace prašnosti v areálu Waste solutions s.r.o (Waste Solutions s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je mobilní skrápěcí, odprašovací a samosběrný stroj, vybavený soustavou kartáčů se skrápěním a odsáváním. Jedná se o kolový nosič s celoročně použitelným zametacím strojem se skrápěním a odsáváním. Technické parametry dodávky jsou stanoveny v Příloze č. 6, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. CPV kód: 34144430-1 - Zametací vozy 34144450-7 - Kropicí vozy 42418000-9 - Stroje pro zdvihání, manipulaci, nakládání nebo vykládání Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pro stroje s.r.o.
2022-12-08   „PREFA ŽATEC s.r.o. - Snížení prašnosti v areálu Žatec“ (PREFA ŽATEC s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu a uvedení zařízení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-06   Pořízení 1 ks specializovaného vozidla s nástavbami (Technické služby města Mostu a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka nových 1ks podvozku, 1ks nástavby na jednostranný samosběrný zametač, 1ks nástavby nosič kontejnerů a 1ks nástavby mycí a čistící vysokotlaká cisterna včetně poskytování záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Auto Helus s.r.o.
2022-12-05   Dodávka nového zametacího vozu (Služby města Jihlavy s.r.o.)
Předmětem této zakázky je dodávka 1 ks nového zametacího vozu s hydrostatickým pojezdem a pravostranným zametacím agregátem. Minimální technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č.1 kupní smlouvy a je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-12-05   „Ladislav Macek - Hospodaření s vodou“ (Ladislav MACEK)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího stroje. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-30   Snížení prašnosti v areálu společnosti - LB MINERALS, s.r.o. (provoz Skalná) (LB Minerals, s.r.o.)
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy na dodávku zametacího stroje. Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-25   „RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. - Odprášení areálu společnosti RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o.“ (RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2022-11-15   EDEN TRADE CZ, s. r. o. - pořízení technologie pro snížení prašnosti v areálu recyklace (EDEN TRADE CZ, s. r. o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
2022-11-09   Obalovna Louny s.r.o. - pořízení technologie pro snížení prašnosti (Obalovna Louny s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
2022-11-07   „Eliminace prašnosti v areálu betonárny NETO HOLDING s.r.o.“ (NETO HOLDING s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-10-27   Dodávka nákladních automobilů N3 a nástaveb (Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.)
Dodávka nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb a nástaveb, resp. 5 ks nosičů nástaveb, 3 ks sypačových nástaveb a 2 ks sklápěčkových koreb pro plnění úkolů Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-10-24   Nákup podvozků nákladních automobilů včetně příslušenství II (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka následujících dílčích částí plnění: Středisko Sosnová: nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4, hákový nosič kontejnerů, čelní sněhový pluh, nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů, Středisko Liberec: nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6,třístranná sklápěcí korba na tříosý podvozek, čelní sněhový pluh, Středisko Frýdlant: nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6, třístranná sklápěcí korba na tříosý podvozek, čelní sněhový pluh, nástavba sypače pro aplikaci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-10-14   INSTALL CZ, s.r.o. - pořízení technologie pro snížení prašnosti v areálu recyklace Frýdlant nad Ostravicí (INSTALL CZ, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.