2024-01-23   Komunální pracovní stroj (TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka komunálního pracovního stroje dle technické specifikace, která je součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Zametací stroj – Technická správa města Loun s.r.o (Technická správa města Loun s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompaktního komunálního zametače. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-21   Letištní zametač - ofukovač (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka dvou (2) kusů nového letištního zametače – ofukovače do 15 měsíců a jednoho (1) kusu do 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, dle specifikace, včetně zajištění servisních prací a dodávek náhradních dílů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Komunální technika, s.r.o.
2023-07-10   „Odprášení areálu společnosti Quarzit Quarry, a.s.“ (Quarzit Quarry, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu (příp. instalace a zkoušky předmětu koupě v místě plnění), • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2023-05-19   Zametací vůz – Zruč nad Sázavou (Město Zruč nad Sázavou)
Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nového zametacího vozu včetně veškerého požadovaného a povinného vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2023-05-10   3 ks samosběrných zametacích strojů pro čištění komunikací a chodníků s hmotností do 3,5 t (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových nepoužitých samosběrných zametacích strojů pro čištění komunikací a chodníků. Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2023-04-17   Nákup 1 ks samojízdného zametacího stroje (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky nákup 1 ks samojízdného zametacího stroje. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2023-03-13   „AGROSUMAK a.s. - Snížení prašnosti v areálu Suchdol nad Odrou - nové vyhlášení“ (AGROSUMAK a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-06   „ABEX Substráty a.s. pořízení technologie pro snížení prašnosti - nové vyhlášení“ (ABEX Substráty a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Rubber Steel Construction s.r.o.
2023-03-03   AGRO Hoštka a.s. - Snížení prašnosti - Dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch - nové vyhlášení (AGRO Hoštka a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2023-02-22   NÁKUP SILNIČNÍHO ZAMETACÍHO STROJE (Tespra Hodonín, s.r.o.)
Předmětem plnění je dodávka 1 ks jednoúčelového silničního zametacího stroje, který bude určen pro čištění všech typů komunikací a všech typů znečištění. Stroj bude vybaven zametacím agregátem pro metení a odsávání na pravé straně. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-16   Snížení prašnosti v areálu společnosti - LB MINERALS, s.r.o. (provoz Skalná) (LB Minerals, s.r.o.)
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy na dodávku zametacího stroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Haiteco CZ s.r.o.
2023-02-14   „ZAS Věž, a.s. - Úspora vody v průmyslu“ (ZAS Věž, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího stroje. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STROM PRAHA a.s.
2023-02-14   Pořízení technologie mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch (GEMEC - UNION a.s.)
5.4. Předmětem zakázky je dodávka technologii mobilní zametací a vysávací stroj zpevněných ploch. 5.5. Podrobná specifikace a požadované technické parametry a další požadavky jsou uvedeny v technické specifikaci poptávané technologie, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Stroj musí být nový, nepoužitý. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Rubber Steel Construction s.r.o.
2023-01-23   „Odprášení areálu TROJEK a.s.“ (TROJEK, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AB rent CZ s.r.o.
2023-01-13   „ABEX Substráty a.s. pořízení technologie pro snížení prašnosti“ (ABEX Substráty a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-10   Skanska Transbeton, s.r.o. - pořízení technologie pro snížení prašnosti v areálu betonárny Třinec (Skanska Transbeton, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-08   Mobilní zametací a vysávací stroj zpevněných ploch (KARETA s.r.o.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Bude se jednat o kolový nosič s celoročně použitelným zametacím strojem se skrápěním a odsáváním. Bližší vymezení předmětu Veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v Technické specifikaci zařízení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.
2023-01-06   AGROSUMAK a.s. - Snížení prašnosti v areálu Suchdol nad Odrou (AGROSUMAK a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-05   WEKUS spol. s .r.o.- Snížení prašnosti v areálu Málkov (WEKUS spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2023-01-02   „AGRO Hoštka a.s. - Snížení prašnosti - Dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch“ (AGRO Hoštka a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-15   Eliminace prašnosti v areálu Waste solutions s.r.o (Waste Solutions s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je mobilní skrápěcí, odprašovací a samosběrný stroj, vybavený soustavou kartáčů se skrápěním a odsáváním. Jedná se o kolový nosič s celoročně použitelným zametacím strojem se skrápěním a odsáváním. Technické parametry dodávky jsou stanoveny v Příloze č. 6, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. CPV kód: 34144430-1 - Zametací vozy 34144450-7 - Kropicí vozy 42418000-9 - Stroje pro zdvihání, manipulaci, nakládání nebo vykládání Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pro stroje s.r.o.
2022-12-08   „PREFA ŽATEC s.r.o. - Snížení prašnosti v areálu Žatec“ (PREFA ŽATEC s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu a uvedení zařízení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-05   Dodávka nového zametacího vozu (Služby města Jihlavy s.r.o.)
Předmětem této zakázky je dodávka 1 ks nového zametacího vozu s hydrostatickým pojezdem a pravostranným zametacím agregátem. Minimální technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č.1 kupní smlouvy a je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-12-05   „Ladislav Macek - Hospodaření s vodou“ (Ladislav MACEK)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího stroje. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-30   Snížení prašnosti v areálu společnosti - LB MINERALS, s.r.o. (provoz Skalná) (LB Minerals, s.r.o.)
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy na dodávku zametacího stroje. Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-25   „RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. - Odprášení areálu společnosti RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o.“ (RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2022-11-15   EDEN TRADE CZ, s. r. o. - pořízení technologie pro snížení prašnosti v areálu recyklace (EDEN TRADE CZ, s. r. o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
2022-11-09   Obalovna Louny s.r.o. - pořízení technologie pro snížení prašnosti (Obalovna Louny s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
2022-11-07   „Eliminace prašnosti v areálu betonárny NETO HOLDING s.r.o.“ (NETO HOLDING s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-10-14   INSTALL CZ, s.r.o. - pořízení technologie pro snížení prašnosti v areálu recyklace Frýdlant nad Ostravicí (INSTALL CZ, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2022-10-10   VZ 71.22 Pořízení 2 kusů zametacího čistícího vozu včetně nástaveb (Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 kusů zametacího čistícího vozu včetně nástaveb na obě vozidla dle Technické specifikace, jež tvoří přílohu závazného návrhu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2022-09-30   Snížení prašnosti v areálu společnosti - LB MINERALS, s.r.o. (provoz Skalná) (LB Minerals, s.r.o.)
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy na dodávku zametacího stroje. Zobrazit zadávací řízení »
2022-09-07   PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s. - Pořízení technologie pro snížení prašnosti - nové vyhlášení (PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NET spol. s r.o.
2022-08-22   FCC BEC, s.r.o. - Eliminace prašnosti v areálu FCC BEC, s.r.o (FCC BEC, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2022-08-12   Mobilní zametací a vysávací stroj zpevněných ploch (KARETA s.r.o.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Bude se jednat o kolový nosič s celoročně použitelným zametacím strojem se skrápěním a odsáváním. Bližší vymezení předmětu Veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v Technické specifikaci zařízení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-07-26   SONO PLUS, s.r.o. - Odprášení areálu společnosti SONO PLUS, s.r.o (Sono Plus, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2022-07-26   Odprášení areálu betonárny Vojkovice společnosti Skanska Transbeton, s.r.o (Skanska Transbeton, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2022-07-21   Zametací vozidlo s nástavbou (Technické služby města Liberec, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je nákup nového zametacího vozidla včetně nástavby dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „technická specifikace“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-06-17   Zametač tažený za NA s ABS (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Dodávka 3 kusů taženého zametače za nákladní automobil (dále zametače) s ABS pro cestmistrovství Jihlava, Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2022-06-08   PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s. - Pořízení technologie pro snížení prašnosti (PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2022-06-08   Samosběrná zametací nástavba plnící normu PM10 včetně montáže, na silničním nákladním podvozku v komunálním provedení (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nové samosběrné zametací nástavby plnící normu PM10 na vhodný podvozek a podvozku v komunálním provedení s celkovou hmotností do 15 tun. Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy včetně seznámení s údržbou. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-05-16   Samosběrná zametací nástavba plnící normu PM10 (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nové samosběrné zametací nástavby plnící normu PM10 na vhodný podvozek a podvozku v komunálním provedení s celkovou hmotností do 15 tun. Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy včetně seznámení s údržbou. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2022-05-11   Pořízení technologie pro snížení prašnosti pro společnost RECYKLÁČ (RECYKLÁČ s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka technologie samosběrného zametacího stroje na podvozku nákladního automobilu. Podrobná specifikace a požadované technické parametry a další požadavky jsou uvedeny v technické specifikaci poptávané technologie, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Stroj musí být nový, nepoužitý. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o.
2022-04-21   Samosběrný zametací stroj pro čištění komunikací a chodníků (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nepoužitého samosběrného zametacího stroje pro čištění komunikací a chodníků. Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy a poskytování servisních prací. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém návrhu textu kupní smlouvy, technické specifikaci a smlouvy o poskytování servisních služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-02-17   Nákup velkého samosběrného čistícího vozu (TS a.s.)
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka letní údržbu, která spočívá mimo jiné i v čištění vozovek a jejich součástí a příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2022-01-27   Pořízení technologie pro snížení prašnosti pro společnost RECYKLÁČ (RECYKLÁČ s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka technologie samosběrného zametacího stroje na podvozku nákladního automobilu. Podrobná specifikace a požadované technické parametry a další požadavky jsou uvedeny v technické specifikaci poptávané technologie, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Stroj musí být nový, nepoužitý. Zobrazit zadávací řízení »
2021-11-18   „POŘÍZENÍ SAMOJÍZDNÉHO STROJE - ZAMETAČE“ (Technické služby Karviná, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks samojízdného pracovního stroje - zametače pro Technické služby Karviná, a.s. Technická specifikace je obsahem zadávací dokumentace, která je uveřejněna a volně ke stažení na profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_60.html Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A-TEC servis s.r.o.
2021-10-25   Eliminace prašnosti v areálu TONDAU s.r.o. - dodávka stroje (TONDAU s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o.
2021-10-25   TONDAU s.r.o. - Technologie pro snížení prašnosti - dodávka stroje (TONDAU s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o.