Dodavatel: Y-CZ s.r.o.

19 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Y-CZ s.r.o.

2023-07-10   „Odprášení areálu společnosti Quarzit Quarry, a.s.“ (Quarzit Quarry, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu (příp. instalace a zkoušky předmětu koupě v místě plnění), • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2023-03-03   AGRO Hoštka a.s. - Snížení prašnosti - Dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch - nové vyhlášení (AGRO Hoštka a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2023-01-05   WEKUS spol. s .r.o.- Snížení prašnosti v areálu Málkov (WEKUS spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2022-12-19   Nákup techniky pro lesní hospodářství (Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace)
Část 1 Nákup traktoru 50 až150 kW a čelního rampovače Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru pro provoz na pozemních komunikacích a čelního rampovače, který společně s traktorem bude tvořit funkční celek. Část 2 Nákup koně pro práci v lese Předmětem veřejné zakázky je nákup norického koně pro práci v lese. Kůň musí mít splněnou zkoušku z výkonu na minimálně 8 bodů a být zapsán v hlavní plemenné knize. Část 3 Nákup motorového zdvižného vozíku Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorového … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NET spol. s r.o. Pavel Rittich Y-CZ s.r.o.
2022-10-14   INSTALL CZ, s.r.o. - pořízení technologie pro snížení prašnosti v areálu recyklace Frýdlant nad Ostravicí (INSTALL CZ, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2022-07-26   Odprášení areálu betonárny Vojkovice společnosti Skanska Transbeton, s.r.o (Skanska Transbeton, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2022-07-22   Rámcová dohoda - Dodávka traktorů pro pěstební činnosti (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) pro každou její část s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 22 nových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD (dále jen „stroje“) určených k pracím v oblasti pěstebních činností lesního hospodářství, případně pro komunální služby a to v závislosti na využitých pracovních adaptérech. Zadavatel garantuje odběr celkem 12 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2022-04-05   Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů - Lantaron s.r.o. - dodávka techniky (Lantaron s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nakladače a drtiče dřevního odpadu. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2022-03-22   RD - Dodávka traktorů s kompletní lesnickou nástavbou (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ, přičemž celkem se jedná až o 10 traktorů s lesnickou nástavbou, zadavatel garantuje odběr 5 strojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2021-11-08   Nákup traktorů (rok 2021) (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks traktorů nářadí včetně příslušenství, a to včetně jejich předvedení a vyzkoušení Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2021-10-12   KSB pila s.r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka nakladače a mobilního zařízení na výrobu štěpky (KSB pila s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a mobilního zařízení na výrobu štěpky. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2021-08-12   Nakladač kolový (DIAMO, státní podnik)
Dodávka kolového nakladače pro každodenní provoz separační linky a hrubotřídiče. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2021-04-14   Recyklace Přeštice s.r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky a kolového manipulátoru (Recyklace Přeštice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového manipulátoru. Podrobná specifikaced předmětu plnění je specifikována v přílohách č. 4 - technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o. Y-CZ s.r.o.
2021-04-13   Dampr (2 ks) (DIAMO, státní podnik)
Předmětem plnění je dodávka 2 ks továrně nových kloubových damprů (dále i jen stroje), rok výroby 2021. Součástí dodávky je poskytování servisní činnosti k dodaným strojům a mimozáruční opravy po dobu provozu 10 000 motohodin. Podrobnosti v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2021-04-08   Snížení prašnosti areálu Granita, s.r.o. Litická - dodávka stroje (Granita, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2018-10-23   Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 16 nových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD. Zadavatel garantuje odběr celkem 7 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované délky záruční lhůty vč. s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých nutných služeb s tím spojených. K plnění na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Forest Meri, s.r.o. STROM PRAHA a.s. STROM PRAHA, a.s. Y-CZ s.r.o. Y-CZ, s.r.o.
2018-10-18   Rámcová dohoda - Dodávka traktorů s kompletní lesnickou nástavbou (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 12 nových traktorů s kompletní lesnickou nástavbou. Zadavatel garantuje odběr 6 traktorů. Součástí předmětu plnění bude i provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci traktoru a jeho nástavby po dobu trvání požadované délky záruční lhůty. Samotné plnění na základě RD bude řešeno výzvou bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o. Y-CZ, s.r.o.
2018-03-23   „Nákup speciální techniky II. pro management lokalit soustavy Natura 2000 v rámci projektu CZ-SK South Life“ (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka automobilu kategorie M1 a nákup speciálních strojů a příslušenství specifikovaných v zadávací dokumentací pro naplňování cílů managementu 25 lokalit v Jihočeském kraji. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PARMA servis s.r.o. Y-CZ s.r.o.
2014-07-30   Dodávka zahradní techniky a techniky pro mobilní kompostování (Národní památkový ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zahradní techniky a techniky pro zajištění kompostování, vč. zajištění záručního a pozáručního servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.