2023-05-24   Dodávka obalovaných směsí do 31. 12. 2023 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11, ACL16, ACO11+, ACL16+ a ACP22+ výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2023-02-10   Dodávka teplé obalované drtě v roce 2023 (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO 11+, ACO16, ACO 16+, ACL 16+, ACL 22+ a ACP 22+ v předpokládaném množství viz tabulka níže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Obalovna Tábor s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strakonická obalovna s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Vialit Soběslav spol. s r.o.
2023-02-02   Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 do 31. 7. 2023 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2023-01-18   Průběžné dodávky asfaltových směsí (TS a.s.)
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka stavební práce, spočívající ve výstavbě, opravách, rekonstrukcích a údržbě komunikací. Provádění těchto činností je podmíněno dodávkou teplých obalovaných asfaltobetonových směsí zejména typu ACO 8 50/70, ACO 11+ 50/70, ACO 11S PMB 45/80-65, ACL 16+ 50/70, ACL 22+ 50/70, ACP 16+ 50/70, ACP 22+ 50/70 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Skanska asfalt s.r.o.
2022-05-02   Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2022 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle podmínek stanovených v rámcové dohodě. Dodávka bude realizována nákupem zadavatele v místě výroby živičných směsí a odvozem vlastními prostředky. Jedná se o dodávky na silniční síť určené … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2022-02-21   Průběžné dodávky asfaltových směsí (TS a.s.)
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka stavební práce, spočívající ve výstavbě, opravách, rekonstrukcích a údržbě komunikací. Provádění těchto činností je podmíněno dodávkou teplých obalovaných asfaltobetonových směsí zejména typu ACO 8 50/70, ACO 11+50/70, ACO 11S PMB 45/80-65, ACL 16+50/70, ACL 22+ 50/70, ACP 16+ 50/70, ACP 22+ 50/70. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Skanska asfalt s.r.o.
2017-06-15   Obalované směsi ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2017 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO8 v celkovém množství cca 2 450 tun, živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO11 v celkovém množství cca 3 660 tun a živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACL16 v celkovém množství cca 200 tun ,výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. Skanska asfalt s.r.o.
2017-02-07   Dodávka teplých obalovaných asfaltobetonových směsí pro rok 2017 (TS a.s.)
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací města Frýdek-Místek a jako takový pro jejich vlastníka provádí jejich opravy a rekonstrukce, případně i jejich výstavbu. Provádění těchto činností je podmíněno dodávkou teplých obalovaných asfaltobetonových směsí, zejména typu ACO 8, ACO 11S, ACP 16S, ACP 22S, ACL 22 a ACL 16. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ a.s. Skanska asfalt s.r.o.
2016-03-24   Dodávka teplých obalovaných asfaltobetonových směsí v období 06/2016 – 12/2016 (TS a.s.)
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka opravy a rekonstrukce, případně i jejich výstavbu. Provádění těchto činností je podmíněno dodávkou teplých asfaltobetonových obalovaných směsí, zejména typu ACO 8, ACO 11 S, ACP 16 S a ACP 22 S v množství cca. 5 500 tun v období 06/2016-12/2016. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Skanska asfalt s.r.o.
2015-04-30   Dodávka teplých obalovaných asfaltobetonových směsí pro období 10/2014 až 06/2015 (TS a.s.)
Předmětem zakázky je průběžná dodávka teplých obalovaných asfaltobetonových směsí pro období 07/2015 až 06/2016 (dle klimatických podmínek), formou dílčího plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Skanska asfalt s.r.o.
2015-02-16   Dodávka teplé obalované drtě v roce 2015 (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO 16, ACL 16,ACL 22 a ACP 22 v roce 2015 pro jednotlivá cestmistrovství Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Odběr obalované drtě v obalovnách prodávajícího, doprava vlastní. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT s.r.o. BOHEMIA ASFALT, s.r.o. Jihočeská obalovna, spol. s r.o. Skanska asfalt s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o..
2015-01-06   Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek v celkovém předpokládaném maximálním množství 7 700 t. Materiál musí svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi odpovídat ČSN EN 13108-1. Zadavatel bude provádět odběr materiálu průběžně dle okamžité potřeby svými vlastními přepravními prostředky. Tato veřejná zakázka je rozdělena na části. Zadavatel si v době platnosti kupní smlouvy vyhrazuje právo odebrat množství asfaltové směsi na vysprávky vozovek podle svých skutečných potřeb za jednotkovou cenu uvedenou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. SILASFALT s.r.o. Skanska asfalt s.r.o.
2014-07-21   Dodávka teplých obalovaných asfaltobetonových směsí pro období 10/2014 až 06/2015 (TS a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka teplých asfaltobetonových obalovaných směsí pro období 10/2014 až 06/2015, (dle klimatických podmínek). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Skanska asfalt s.r.o.
2014-03-14   Obalované směsi ACO8 a ACO11 na rok 2014 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO8 v celkovém množství cca 4 150 tun a živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO11 v celkovém množství cca 4 100 tun, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bahemia Asfalt, s.r.o. KARETA s.r.o. Obalovna Ostrava s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec a.s.
2014-02-05   Dodávka teplé obalované drtě v roce 2014 (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO 16, ACL 16 a ACL 22 v roce 2014 pro jednotlivá cestmistrovství Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Odběr obalované drtě v obalovnách prodávajícího, doprava vlastní. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. Jihočeská obalovna, spol. s r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strakonická obalovna s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o.. Vialit Soběslav spol. s r.o.
2013-03-14   Obalované směsi ACO8 a ACO11 na rok 2013 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO8 v celkovém množství cca 4 400 tun a živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO11 v celkovém množství cca 4 400 tun, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bahemia Asfalt, s.r.o. D 5, akciová společnost, Třinec KARETA s.r.o. Obalovna Ostrava s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o.
2013-01-17   Dodávka teplé obalované drtě v roce 2013 (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO 16 v roce 2013 pro jednotlivá cestmistrovství Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Odběr obalované drtě v obalovnách prodávajícího, doprava vlastní. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. COLAS CZ a.s. Jihočeská obalovna, spol. s r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strakonická obalovna s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o.. Vialit Soběslav spol. s r.o.