2023-10-26   Dodávka drceného kameniva na zimní posyp vozovek 2023 - 2026 (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Prodej drceného kameniva na zimní posyp vozovek frakce 4-8 v celkovém předpokládaném množství 42 000 t. Zadavatel (kupující) bude v průběhu trvání smlouvy provádět odběr materiálu svými vlastními přepravními prostředky. Prodávající zajistí naložení materiálu na vozidla kupujícího. Odběr kameniva bude prováděn zpravidla v období od září do listopadu příslušného roku. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí (bývalé okresy Olomouckého kraje). Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí VZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eurovia Kamenolomy, a.s. KARETA s.r.o.
2023-06-21   Oprava silnice III/45213 Valšov – Roudno etapa C (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/45213 Valšov – Roudno etapa C. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2023-05-31   Oprava silnice III/4401 Rýžoviště – Lomnice, 2. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy silnice III/4401 Ryžoviště - Lomnice, km 2,000 – 4,479, etapa 2, součástí je rekonstrukce propustků ev.č. 4401-P5, P6 a P7. Propustek v km 2,725 bude v rámci stavby zrušen. Bude provedena stavební údržba mostu ev.č. 4401-3. propustků 45213-008p – 14p a mostu 45213-3. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2023-05-24   Dodávka obalovaných směsí do 31. 12. 2023 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11, ACL16, ACO11+, ACL16+ a ACP22+ výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2023-04-26   Oprava silnice III/45213 Valšov Roudno, etapa B (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu včetně lokálních sanací podloží silnice III/45213 Valšov – Roudno, etapa B, součástí je stavební údržba propustků 45213-008p – 14p a mostu 45213-3. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2023-03-01   Oprava silnice III/4526 Světlá Hora - průtah (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4526 Světlá Hora - průtah. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2023-02-02   Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 do 31. 7. 2023 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2023-01-24   Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro období 2023 (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek. Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u prodávajícího v požadovaném termínu dostupná, může být kupujícím odebrán jiný druh AB směsi. Tato VZ je rozdělena na 8 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. Obalovna Lipník s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o.
2022-08-22   Velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd 2022-2024 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky jsou opravy provozních škod (výtluky, mozaikové trhliny, síťové trhliny, vyjeté koleje, ztráta asfaltového tmele) na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná (část 1) a okresech Opava, Ostrava a Bruntál (část 2), které vyvstaly v průběhu užívání komunikací a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o. KARETA s.r.o. Porr a.s. SILNICE MORAVA s.r.o. STRABAG a.s.
2022-05-09   Oprava silnice III/45213 Valšov Roudno, etapa A (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/45213 Valšov Roudno, etapa A, vč. opravy mostu ev.č. 45213;2 (km 1,72678 až km 1,81701) VD Slezská Harta, most přes Moravici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2022-05-02   Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2022 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle podmínek stanovených v rámcové dohodě. Dodávka bude realizována nákupem zadavatele v místě výroby živičných směsí a odvozem vlastními prostředky. Jedná se o dodávky na silniční síť určené … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2021-09-29   Cyklostezka Slezská Harta - Úsek 8 a Úsek 10 (Mikroregion Slezská Harta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování dvou z úseků stezky pro pěší a cyklisty spojující město Bruntál a hráz vodní nádrže Slezská Harta. Jedná se o úsek č. 8 a 10. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o.
2021-07-27   Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávající silnice II/445 v úseku km 17,177–21,842, od hranice Olomouckého kraje až po křižovatku se silnicí III/4456 u obce Stránské. Celková délka rekonstrukce je 4,665 km a bude provedena ve stávající stopě komunikace s minimálními šířkovými úpravami v závislosti na šířkových poměrech stávající komunikace. Dle navržených technologií stavební úpravy dojde k navýšení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2021-02-25   Souvislá oprava silnice III/44512, Dolní Moravice - Nová Ves, Úsek 2 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací souvislé opravy silnice III/44512, Dolní Moravice - Nová Ves, Úsek 2. Jedná se o souvislou opravu stávající silnice, a to úsek km 1,150 -3,150 délka 2,000 km (od mostu 44512-1 po SDZ IS 12a začátek obce Nová Ves). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2021-02-02   Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro období 2021-2022 (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek. Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u dodavatele v požadovaném termínu dostupná, může být odběratelem odebrán jiný druh AB směsi. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. KARETA, s.r.o. Obalovna Lipník nad Bečvou, s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strabag Asfalt, s.r.o.
2020-11-26   II/441 křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla, stavební úprava stávající betonové vozovky silnice II/441 v extravilánech začínající před obcí Kozlov a končící před městem Potštát. Celkem se jedná o pět úseků (objektů). Celková délka všech úseků je 8 822,77 m. Součástí stavby je i provedení oprav a rekonstrukce 11 propustků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2020-11-03   D46 MÚK Drysice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění je provedení stavby MÚK Drysice na sil. D46.Jedná se o provedení těchto prací: — vybourání stavajícího mostu a výstavba nového mostu dálničního typu, — vybourání obrusných a ložných vrstev stávající vozovky a náhrada za nové vrstvy, včetně výstavby nových odboč.pruhů, — úprava kanalizace, odvodnění, výstavba opěrných zdí, gabionových zdí, PHS, přeložky VO a elektro, terénní úpravy, svislé a VDZ, zaměření stavby, hlavní prohlídky, revize a zkoušky potřebné pro provoz a předání stavby, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o. KARETA, s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s.
2019-06-11   Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2019-2020 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. Strabag Asfalt, s.r.o.
2018-01-10   Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro rok 2018 (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek. Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u dodavatele v požadovaném termínu dostupná, může být odběratelem odebrán jiný druh AB směsi. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT s.r.o. COLAS CZ a.s. KARETA s.r.o. Obalovna Lipník nad Bečvou s.r.o Obalovna Lipník nad Bečvou s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín s.r.o.
2017-07-19   Dodávka drceného kameniva na zimní posyp vozovek 2017–2020 (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva na zimní posyp vozovek, frakce 4-8 v celkovém předpokládaném množství 42 000 t. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o. Piešťanský x- Force a.s. Piešťanský x- Force a.s.. Piešťanský X-Force a.s.
2017-06-15   Obalované směsi ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2017 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO8 v celkovém množství cca 2 450 tun, živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO11 v celkovém množství cca 3 660 tun a živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACL16 v celkovém množství cca 200 tun ,výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. Skanska asfalt s.r.o.
2017-02-15   Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek. Zadavatel bude v průběhu trvání smlouvy provádět odběr materiálu průběžně, dle okamžité potřeby, svými vlastními přepravními prostředky. Zadavatel si v době platnosti kupní smlouvy vyhrazuje právo odebrat množství materiálu podle svých skutečných potřeb (méně/více) za jednotkovou cenu uvedenou v kupní smlouvě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT s.r.o. COLAS CZ a.s. KARETA s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín s.r.o. SILASFALT s.r.o.
2016-06-13   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v roce 2016 – VIII. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. KARETA s.r.o. SATES MORAVA spol. s r.o.
2016-05-03   Obalované směsi ACO8 a ACO11 na rok 2016 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO8 v celkovém množství cca 2 560 tun a živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO11 v celkovém množství cca 4 820 tun, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o.
2016-03-01   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v roce 2016 – IV. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o. STRABAG a.s.
2016-02-29   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v roce 2016 – III. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kareta KARETA s.r.o. STRABAG a.s.
2015-12-28   I/11 Opava, severní obchvat – východní část (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky I/11 Opava, severní obchvat – východní část je výstavba silnice I/11 kat. S 11,5/80, v délce 1,755 km, a to 1. částí severního obchvatu vč. objektů zajišťujících propojení této části obchvatu na související dopravní stavby – velkou okružní křižovatku a spojku S1 na východě a na střední městský okruh. Součástí stavby je 7 mostních objektů a přeložky dotčených inženýrských sítí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. KARETA s.r.o. KARETA, s.r.o. Kareta, s.ro. M – Silnice a.s., Správce společnosti... Sdružení Společnost MS + K + IDS Opava,... Sdružení Společnost MS + K + IDS Opava,... Sdružení společností MS + K + IDS Opava
2015-12-21   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v MSK – VIII. etapa – opakovaná zakázka (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. KARETA s.r.o. SATES MORAVA spol. s r.o. STRABAG a.s.
2015-05-28   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v MSK – VII. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. SILNICE.CZ s.r.o. STRABAG a.s.
2015-05-07   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v MSK – IV. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o. SILNICE.CZ s.r.o. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2015-05-04   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v MSK – III. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o. KARETA s.r.o. Porr a.s. SILNICE MORAVA s.r.o. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2015-03-20   Obalované směsi ACO8 a ACO11 na rok 2015 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO8 v celkovém množství cca 5 050 tun a živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO11 v celkovém množství cca 3 450 tun, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2014-10-16   Rámcová smlouva na opravy komunikací 2015-2017 (Statutární město Olomouc)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy komunikací ve zhoršeném stavebně technickém stavu v letech 2015 až 2017 na území města Olomouce. Za tímto účelem bude uzavřena rámcová smlouva s 6 dodavateli na dobu 3 let. Část komunikací z živičného krytu (vozovky) má síť trhlin, místy výtluky, které ojediněle přechází v rozpadající se vozovku. Proto je nutné provést velkoplošnou opravu. Oprava bude spočívat ve výměně obrusné vrstvy, popř. také ložní vrstvy a kvalitní sanaci hlubokých trhlin. Chodníky z … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ecovia Haná s.r.o. EUROVIA CS, a.s. KARETA s.r.o. Opluštil-Stavby s.r.o. Porr a.s. STRABAG a.s.
2014-03-14   Obalované směsi ACO8 a ACO11 na rok 2014 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO8 v celkovém množství cca 4 150 tun a živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO11 v celkovém množství cca 4 100 tun, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bahemia Asfalt, s.r.o. KARETA s.r.o. Obalovna Ostrava s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec a.s.
2014-03-10   Oprava povrchu silnice III/4456 Stránské – Jiříkov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnice v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4456 Stránské – Jiříkov v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2013-03-14   Obalované směsi ACO8 a ACO11 na rok 2013 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO8 v celkovém množství cca 4 400 tun a živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO11 v celkovém množství cca 4 400 tun, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bahemia Asfalt, s.r.o. D 5, akciová společnost, Třinec KARETA s.r.o. Obalovna Ostrava s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o.
2013-02-07   Povel – obytná zóna – revitalizace a regenerace sídliště – RC2 (Statutární město Olomouc)
Stavba řeší modernizaci veřejných prostranství pomocí vymezení pěších zón, modernizaci uličního parteru, doplnění rekreačního zázemí, doplnění ploch pro parkování. V řešené části sídliště Povel se mj. nachází objekt výměníkové stanice, který je určen k demolici a na jehož místě vzniknou nová parkovací stání. V tomto objektu je aktuálně umístěno zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které bude přemístěno do nově budovaného objektu trafostanice, jehož realizaci, jakožto všechny přeložky NN a VN v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2012-03-20   Vnitroblok ul. Rolnická – Hálkova - Šrámkova (Statutární město Opava)
Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu dle projektové dokumentace - zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách (dále také jen "zadávací dokumentace") zpracovanou společností ATELIER GHM v.o.s., Englišova 16, 746 01 Opava, z února 2012. Jedná se o celkovou rekonstrukci vnitrobloku v Opavě – Kateřinky, na ul. Rolnická, Hálkova, Šrámkova. Kompletní a detailní specifikace veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2012-01-27   Silnice 2011 - II. Etapa (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení čtyř staveb spočívajících v rekonstrukci a modernizaci komunikací II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji v rozsahu příslušné projektové dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2012-01-25   Obalované směsi ACO8 a ACO11 na rok 2012 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Dodávka asfaltobetonových směsí na vysprávky povrchů ACO8 a ACO11 v množství cca 10 000 t na rok 2012. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. D 5, akciová společnost, Třinec KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o.
2011-10-25   Centrální sběrný dvůr Rapotín (Obec Rapotín)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba Centrálního sběrného dvora Rapotín včetně dodávky technologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o. SAP. spol. s r.o.
2011-09-13   „Dětské hřiště Fügnerova 6, 8“ (Statutární město Opava)
Předmětem plnění je rekonstrukce dětského hřiště, zpevněné plochy, sanace stávající kanalizace, zahradní úpravy, veřejné osvětlení, a dodání herních prvků a mobiliáře ve vnitrobloku vymezeném ul. E. Beneše, Fügnerova a sportovním areálem Sokol Kateřinky v Opavě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.
2011-02-21   Dodávka asfaltobetonových směsí ACO8 a ACO11 na rok 2011 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Dodávka asfaltobetonových směsí na vysprávky povrchů ACO8 a ACO11 v množství cca 9 500 t na rok 2011. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o.
2011-02-15   „Chromeč – kanalizace a ČOV“ (Obec Chromeč)
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je výstavba splaškové kanalizace a ČOV dle projektové dokumentace. Víc v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o.