2023-05-24   Dodávka obalovaných směsí do 31. 12. 2023 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11, ACL16, ACO11+, ACL16+ a ACP22+ výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2023-02-10   Dodávka teplé obalované drtě v roce 2023 (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO 11+, ACO16, ACO 16+, ACL 16+, ACL 22+ a ACP 22+ v předpokládaném množství viz tabulka níže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Obalovna Tábor s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strakonická obalovna s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Vialit Soběslav spol. s r.o.
2023-02-02   Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 do 31. 7. 2023 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2023-01-24   Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro období 2023 (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek. Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u prodávajícího v požadovaném termínu dostupná, může být kupujícím odebrán jiný druh AB směsi. Tato VZ je rozdělena na 8 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. Obalovna Lipník s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o.
2023-01-02   Asfaltové směsi pro SÚSPK (2023) (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření kupních smluv mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem pro každou část VZ (tj. bude uzavřeno celkem 7 kupních smluv), na základě kterých bude následně zadavatel v průběhu účinnosti těchto smluv čerpat prostřednictvím pokynů předmět plnění po dobu, než souhrnná kupní cena ze všech jednotlivých plnění na základě pokynů dosáhne částky uvedené v čl. 11 kupní smlouvy popř. do doby, na kterou bude kupní smlouva uzavřena, viz čl. 11.1. kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Froněk, spol. s r.o. Silnice Klatovy a.s. Strabag Asfalt s.r.o. Západočeská obalovna s.r.o.
2022-05-05   Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období 2022 - 2025 (Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.)
Průběžné dodávky asfaltových směsí dle specifikace v Zadávací dokumentaci v období účinnosti Rámcové dohody v předpokládaném rozsahu cca 19 300 tun.. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Liberecká obalovna, s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o.
2022-05-02   Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2022 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle podmínek stanovených v rámcové dohodě. Dodávka bude realizována nákupem zadavatele v místě výroby živičných směsí a odvozem vlastními prostředky. Jedná se o dodávky na silniční síť určené … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2022-02-09   Dodávka teplé obalované drtě v roce 2022 (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO 11+, ACO16, ACL 16, ACL 22 a ACP 22 v předpokládaném množství viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ a.s. Jihočeská obalovna spol. s r.o. Obalovna Tábor s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strakonická obalovna s.r.o. Swietelsky stavební spol. s r.o. Vialit Soběslav spol. s r. o.
2021-05-26   Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí v roce 2021 (Technické služby Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové, vozovek a chodníků (dále i jen jako „směs“, „zboží“, popř. „materiál“) v předpokládaném celkovém objemu 4 000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11, předpoklad 2 700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8, předpoklad 1 300 tun), realizované dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2021 ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zboží bude dopravováno vlastními … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Strabag Asfalt s.r.o.
2021-02-02   Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro období 2021-2022 (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek. Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u dodavatele v požadovaném termínu dostupná, může být odběratelem odebrán jiný druh AB směsi. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. KARETA, s.r.o. Obalovna Lipník nad Bečvou, s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strabag Asfalt, s.r.o.
2019-05-10   Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování 2019 - 2021 (Silnice LK, a.s.)
Veřejná zakázka je rozdělena na devět částí dle jednotlivých středisek zadavatele. Na každou z nich bude uzavřena rámcová dohoda s více účastníky s dobou trvání 24 měsíců. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadány postupem s obnovením soutěže. Předmětem plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky asfaltové směsi pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním. Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi zadavatelem v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Liberecká obalovna, s.r.o. Silnice Žáček s.r.o. Silnice Žáček, s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strabag Asfalt, s.r.o.
2019-02-22   Dodávka teplé obalované směsi 2019 (Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky (dále též „VZ“) je dodání teplé obalované směsi (dále též „TOS“) v celkovém objemu 28 500 tun, přičemž jednotlivé druhy TOS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace (dále též „ZD“). VZ je rozdělena na 3 části podle místa plnění a to okresy Karlovy Vary (13 200 tun), Sokolov (12 100 tun) a Cheb (3 200 tun). Součástí dodávky je rovněž dodací list a vážní lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chebská obalovna, spol. s.r.o. EUROVIA CS, a.s. Strabag Asfalt s.r.o.