Dodavatel: SOR Libchavy spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel SOR Libchavy spol. s r.o.

2023-06-06   Nákup 10 ks autobusů kategorie 12 m (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka autobusů příslušné technické specifikace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část I.: Dodávka 6 ks (šesti kusů) nových dvounápravových, třídveřových, nízkopodlažních autobusů kategorie 12 m bez tažného zařízení dle technické specifikace, která tvoří přílohu C kupní smlouvy dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace; Část II.: Dodávka 4 ks (čtyř kusů) nových dvounápravových, třídveřových, nízkopodlažních autobusů kategorie 12 m s tažným zařízením dle technické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Solaris Bus & Coach sp. z o.o. Solaris Czech spol. s r.o. SOR Libchavy spol. s r.o.
2023-05-24   Rámcová dohoda na nákup až 100 ks standardních elektrobusů (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 100 kusů standardních elektrobusů a souvisejícího plnění pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem rámcové dohody je úprava vzájemných práv a povinností s ohledem na zadávání sektorových veřejných zakázek na základě rámcové dohody. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody bude dodávka až 100 kusů nízkopodlažních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2023-04-03   Nákup 5 ks autobusů kategorie 18 m a 10 ks autobusů kategorie 12 m (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka autobusů příslušné technické specifikace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část I.: Dodávka 5 ks (pěti kusů) nových třínápravových, čtyřdveřových, dvoučlánkových, kloubových, nízkopodlažních autobusů kategorie 18 m dle technické specifikace, která tvoří přílohu C kupní smlouvy dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace; Část II.: Dodávka 10 ks (deseti kusů) nových dvounápravových, třídveřových, nízkopodlažních autobusů kategorie 12 m dle technické specifikace, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2023-03-17   Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně 15 ks nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG pohon, délky do 19 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Bližší popis předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technické specifikace, je uveden v příloze č. 4 Zadávací dokumentace - Technická specifikace. Zadavatel s vybraným účastníkem zadávacího řízení uzavře rámcovou dohodu, na jejímž základě budou uzavírány jednotlivé Kupní smlouvy o dodávkách určitého počtu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2023-03-03   Nákup elektrobusů pro MHD Frýdek-Místek 2023 (ČSAD Frýdek - Místek a.s.)
Dodávka 12 ks městských nízkopodlažních (LF) elektrobusů délkové kategorie 11,5-13 m, 3 dveře, s dodáním do 12 měsíců od data podpisu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2023-01-18   Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů (Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nízkopodlažních jednočlánkových autobusů provedených podle technické specifikace uvedené zejména v příloze č. 2 zadávací dokumentace, kde je uvedena bližší specifikace minimálních technických požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2022-08-15   Dodávka 12 metrových nízkopodlažních městských autobusů (Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dodávkách vozidel mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to do roku 2025 od nabytí účinnosti smlouvy. Předmětem Smlouvy o dodávkách vozidel je tedy následující plnění předmětu Veřejné zakázky: - výroba a dodávka 12-ti metrových nízkopodlažních městských autobusů - dodávka souboru vybraných náhradních dílů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2022-05-18   ELEKTROBUS MHD KLADNO 2022 (ČSAD MHD Kladno a.s.)
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do dvou níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, nebo obě části veřejné zakázky: Část I. Elektrobus dvounápravový třídveřový 11,0 - 12,5 m, Low Floor Část II. Elektrobus třínápravový třídveřový nebo čtyřdveřový 17,5 - 18,75 m, Low Floor Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2022-03-28   Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022 (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka příměstských CNG autobusů, včetně záručních oprav v rozsahu vymezeném v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky a dodávka sad revizorských zařízení (souvisejícího plnění). Zajištění záručního nebo garančního servisu spočívá ve vyzvednutí autobusu u provozovatele autobusu, jeho dopravení do autorizovaného servisu a zpět, a to včetně případů, kdy je třeba autobus do servisního místa dodavatele odtáhnout. Bližší požadavky na zajištění záručního nebo garančního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAR group, a.s. SOR Libchavy spol. s r.o.
2021-12-15   Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2022 (Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami a 4 ks kloubových nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se třemi nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů, blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2021-12-07   Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů (Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nízkopodlažních jednočlánkových autobusů a 1 ks dvoučlánkového autobusu provedených podle technické specifikace uvedené zejm. v příloze č. 2 (přílohy 2.1 a 2.2) zadávací dokumentace, kde je uvedena bližší specifikace minimálních technických požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů. Součástí předmětu plnění je dodání průvodní a technické dokumentace k dodávce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2021-11-23   Modernizace vozového parku - trolejbusy II (Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vozového parku - trolejbusy II“ je dodávka čtyř nových parciálních nízkopodlažních trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2021-04-13   Dodávka 15 ks kloubových bateriových trolejbusů (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 kusů kloubových bateriových trolejbusů typu Kb pro městské linky dle specifikace v platném znění Standardů kvality PID, Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace trolejbusů je uvedena v odpovídajících přílohách vzoru kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Popis komponent OIS používaných zadavatelem v současnosti je uveden v příloze č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2021-01-04   Dodávka autobusů městské hromadné přepravy osob s pohonem CNG v roce 2021 (Městský dopravní podnik Opava, a.s.)
Dodávka 5 ks plně nízkopodlažních autobusů pro městskou hromadnou přepravu osob, s pohonem CNG Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2019-12-20   Nákup až 20 ks autobusů MHD v Liberci - obnova vozového parku (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění zakázky je dodávka maximálně 20 kusů dieselových nízkopodlažních dvounápravových, třídveřových autobusů MHD, délky do 13 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Součástí plnění bude nadále technická dokumentace k nabízeným autobusům, technická dokumentace k dodaným komponentům, které nejsou součástí základní výbavy autobusu, zajištění jednorázového zaškolení zaměstnanců zadavatele na obsluhu a údržbu dodávaných autobusů a zajištění záručního servisu. S vybraným … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o. SOR Libchavy, spol. s.r.o.
2017-11-20   Elektrobusy pro KAD Vrchlabí (KAD spol. s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 2 ks nových a nepoužitých bezbariérových, bezemisních elektrobusů s pohonným ústrojím napájeným z bateriového systému. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2017-03-20   Dodávka elektrobusů a nabíjecích technologií v letech 2017–2018 (Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: a) 20 ks nízkopodlažních elektrobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, b) 1 ks stanice pro průběžné rychlodobíjení stojícího elektrobusu s regulací dobíjecího proudu minimálně v rozpětí 40 – 250 A na konečné zastávce MHD Terminál hromadné dopravy, umožňující současné dobíjení až dvou elektrobusů, c) 1 ks stanice pro průběžné rychlodobíjení stojícího elektrobusu s regulací dobíjecího proudu minimálně v rozpětí 40 – 250 A na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2017-01-13   Autobusy 2017 (Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic MO)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks autobusu kategorie M3 meziměstského a 1 ks autobusu kategorie M3 pro dálkovou přepravu. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. SOR Libchavy spol. s r.o.
2016-11-30   Bus CNG Kladno 2016 (ČSAD MHD Kladno a.s.)
Dodávka autobusů pro projekt Bus CNG Kladno 2016 v počtu 27 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2015-12-28   Rámcová smlouva na nákup autobusů (Arriva Praha s.r.o. (zástupce sdružení zadavatelů))
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 ZVZ rozdělena do desíti samostatných podskupin (kategorií autobusů) – částí veřejné zakázky, přičemž uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu, více, nebo na všechny části veřejné zakázky. Část A. Kategorie 1.1 – Meziměstský low entry autobus do 13 m. Část B. Kategorie 1.2 – Meziměstský autobus do 13 m. Část C. Kategorie 1.3 – Městský plně nízkopodlažní autobus do 13 m. Část D. Kategorie 1.4 – Městský low entry autobus do 11 m. Část E. Kategorie 1.5 – … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Iveco Czech Republic, a.s. SOR Libchavy spol. s r.o.
2015-12-08   Dodávka nízkopodlažních autobusů v provedení do 13 m délky v letech 2016 až 2018 (Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.)
Dodávka 15 ks nízkopodlažních městských autobusů v letech 2016–2018 pro městskou a příměstskou veřejnou dopravu, a to ve III. objemově stejných etapách v termínu po roce. Rok 2016 5 kusů nízkopodlažních městských autobusů. Rok 2017 5 kusů nízkopodlažních městských autobusů. Rok 2018 5 kusů nízkopodlažních městských autobusů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o. SOR Libchavy spol. s.r.o.
2015-05-06   Nákup bezbarierových autobusů pro Arriva Morava (Arriva Morava a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 32 ks autobusů pro veřejnou silniční dopravu. Základní závazné technické podmínky a další závazné specifické požadavky jsou uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Uchazeč je povinen dodržet ve své nabídce požadovanou technickou specifikaci nabízených autobusů, přičemž vychází ze základních závazných technických podmínek a dalších závazných specifických požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2015-04-10   Dodávka autobusů 2015 (Probo Bus a.s.)
Předmětem plnění zakázky je dodávka meziměstských autobusů s názvem „Dodávka autobusů 2015” v celkovém počtu 4 ks, rozdělená technickým provedením autobusů na dvě části. První část se týká autobusů typu LE 10,5 m v počtu 1 ks a druhá část se týká autobusů typu 12 m v počtu 3 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o. ZLINER s.r.o.
2015-02-13   Nákup autobusů pro Arriva Východní Čechy (Arriva Východní Čechy a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 11 ks autobusů pro veřejnou silniční dopravu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 ZVZ rozdělena na části do čtyř níže uvedených samostatných podskupin (kategorií autobusů), přičemž uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky. Část A) Autobus meziměstský do 11 m. Část B) Autobus meziměstský low entry do 11 m. Část C) Autobus meziměstský low entry do 12,5 m. Část D) Autobus městský low entry do 11 m. Základní závazné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Iveco Czech Republic, a.s. SOR Libchavy spol. s r.o.
2015-01-27   Nákup bezbariérových autobusů pro Arriva Praha (Arriva Praha s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 12 ks autobusů pro veřejnou silniční dopravu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 ZVZ rozdělena do tří níže uvedených samostatných podskupin (kategorií autobusů) – částí veřejné zakázky, přičemž uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky: — část A) kategorie Meziměstský low entry autobus do 13 m, — část B) kategorie Městský plně nízkopodlažní autobus do 13 m, a — část C) kategorie Městský low entry autobus do 11 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAR group, a.s. SOR Libchavy spol. s r.o.
2014-09-16   Ekologické a bezbariérové autobusy pro Středočeský kraj – Arriva Praha s.r.o (Arriva Praha s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 8 ks autobusů pro veřejnou silniční motorovou dopravu. Základní závazné technické podmínky a další závazné specifické požadavky jsou uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Uchazeč je povinen dodržet ve své nabídce požadovanou technickou specifikaci nabízených autobusů, přičemž vychází ze základních závazných technických podmínek a dalších závazných specifických požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2014-06-19   Modernizace vozového parku dopravce Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o (Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.)
Dodávka 8 ks autobusů (2 ks autobusů typu 12 m „Low Entry” a 6 ks autobusů typu 10,5 m „Low Entry”). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2014-05-21   Nákup ekologických bezbariérových nízkopodlažních autobusů pro Středočeský kraj – II. etapa (AVC) (Arriva Východní Čechy a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 3 ks autobusů pro veřejnou silniční motorovou dopravu. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 ZVZ rozdělena na části do dvou níže uvedených samostatných podskupin (kategorií autobusů), přičemž uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky, jakož i na obě části veřejné zakázky: — část A) kategorie Autobus meziměstský low entry do 11 m, — část B) kategorie Autobus meziměstský low entry do 12,2 m. Pro jednotlivé kategorie autobusů jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Iveco Czech Republic, a.s. SOR Libchavy spol. s r.o.
2014-04-08   Dodávka autobusů 2014 (TQM – holding s.r.o.)
Dodávka 8 ks autobusů pro veřejnou linkovou dopravu v provedení a specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2014-03-18   Nákup autobusů pro Arriva Praha (Arriva Praha s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 3 ks městských plně nízkopodlažních autobusů pro veřejnou silniční dopravu následujících základních parametrů: — délka autobusu do 13 m, minimálně 12 m, — počet dveří pro cestující minimálně troje, — převodovka automatická, — vyhřívaná nízkopodlažní část, — šířka předních dveří – minimálně 800 mm, — šířka středních dveří – minimálně 1 200 mm, — plošina vyklápěcí, manuálně ovládaná, — prostor pro umístění a fixaci invalidního vozíku. Další závazné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2014-03-18   Nákup autobusů pro Arriva Morava (Arriva Morava a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 30 ks autobusů pro veřejnou silniční dopravu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 ZVZ rozdělena na části do tří níže uvedených samostatných podskupin (kategorií autobusů), přičemž uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky: — část A) kategorie Autobus meziměstský do 11 m, — část B) kategorie Autobus meziměstský do 12,2 m, — část C) kategorie Autobus meziměstský low entry do 11 m. Pro jednotlivé kategorie autobusů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2014-03-18   Nákup autobusů pro Arriva východní Čechy (Arriva Východní Čechy a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 16 ks autobusů pro veřejnou silniční dopravu. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 ZVZ rozdělena na části do šesti níže uvedených samostatných částí, přičemž uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky: — část A) kategorie Autobus meziměstský do 11 m, — část B) kategorie Autobus meziměstský low entry do 11 m, — část C) kategorie Autobus meziměstský low entry do 10 m, — část D) kategorie Autobus meziměstský low entry do 9 m, — část … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2013-08-14   Dodávka nízkopodlažních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště, a.s. 2013 (ČSAD BUS Uherské Hradiště, a.s.)
Dodávka šesti kusů autobusů příměstské dopravy v roce 2013, v termínech a dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o. ZLINER s.r.o.
2013-07-29   Moderní autobusy společnosti Probo Bus (Probo Bus a.s.)
Předmětem plnění zakázky je dodávka meziměstských nízkopodlažních autobusů pro projekt „Moderní autobusy společnosti Probo Bus” v počtu 10 ks, rozdělená technickým provedením autobusů na tři části. První část se týká autobusů typu 8 m LE v počtu 2 ks, druhá část se týká autobusů typu 10,5 m LE v počtu 5 ks a třetí část se týká autobusů typu 12 m LE v počtu 3 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o. ZLINER s.r.o.
2012-07-04   Dodávka autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2012 (ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.)
Dodávka 3 kusů autobusů městské a příměstské dopravy v roce 2012, v termínech a dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o. ZLINER s.r.o.
2011-04-04   Dodávka autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2011 (ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.)
Dodávka jedenácti autobusů městské a příměstské dopravy v roce 2011, v termínech a dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o. ZLINER s.r.o.
2011-03-22   Nákup autobusů pro společnost Veolia Transport Východní Čechy A.S. v rámci projektů ROP severovýchod reg. č.... (Veolia Transport Východní Čechy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 11 ks autobusů pro veřejnou silniční dopravu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 Zákona rozdělena dle konkrétních typů autobusů do 3 samostatných podskupin (kategorií autobusů) - částí veřejné zakázky. 1. Kategorie - Meziměstský autobus Low Entry do 9 m, 2. Kategorie - Městský autobus Low Entry do 9 m, 3. Kategorie - Městský autobus nízkopodlažní do 13 m. Více viz. ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2011-02-08   Dodávka autobusů 2011 (TQM-holding s.r.o.)
Dodávka 8 ks autobusů pro veřejnou linkovou dopravu v provedení a specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.