Veřejné zakázky: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

2023-03-17   Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně 15 ks nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG pohon, délky do 19 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Bližší popis předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technické specifikace, je uveden v příloze č. 4 Zadávací dokumentace - Technická specifikace. Zadavatel s vybraným účastníkem zadávacího řízení uzavře rámcovou dohodu, na jejímž základě budou uzavírány jednotlivé Kupní smlouvy o dodávkách určitého počtu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2023-03-03   Generální oprava 8 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je převzetí 8 kusů skříní tramvají ( bez podvozků) - 4 ks tramvají T3R.PLF a 4 ks tramvají T3R.PV, provedení jejich generální opravy dle technické specifikace a jejich dodání zpět zadavateli. Místem převzetí a předání tramvajových skříní a dodávaných dílů dodavatelem je místo provádění generálních oprav v sídle vybraného dodavatele. Dodavatel zajistí složení a naložení skříní v místě provádění oprav - dopravu zajišťuje zadavatel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA EKOVA a.s.
2022-06-03   Generální oprava 6 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem zakázky je převzetí 6 ks skříní tramvají - 3 kusů skříní tramvají T3R.PLF (bez podvozků) a 3 kusů skříní tramvají T3R.PV (bez podvozků) - provedení jejich generální opravy dle technické specifikace a jejich dodání zpět zadavateli. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA EKOVA a.s.
2022-02-25   Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění je dodávka maximálně 15 kusů nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG pohon délky do 19 metrů a zajištění vybavení těchto autobusů dalšími komponenty. Zobrazit zadávací řízení »
2021-11-18   Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce" (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací formou rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati spojující města Liberec a Jablonec nad Nisou. Bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Metrostav DIZ s.r.o. Swietelsky Rail CZ s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-11-08   Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel MHD (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění je provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel městské hromadné dopravy DPMLJ, a.s. Součástí plnění je i dodávka čistících prostředků nutných k zajištění úklidu. Zobrazit zadávací řízení »
2021-04-16   Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu – Vratislavice, výhybna stavby: „Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou –... (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je přerozchodování části meziměstské tramvajové tratě Liberec – Jablonec nad Nisou v úseku U Lomu – Vratislavice, výhybna o celkové délce 6,9 km koleje se změnou rozchodu z 1 000 mm na 1 435 mm a k tomu příslušné úpravy trolejového vedení a okolního terénu. Jednotlivé stavební objekty jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci – Příloha č. 4 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2020-11-27   Zpracování PD pro stavební povolení včetně IČ pro zajištění vydání stavebního povolení, dokumentace pro provedení... (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je zpracování a dodání kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP v souladu s pokyny Zadavatele, včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, oceněného a neoceněného výkazu výměr 4 úseků, udělení příslušných licencí Zadavateli, inženýrské a administrativní činnosti pro zajištění stavebního povolení a dále výkon autorského dozoru při plnění navazující zakázky na stavební práce: „Rekonstrukce 4 úseků tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Valbek, spol. s.r.o.
2019-12-20   Nákup až 20 ks autobusů MHD v Liberci - obnova vozového parku (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění zakázky je dodávka maximálně 20 kusů dieselových nízkopodlažních dvounápravových, třídveřových autobusů MHD, délky do 13 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Součástí plnění bude nadále technická dokumentace k nabízeným autobusům, technická dokumentace k dodaným komponentům, které nejsou součástí základní výbavy autobusu, zajištění jednorázového zaškolení zaměstnanců zadavatele na obsluhu a údržbu dodávaných autobusů a zajištění záručního servisu. S vybraným … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o. SOR Libchavy, spol. s.r.o.
2019-12-19   Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel městské hromadné dopravy... (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb kanceláří, provozních hal, sociálních zařízení na konečných zastávkách a vozidel městské hromadné dopravy (autobusů a tramvají) v Liberci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Čistící stroje, s.r.o.
2019-12-09   Pořízení 10 ks nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG palivo, splňující emisní normu Euro 6 a zajištění vybavenosti těchto autobusů dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Součástí plnění zakázky bude dále dodání technické dokumentace k autobusům, včetně návrhu na obsluhu a údržbu vozidel a katalog náhradních dílů, zajištění jednorázového zaškolení zaměstnanců zadavatele na obsluhu a údržbu dodávaných autobusů, dodávka diagnostického zařízení a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Solaris Bus & Coach, S.A. Solaris Czech, spol. s.r.o.
2019-03-06   „Přeložka VTL plynovodu v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou" (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeložka VTL plynovodu - SO501. Dojde k propojení VTL plynovodů DN500 a DN100 VTL plynovodem DN100, PN40 délky 19,5 m. Nový plynovod se napojí na stávající navrtávací soupravou DN500/125 bez odstávky tohoto plynovodu. Od propoje bude VTL plynovod DN100, PN40 veden podél ochranného pásma nadzemního vedení VN k VTL plynovodu DN100, PN40, kde se na něj napojí vsazením T kusu DN100, PN40 při odstávce tohoto plynovodu. V místě napojení na VTL plynovod bude na potrubí osazen … Zobrazit zadávací řízení »
2019-02-18   Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - validátory (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka a montáž 170 ks validátorů na prodej papírových jízdenek, které budou obsahovat aktuální technologie, s cílem zajistit cestujícím komfortní pořízení jízdních dokladů z pohledu zadavatele zavedením bezhotovostního odbavení (úhrada pomocí bezkontaktních platebních karet VISA a MasterCard), software back-office pro správu validátorů a licence. Zobrazit zadávací řízení »
2018-10-05   Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování přepravních služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti na vybraných autobusových linkách MHD v rámci územních obvodů Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zobrazit zadávací řízení »
2018-09-21   Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je demolice čtyř rodinných domů a terénní úpravy po demolicích. Podrobný technologický postup je uveden v Projektové dokumentaci. Objekty budou před předáním staveniště odpojeny od všech stávajících inženýrských sítí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
2018-08-27   Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - validátory a multifunkční automat (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Nadlimitní veřejná zakázka dělená na 2 části je zadávána v otevřeném řízení. Předmětem plnění 1. Části Veřejné zakázky je dodávka a montáž 170 kusů validátorů na prodej papírových jízdenek, které budou obsahovat aktuální technologie, s cílem zajistit cestujícím komfortní pořízení jízdních dokladů z pohledu zadavatele zavedením bezhotovostního odbavení (úhrada pomocí bezkontaktních platebních karet VISA a MasterCard), software back-office pro správu validátorů a licence. Předmětem plnění 2. Části Veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EM TEST ČR spol. s.r.o. EM Test ČR, spol. s.r.o.
2018-01-16   Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - validátory (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 170 ks nových validátorů (včetně držáků - pouze dodávka) na prodej papírových jízdenek, které budou umístěny v autobusech a tramvajích na linkách provozovaných zadavatelem. Součástí předmětu Veřejné zakázky je i nevýhradní časově neomezená licence k softwaru validátorů, nevýhradní časově neomezená licence k softwaru back-office a zdrojové kódy. Dále zpracování prováděcího projektu, zajištění jednorázového zaškolení 4 zaměstnanců zadavatele na obsluhu a údržbu … Zobrazit zadávací řízení »
2017-07-24   Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou – automaty na výdej jízdenek (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka 30 ks nových mobilních automatů a 5 ks nových stacionárních automatů na výdej jízdenek dle specifikace v Zadávací dokumentaci, včetně neomezené licence k softwaru obou typů automatů, k softwaru společného back-office a zdrojových kódů a dále nezbytné stavební práce, spojené s instalací dvou z pěti dodaných nových stacionárních automatů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mikroelektronika, spol. s.r.o.
2013-08-07   Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec n.N - 2 stavby (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a související práce spočívající v rekonstrukci některých částí tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Část 1 - Modernizaci tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna. Část 2 - Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec;...
2013-03-14   Obnova vozového parku autobusů Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.: — dodávka 21-ti ks... (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednadvaceti ks bezbarierových dvounápravových, třídveřových autobusů MHD pro DPMLJ,a.s. Součástí předmětu plnění je i zajištění záručního servisu po celou záruční dobu. Bližší popis předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technické specifikace autobusů a dalších požadavků zadavatele, je uveden v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TEZAS servis a.s.
2013-03-14   Obnova vozového parku autobusů Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.: — dodávka 6-ti ks... (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění VZ je dodávka šesti kusů bezbariérových, dvounápravových, třídveřových autobusů MHD na CNG pro DPMLJ, a.s. Součástí plnění zakázky je i dodání technické dokumentace k dodaným autobusům a zajištění záručního servisu po celou záruční dobu. Bližší popis předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technické specifikace autobusů a dalších požadavků zadavatele je uveden v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2011-05-10   Dodávka autobusů pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka šesti nízkopodlažních dvounápravových třídveřových autobusů městské hromadné dopravy na CNG palivo dle technické specifikace zadavatele pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, se sídlem společnosti: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III včetně dodání technické dokumentace k dodaným autobusům, návodu na obsluhu a údržbu vozidel a katalogu náhradních dílů. Zobrazit zadávací řízení »