Dodavatel: VAE SPRINKLERS, s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel VAE SPRINKLERS, s.r.o.

2023-03-01   Rámcová dohoda - Vypracování projektové dokumentace na rozšíření PBZ na skladech PHL ČEPRO, a.s (ČEPRO, a.s.)
Vypracování projektové dokumentace na rozšíření a modernizace požárně bezpečnostních zařízení (dále a výše též jen „PBZ“) na skladech Zadavatele, v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 a § 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, zajištění inženýrských činností a zajištění výkonu autorského dozoru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VAE SPRINKLERS, s.r.o.
2023-02-23   Smlouva o kontrolní činnosti zařízení PBZ na skladě PHM ČEPRO, a.s., Klobouky u Brna (ČEPRO, a.s.)
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o kontrolní činnosti s jedním vybraným dodavatelem na servisní činnost na zařízení PBZ, odstraňování drobných závad v rozsahu, požadovaném zadavatelem v místě plnění, lokalitě skladu v jeho stavebně, technologických objektech skladu PHM. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VAE SPRINKLERS, s.r.o.