2023-11-22   Zhotovení LHP s platností 2025 - 2034 - II (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 5 885 ha. Zadavatel rozdělil předmět plnění VZ na 2 části, které budou plněny samostatně. Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-20   Zhotovení LHP s platností 2025 - 2034 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 16 210 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. TAXLES, s.r.o.
2022-03-04   Zhotovení LHP s platností 2024 - 2033 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 18 100 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. NATURIA s.r.o.
2021-05-21   Zhotovení LHP s platností 2023–2032 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 11 683 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. NG-FOREST s.r.o.
2020-07-24   Zhotovení LHP s platností 2022 - 2031 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 14 946 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing-Forest, s.r.o. TAXLES, s.r.o.
2020-06-23   Vyhotovení LHP pro LHC „Lesy města Brna" na období 2022 - 2031 (Lesy města Brna, a.s.)
Zpracování LHP pro LHC Lesy města Brna na období 2022 - 2031 Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky (dále také jako „SoD“) mezi zadavatelem a zhotovitelem dle § 124 zákona. Celkový rozsah veřejné zakázky na služby je jednoznačně specifikován v Příloze č. 4 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LESPROJEKT BRNO, a.s.
2019-08-01   Zhotovení LHP s platností 2021 – 2030 včetně souvisejících služeb (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 16 360 ha, měření zásob porostních skupin průměrkováním naplno dle technických požadavků zadavatele na ploše cca 220 ha a provedení barevné stabilizace prostorového rozdělení lesa (hranice oddělení a porostů) v LHC pro obnovu lesních hospodářských plánů zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TAXLES, s.r.o.
2012-03-22   Zhotovení LHP s platností 2014-2023 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023 pro vybrané lesní hospodářské celky (LHC) státního podniku Vojenské lesy a statky ČR na celkové předpokládané výměře až 17 642 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Příroda, s.r.o. TAXLES, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.