2023-05-02   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2025 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 14 lesních hospodářských plánů. Blíže viz zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. Lesprojekt Jižní Čechy, s.r.o. Příroda, s.r.o. TAXLES, s.r.o.
2023-03-20   Zhotovení LHP s platností 2025 - 2034 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 16 210 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. TAXLES, s.r.o.
2021-04-06   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2023 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC zařazených do příslušné části veřejné zakázky. Celkem tedy bude v rámci 12 částí veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOLES - PROJEKT s.r.o. ING-Forest s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. LHProjekt a.s. Příroda, s.r.o. TAXLES, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2020-07-24   Zhotovení LHP s platností 2022 - 2031 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 14 946 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing-Forest, s.r.o. TAXLES, s.r.o.
2019-08-01   Zhotovení LHP s platností 2021 – 2030 včetně souvisejících služeb (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 16 360 ha, měření zásob porostních skupin průměrkováním naplno dle technických požadavků zadavatele na ploše cca 220 ha a provedení barevné stabilizace prostorového rozdělení lesa (hranice oddělení a porostů) v LHC pro obnovu lesních hospodářských plánů zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TAXLES, s.r.o.
2014-12-09   Měření zásob porostních skupin průměrkováním (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je měření zásob porostních skupin průměrkováním naplno dle technických požadavků VLS ČR, s.p. na ploše cca 400 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TAXLES, s.r.o.
2012-03-22   Zhotovení LHP s platností 2014-2023 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023 pro vybrané lesní hospodářské celky (LHC) státního podniku Vojenské lesy a statky ČR na celkové předpokládané výměře až 17 642 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Příroda, s.r.o. TAXLES, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.