2020-07-24   Zhotovení LHP s platností 2022 - 2031 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 14 946 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing-Forest, s.r.o. TAXLES, s.r.o.
2020-04-29   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2022 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 14 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031, s výjimkou u části č.4 Buchlovice s platností do 31. 12. 2034 a u části č. 6 Bučovice s platností do 31.12. 2035 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekoles - Projekt, s.r.o. Ing-Forest, s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek, a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. Naturia, s.r.o. Plzeňský lesprojekt, a.s. Příroda, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2019-05-23   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2021 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030, s výjimkou u části veřejné zakázky č. 8, název části VZ Přeštice, kde bude platnost LHP do 31.12.2032, a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekoles - Projekt, s.r.o. Ing-Forest, s.r.o. LesInfo CZ, a.s. Lesnická projekce Frýdek - Místek, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. LHProjekt, a.s. Příroda, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.