2023-05-02   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2025 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 14 lesních hospodářských plánů. Blíže viz zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. Lesprojekt Jižní Čechy, s.r.o. Příroda, s.r.o. TAXLES, s.r.o.
2023-03-20   Zhotovení LHP s platností 2025 - 2034 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 16 210 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. TAXLES, s.r.o.
2022-04-28   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2024 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 11 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC zařazených do příslušné části veřejné zakázky. Celkem tedy bude v rámci 8 částí veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. LHProjekt a.s. Plzeňský lesprojekt, a.s.
2021-05-21   Zhotovení LHP s platností 2023–2032 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 11 683 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. NG-FOREST s.r.o.
2021-04-06   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2023 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC zařazených do příslušné části veřejné zakázky. Celkem tedy bude v rámci 12 částí veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOLES - PROJEKT s.r.o. ING-Forest s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. LHProjekt a.s. Příroda, s.r.o. TAXLES, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2017-09-06   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2019 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, je vyhotovení lesních hospodářských plánů s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028, a to pro lesní hospodářské celky, které jsou blíže specifikované v ZD. Předmětem jednotlivých částí VZ je zpracování jednoho hospodářského plánu pro příslušný lesní hospodářský celek zařazeného do příslušné části VZ. Lesní hospodářské plány budou zpracovány způsobem a za podmínek stanovených zadavatelem v ZD a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekoles-Projekt s.r.o. Ekoles-Projekt, s.r.o. ING-Forest s.r.o. Leslnfo CZ, a.s. Lesní taxační společnost Lesní taxační společnost s.r.o. Lesní taxační společnost, s.r.o. Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. Lesnická projekce Frýdek-Místek, a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. LHProjekt a.s. LHProjekt, a.s. Plzeňský lesprojekt, a.s. Příroda, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.