2021-04-06   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2023 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC zařazených do příslušné části veřejné zakázky. Celkem tedy bude v rámci 12 částí veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOLES - PROJEKT s.r.o. ING-Forest s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. LHProjekt a.s. Příroda, s.r.o. TAXLES, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2020-04-29   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2022 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 14 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031, s výjimkou u části č.4 Buchlovice s platností do 31. 12. 2034 a u části č. 6 Bučovice s platností do 31.12. 2035 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekoles - Projekt, s.r.o. Ing-Forest, s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek, a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. Naturia, s.r.o. Plzeňský lesprojekt, a.s. Příroda, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2019-05-23   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2021 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030, s výjimkou u části veřejné zakázky č. 8, název části VZ Přeštice, kde bude platnost LHP do 31.12.2032, a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekoles - Projekt, s.r.o. Ing-Forest, s.r.o. LesInfo CZ, a.s. Lesnická projekce Frýdek - Místek, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. LHProjekt, a.s. Příroda, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2017-09-06   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2019 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, je vyhotovení lesních hospodářských plánů s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028, a to pro lesní hospodářské celky, které jsou blíže specifikované v ZD. Předmětem jednotlivých částí VZ je zpracování jednoho hospodářského plánu pro příslušný lesní hospodářský celek zařazeného do příslušné části VZ. Lesní hospodářské plány budou zpracovány způsobem a za podmínek stanovených zadavatelem v ZD a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekoles-Projekt s.r.o. Ekoles-Projekt, s.r.o. ING-Forest s.r.o. Leslnfo CZ, a.s. Lesní taxační společnost Lesní taxační společnost s.r.o. Lesní taxační společnost, s.r.o. Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. Lesnická projekce Frýdek-Místek, a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. LHProjekt a.s. LHProjekt, a.s. Plzeňský lesprojekt, a.s. Příroda, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2014-09-03   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2016 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky (respektive jejích jednotlivých částí) je vyhotovení 12 lesních hospodářských plánů s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025, a to pro lesní hospodářské celky, které jsou blíže specifikované v ZD. Předmětem jednotlivých částí VZ je zpracování jednoho či více lesních hospodářských plánů, a to dle počtu lesních hospodářských celků zařazených do příslušné části VZ. Lesní hospodářské plány budou zpracovány způsobem a za podmínek stanovených zadavatelem v ZD a jejich přílohách. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. LHProjekt a.s. Příroda, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2012-03-22   Zhotovení LHP s platností 2014-2023 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023 pro vybrané lesní hospodářské celky (LHC) státního podniku Vojenské lesy a statky ČR na celkové předpokládané výměře až 17 642 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Příroda, s.r.o. TAXLES, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.