2023-03-01   Oprava silnice III/4593 Úvalno - Branice I/57 - přejezd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4593 Úvalno - Branice I/57 - přejezd. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Berkastav s.r.o.
2023-01-13   Velká Polom dostavba kanalizace 2023 (Obec Velká Polom)
stavební práce vybudování splaškových řadů pro zbývající část obce a jejich napojení na nově zrealizovaný kanalizační systém s čistírnou odpadních vod Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Berkastav s.r.o.
2022-08-30   Oprava sil. III/01130 Vrchní, Rolnická (znovuvyhlášení) (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/01130 Vrchní, Rolnická. Zpracovaná projektová dokumentace řeší údržbu komunikace, zesílení, obnovu opotřebené obrusné vrstvy silnice III/01130 ve třech úsecích v intravilánu města Opava. Potřeba opravy těchto úseků silnice je způsobená špatným technickým stavem samotné vozovky. Stávající vozovka s krytem z hutněných asfaltových vrstev vykazuje známky poruch a nerovností, které zhoršují sjízdnost komunikace, bezpečné užívání a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Berkastav s.r.o.
2022-08-24   Oprava povrchu silnice III/4674, Lhota u Opavy (znovuvyhlášení) (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy povrchu na silnici III/4674 Háj ve Slezsku - Lhota u Opavy. V rámci opravy dojde k odfrézování povrchu do hloubky 50 mm a následně k pokládce nových asfaltových vrstev celkové tloušťky 50 mm, k výškové úpravě rámů a mříží stávajících uličních vpustí, k částečné výměně a osazení nových uličních vpustí, k obnově nezpevněné krajnice v místech bez chodníkových obrub, zakázka neobsahuje vodorovné dopravní značení. Dále viz PD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Berkastav s.r.o.