Dodavatel: Domov sv. Anežky, o.p.s.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Domov sv. Anežky, o.p.s.

2023-03-03   Údržba travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad Vltavou (Město Týn nad Vltavou)
Provádění údržby travnatých ploch veřejné zeleně strojním sečením, jarním vyhrabáním a podzimním úklidem listí na území města Týn nad Vltavou. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení dělena na 4 části podle funkčních celků udržovaných travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad Vltavou. Dodavatel může podat nabídku dle § 101 odst. 2 ZZVZ na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Domov sv. Anežky, o.p.s. ZENOVA services s.r.o.
2020-02-26   Udržba travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad Vltavou (Město Týn nad Vltavou)
Předmětem veřejné zakázky jsou zahradnické služby na úseku údržby veřejné zeleně na území města Týn nad Vltavou, konkrétně sečení a jarní a podzimní údržba travnatých ploch. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení dělena na 4 části podle udržovaných funkčních celků veřejné zeleně a to část Týn nad Vltavou - centrum, část Týn nad Vltavou - město, část Malá Strana a část sídliště Hlinecká. Dodavatel může podat nabídku dle § 101 odst.2. ZZVZ na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Domov sv. Anežky, o.p.s.