Dodavatel: ZENOVA services s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ZENOVA services s.r.o.

2023-09-29   Zajištění úklidových služeb včetně doplňování hygienických prostředků v administrativních objektech Magistrátu města... (Statutární město Pardubice)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb, včetně dodávky a průběžného doplňování hygienických prostředků dle potřeb zadavatele v administrativních budovách Magistrátu města Pardubic na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2023-08-16   FaF UK - Úklidové služby 2024-2026 (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb se zajištěním čistoty a dodržování hygienických a jiných souvisejících obecně platných závazných právních předpisů včetně související dodávky pracovních pomůcek a spotřebního hygienického materiálu (mycích a dezinfekčních potřeb/prostředků a toaletního papíru) potřebného k pokrytí úklidových služeb v prostorách Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2023-06-08   Údržba a opravy TVB a ZTI (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je provádění oprav a údržby zdravotně-technických a sanitárních instalací (ZTI) a technického vybavení budov (TVB). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2023-03-03   Údržba travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad Vltavou (Město Týn nad Vltavou)
Provádění údržby travnatých ploch veřejné zeleně strojním sečením, jarním vyhrabáním a podzimním úklidem listí na území města Týn nad Vltavou. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení dělena na 4 části podle funkčních celků udržovaných travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad Vltavou. Dodavatel může podat nabídku dle § 101 odst. 2 ZZVZ na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Domov sv. Anežky, o.p.s. ZENOVA services s.r.o.
2023-02-17   Zimní údržba areálů ČEZ (ČEZ, a. s.)
Poskytování služeb zimní údržby dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CENTRA a.s. Maschinenring Česká republika s.r.o. ZENOVA services s.r.o.
2022-12-19   Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění pravidelných a mimořádných úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených dále v této Zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. Součástí poskytovaných Služeb bude rovněž zajištění hygienických, dezinfekčních prostředků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAU plus a.s. BIRD-STOP s.r.o. CEBU a.s. NANO PLM+, s.r.o. OPTIMIA facility s.r.o. OPTIMIA sociální podnik s.r.o. Premio Invest, s.r.o. SEŽEV - REKO a.s. Sežev chráněná dílna s.r.o. SEŽEV facility s.r.o. ZENOVA services s.r.o.
2022-11-23   Úklidové služby v objektech Národního muzea (Národní muzeum)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele v hlavním městě Praha a ve Všetatech (část 1 veřejné zakázky) a v Terezíně a Litoměřicích (část 2 veřejné zakázky) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 36 měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 2 části: 1) Úklidové služby v objektech zadavatele v Praze a Všetatech 2) Úklidové služby v objektech zadavatele v Terezíně a Litoměřicích Podrobněji je předmět zakázky popsán ve smlouvách o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Raamar, s.r.o. ZENOVA services s.r.o.
2022-10-09   Úklidové služby pro FSV UK Jinonice (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
Účelem této veřejné zakázky je zajištění pravidelných úklidových služeb v prostorách zadavatele nacházejících se v Areálu UK Jinonice na adrese U Kříže 661/8, Praha 5, 158 00 a dále na adrese U Kříže 611/1, Praha 5, 158 00 a zajištění zimního úklidu přilehlých komunikací v zimních měsících dle specifikace zadavatele uvedené níže. Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele na svůj náklad a své nebezpečí řádně a včas pravidelné úklidové služby způsobem a v rozsahu, který … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2022-10-06   Zajištění úklidových služeb v budově Ministerstva zdravotnictví (Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektu zadavatele včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci. Kompletní úklidové služby zahrnují tyto činnosti: a) Pravidelný (paušální) úklid b)Nepaušální úklid c) Úklid na vyžádání Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2022-08-05   Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba - Jižní Čechy (Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor nemovité infrastruktury)
Předmětem plnění VZ jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO dle ceníku jednotkových cen a v rozsahu výkazů výměr dodržených hygienických standardů u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. Podrobně uvedeno v návrhu Smlouvy. Zadavatel zadává VZ v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2022-05-24   Úklidové služby (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby, a to v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2022-03-30   Úklidy a údržba V. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budově Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní... (Česká republika - Generální finanční ředitelství)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových a údržbářských prací v objektu na pozemcích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Rokycanech, Malé nám. 118/I, 337 11 Rokycany a to v souladu se Smlouvou o provádění úklidových a údržbářských prací, se Standardem úklidových služeb a prací pro objekty Finanční správy České republiky, se Standardem údržby a oprav objektů, včetně příslušenství, sezónní údržby a úklidu venkovních prostor, se Situačním plánem a s Plánem úklidu (kde je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2022-02-01   Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV (Ministerstvo zahraničních věcí)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektech Zadavatele (blíže viz Zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2022-01-05   Úklidové služby (Česká pošta, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních úklidových, mycích a čistících prací v objektech České pošty, s.p. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí dle místa plnění. Na základě zadávacího řízení bude ke každé části veřejné zakázky uzavřena rámcová dohoda o poskytování úklidových služeb s jedním dodavatelem, a to na dobu určitou do 31.12. 2024 nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v rámcové dohodě. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Clarima, s.r.o. ZENOVA services s.r.o.
2022-01-05   Zajištění úklidových služeb pro ústředí ČSSZ (ČR - Česká správa sociálního zabezpečení)
zajištění úklidových služeb pro ústředí České správy sociálního zabezpečení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2021-11-26   Údržba zeleně (Statutární město Děčín)
Údržba zeleně (údržba travnatých ploch ve vlastnictví města) 1.část Údržba zeleně I. zóna Děčín IV- Podmokly 2.část Údržba zeleně II. zóna Děčín II-Nové Město 3.část Údržba zeleně III. zóna Děčín IX-Bynov 4.část Údržba zeleně III. zóna Želenice 5.část Údržba zeleně III. zóna Bělá, Škrabky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Technické služby Děčín a.s. ZENOVA services s.r.o.
2021-10-25   Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2022 - 2024 (Město Kralupy nad Vltavou)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v lokalitách města Kralupy nad Vltavou. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto činnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotů, keřových porostů a stromů, údržbu záhonů, květinových mís, nádob a truhlíků, vč. závěsných, údržbu zelené střechy na parkovacím domě a autobusovém terminálu, péči o popínavé rostliny a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) souvisejícím s uvedenou údržbou zeleně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Milan Janda Vít Humpl ZENOVA services s.r.o.
2021-10-15   ÚKLIDOVÉ SLUŽBY (Domov pro seniory Elišky Purkyňové)
Předmětem zakázky je zajištění úklidu ve vymezených prostorách objektů Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2021-10-15   Zajištění služeb správy elektro v objektech MZe v Praze (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem veřejné zakázky jsou práce a služby spočívající v zajištění elektro správy v objektech Objednatele, která zahrnuje běžnou, speciální správu, opravu a revize. Součástí veřejné zakázky je zajistit elektro správu při mimořádné události v objektech objednatele i v případě havarijního stavu. Dále zajištění, resp. průběžné doplňování drobného elektroinstalačního materiálu potřebného k běžné správě, speciální správě a k vyřešení mimořádné události (havárie). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2021-08-02   FaF UK - Úklidové služby 2022-2023 (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb se zajištěním čistoty a dodržování hygienických a jiných souvisejících obecně platných závazných právních předpisů včetně související dodávky pracovních pomůcek a spotřebního hygienického materiálu (mycích a dezinfekčních potřeb/prostředků a toaletního papíru) potřebného k pokrytí úklidových služeb v prostorách Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2021-06-01   Provádění údržbových prací a služeb v budovách a areálech Tepláren Brno, a.s (Teplárny Brno, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provádění údržbových prací a služeb budovách a areálech Tepláren Brno a.s. (dále též jen „TB“) provádění nebo zajištění oprav a údržby DHIM (DKP), HIM a spotřebních předmětů nebo materiálu, kosení a údržba zeleně a venkovních zpevněných ploch v provozních areálech TB. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTc-stav, s.r.o. ZENOVA services s.r.o.
2021-05-18   Údržba zeleně v Králově Dvoře (Králův Dvůr)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění správy a údržby zeleně na území Města Králův Dvůr, spočívající zejména v provádění seče travnatých ploch, údržbě zeleně, kácení stromů a souvisejících činností. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2021-05-10   Úklidové služby v Domově pro seniory Ďáblice (Domov pro seniory Ďáblice)
Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování úklidových služeb v sídle zadavatele (v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace). Předmět veřejné zakázky je po technické stránce podrobně vymezen v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a obchodní podmínky v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen vyplnit všechny položky soupisu činností, které jsou podrobněji popsány v technických popisech parametrů plnění s tím, že při realizaci předmětu veřejné zakázky je zhotovitel … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2021-04-12   Úklidové služby pro Moravské zemské muzeum (Moravské zemské muzeum)
Předmětem zakázky je úklid ploch a místností (vnitřních i vnějších prostor) Moravského zemského muzea a dalších objektů, které jsou blíže specifikovány v přílohách této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2021-03-02   Úklid a údržba venkovních ploch SÚZ ČVUT v Praze (České vysoké učení technické v Praze, SÚZ)
Zajištění průběžného úklidu a údržby venkovních ploch, sběru odpadků, vyprazdňování odpadkových košů, sekání trávy, prořez dřevin a jejich likvidaci, úklid sněhu a údržba zeleně v okolí kolejí, menzy a dalších objektů Správy účelových zařízení ČVUT v Praze v době trvání 48 měsíců (dále jen „služba“). Úklid a údržba venkovních ploch bude probíhat ekologicky co nejšetrněji s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2021-02-18   Pokos travnatých ploch - Brno-Komín 2021 (Statutární město Brno, městská část Brno-Komín)
Na základě této veřejné zakázky bude pro každou z částí VZ dle čl. 2.2 ZD uzavřena smlouva, na základě které bude vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady provádět na ve smlouvě (dle jednotlivých částí VZ) specifikovaných lokalitách zejména na území městské části Brno - Komín pokos travnatých ploch, výhrab listí a související péči o zeleň, přičemž podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu realizační smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD (Obchodní a platební podmínky - viz čl. 6 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DVOŘÁK comte, a.s. ZENOVA services s.r.o.
2021-02-03   Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Západ - Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Západ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: V - TRADE, s.r.o. V-Trade, s.r.o. ZENOVA services s.r.o.
2020-11-10   Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín (Zámek Štiřín)
Zajištění úklidových služeb včetně supervize ve všech objektech a v celém areálu Zámku Štiřín a dále praní hostovského prádla. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2020-09-29   Úklid administrativních prostor a areálů ČEZ (ČEZ, a.s.)
Poskytování úklidových služeb dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aseta Cleaning CZ a.s. BTN Czech, a.s. ZENOVA services s.r.o.
2020-09-04   Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Střed - Hlavní město Praha, Středočeský a Ústecký kraj (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71, včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Střed. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o. Zenova services, s.r.o.
2020-09-01   Úklidové služby KE (ČEZ, a.s.)
Poskytování úklidových služeb dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MW-DIAS, a.s. Simacek HS, spol. s r.o. TSC Cleaning, a.s. ZENOVA services s.r.o.
2020-08-10   Údržba veřejné zeleně MČ Brno - Královo Pole, čistění a zimní údržba chodníků a vývoz odpadkových košů (Statutární město Brno - Královo pole)
Předmětem veřejné zakázky (část 1, 2 a 3) je běžná a odborná údržba veřejné zeleně (katalog prací uvedený v přílohách jednotlivých smluv o dílo v jednotlivých částech, spočívajících zejména v zahradnický, arboristických pracích, úklidových pracích, vč. likvidace náletů, divokých skládek a sadových úprav), vývoz odpadkových košů, čištění a zimní údržba chodníků, vše ve správě městské části Královo Pole podle vymezené lokality a rozsahu. Bližší specifikace předmětu každé veřejné zakázky je uvedena v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FALKY, spol. s r.o. ZENOVA services s.r.o.
2020-08-06   Zajištění úklidových služeb pro administrativní budovy ve správě Ministerstva kultury (Ministerstvo kultury)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování kompletních ekologických úklidových služeb v objektech zadavatele a na přilehlých venkovních plochách. Kompletní úklidové služby zahrnují následující činnosti: — běžný úklid, — denní službu, — generální úklid, — zimní údržbu, — mimořádný úklid. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doplňování hygienických potřeb, jako např. toaletní papír, papírové ručníky, tekuté mýdlo a dále pytlů do odpadkových košů poskytnutých zadavatelem. Zadavatel má v úmyslu zadat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2020-04-21   Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic- OŘ Ústí nad Labem (Správa železnic, státní organizace)
Zajištění úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených v Přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž zajištění hygienických a dalších prostředků k tomu potřebných. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAU plus, a.s. ZENOVA services s.r.o.
2020-03-17   Zajištění úklidových služeb MZe (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plněné této VZ je zajištění úklidových služeb v objektech zadavatele. Cílem realizace úklidových služby v objektech zadavatele jsou následující požadavky: — zajištění pravidelného kompletního úklidu vnitřních a venkovních prostor v budovách MZe, — zajištění spotřebního hygienického materiálu a jeho doplňování, včetně ekologicky šetrného nakládání s odpadovým hospodářstvím, jehož původcem je zadavatel, — zajištění úklidu venkovní zeleně a úklid venkovních komunikací na pozemcích souvisejících s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2020-01-10   Úklidové služby ČEZd (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je úklid vnitřních prostor zahrnující pravidelný běžný úklid a nepravidelný úklid, úklid venkovních prostor zahrnující pravidelný běžný úklid a nepravidelný úklid, a dodávky hygienických potřeb a dalšího materiálu. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 1. Česká úklidová s.r.o. 1. Česká úklidová, s.r.o. R-built s.r.o. R-built, s.r.o. ZENOVA services s.r.o. Zenova services, s.r.o.
2019-12-19   ÚP ČR – Praha – Úklidové služby na pracovištích (Česká republika - Úřad práce České republiky)
Předmětem plnění je zajištění úklidových služeb v budovách užívaných zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o. Zenova services, s.r.o.
2019-08-19   Zajištění úklidových služeb (Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v sídle zadavatele, s využitím vlastních úklidových a dalších pomůcek a vybavení v požadovaném rozsahu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2019-07-19   Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami III (Česká Republika - Úřad práce ČR)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude v dané části veřejné zakázky uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními zaměstnanci v prostorách uvedených budov, a to v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě, jak je uvedeno v Příloze č. 7 ZD - Specifikace úklidových služeb. Plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INUS Příbram s.r.o. OCS Trading s.r.o. SKYCLEAN s.r.o. ZENOVA services s.r.o.
2019-05-24   Úklidové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace - II (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele 1, 2, 3, 4 a 5. Centrální zadavatel provádí toto zadávací řízení za účelem výběru dodavatele/ů, který/ří bude/ou zajišťovat úklidové služby na základě smluv uzavřených se zadavatelem 1, 2, 3, 4 a 5. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bartoň a Partner s.r.o. BPSA s.r.o. IF Facility a.s. Jan Grézl Olman Service, s.r.o. Sylva Grézlová ZENOVA services s.r.o.
2018-08-10   Údržba a opravy TZB a ZTI v ČNB (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a oprav zdravotně-technických a sanitárních instalací (ZTI) a technického vybavení budov (TVB). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2018-05-04   SÚJB - Správa nemovitostí (ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
Předmětem plnění VZ je zajišťování správy nemovitostí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zejména se jedná o zajištění úklidových služeb, služeb technické správy budov (včetně údržby, drobných oprav), zajištění služeb souvisejících s údržbou zeleně v objektech zadavatele a zajištění bezpečnostních a ochranných služeb a zajištění provozu recepce v sídle objednatele na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ipo - Star s.r.o. IPO Primo s.r.o. IPO Security s.r.o. ZENOVA services s.r.o.
2018-02-06   Úklidové služby v objektu Ministerstva zdravotnictví (Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektu Ministerstva zdravotnictví potřebných k zabezpečení řádného chodu ústředního orgánu státní správy. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou Úklidové služby v objektu Ministerstva zdravotnictví na adrese Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a na adrese detašovaného pracoviště Krokova 2, Praha 2 Nusle 128 00, a to v rozsahu a specifikaci dle zadávací dokumentace a přílohy č. 1 smlouvy Popis vykonávaných činností. Doba plnění předmětu veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2017-09-23   „Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO“ (Ministerstvo obrany – Česká republika, Sekce ekonomická a majetková)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr včetně dodržování hygienického standardu u vnitřních úklidů – doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atalian CZ s.r.o. HOCHTIEF CZ a. s. INEX Česká republika s.r.o. STAEG Facility, spol. s.r.o. ZENOVA services s.r.o.
2017-07-27   Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV ČR (Ministerstvo zahraničních věcí)
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajišťování komplexních denních úklidových služeb v pražských budovách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.
2017-06-30   Zajištění úklidových prací a souvisejících činností v objektu Ministerstva dopravy (Česká republika – Ministerstvo dopravy)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektu Ministerstva dopravy včetně souvisejících činností, poskytování veškerých nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky a konkrétní technické požadavky zadavatele na předmět této veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZENOVA services s.r.o.