Veřejné zakázky: Město Týn nad Vltavou

7 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Město Týn nad Vltavou

2023-09-29   Pojištění majetku a odpovědnosti města Týn nad Vltavou (Město Týn nad Vltavou)
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti města Týn nad Vltavou dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
2023-03-03   Údržba travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad Vltavou (Město Týn nad Vltavou)
Provádění údržby travnatých ploch veřejné zeleně strojním sečením, jarním vyhrabáním a podzimním úklidem listí na území města Týn nad Vltavou. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení dělena na 4 části podle funkčních celků udržovaných travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad Vltavou. Dodavatel může podat nabídku dle § 101 odst. 2 ZZVZ na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Domov sv. Anežky, o.p.s. ZENOVA services s.r.o.
2020-12-15   Úklid a údržba komunikací v majetku města Týn nad Vltavou (Město Týn nad Vltavou)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidu a údržby zejména místních komunikací v majetku města Týn nad Vltavou, jedná se o jarní úklid komunikací po zimě, průběžný úklid města, zimní údržbu místních komunikací a s tím spojenou službu zimní pohotovosti. Celková délka místních komunikací a účelových komunikací v majetku města je 102 277 m, plocha 408 670 m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Rumpold – T, s.r.o.
2020-05-13   Zajištění odpadového hospodářství Města Týn nad Vltavou (mimo sběrný dvůr) (Město Týn nad Vltavou)
Předmětem VZ je zajištění části systému odpadového hospodářství pro město Týn nad Vltavou. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení dělena na 3 části podle charakteru jednotlivých činností v oblasti odpadového hospodářství. Předmětem 1. části veřejné zakázky je zabezpečení svozu odpadkových košů a likvidace odpadu na území Města Týn nad Vltavou a přidružených obcí. Předmětem 2. části veřejné zakázky je zabezpečení svozu a likvidace komunálního odpadu z chatových oblastí. Předmětem 3. části … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Rumpold - T, s.r.o.
2020-02-26   Udržba travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad Vltavou (Město Týn nad Vltavou)
Předmětem veřejné zakázky jsou zahradnické služby na úseku údržby veřejné zeleně na území města Týn nad Vltavou, konkrétně sečení a jarní a podzimní údržba travnatých ploch. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení dělena na 4 části podle udržovaných funkčních celků veřejné zeleně a to část Týn nad Vltavou - centrum, část Týn nad Vltavou - město, část Malá Strana a část sídliště Hlinecká. Dodavatel může podat nabídku dle § 101 odst.2. ZZVZ na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Domov sv. Anežky, o.p.s.
2019-11-27   Poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou sběrného dvora Liškárna (Město Týn nad Vltavou)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou vybaveného sběrného dvora odpadů Liškárna v ul. Bohunická, Týn nad Vltavou, ČESKÁ REPUBLIKA, jakožto zařízení ke sběru a výkupu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to od 1.2.2019 na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Rumpold - T, s.r.o.
2014-01-27   Modernizace expozic městského muzea v Týně nad Vltavou (Město Týn nad Vltavou)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky interiérů expozic a jejich vybavení v městském muzeu v Týně nad Vltavou. Předmět veřejné zakázky nabídne nové výtvarné, prostorové a architektonické řešení a uspořádání expozic s cílem přilákat nové turisty. Veřejná zakázka je spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „M plus”, spol. s r.o.