Dodavatel: Embefor s.r.o.

10 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Embefor s.r.o.

2023-07-21   Nákup 3 ks speciálně technologických vozidel pro výkon kontrolních činností útvarů Celní správy ČR (Generální ředitelství cel)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Nákup 3 ks speciálně upravených technologických vozidel pro výkon kontrolních činností útvarů Celní správy ČR. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 této ZD - Specifikace předmětu VZ - Obecná část, Příloze č. 2 této ZD - Specifikace předmětu VZ - Technická část a v Příloze č. 3 této ZD - Závazný vzor smlouvy (dále jen „Závazný vzor smlouvy“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Embefor s.r.o.
2023-05-23   Obnova vozového parku (Statutární město Ostrava)
Předmětem je dodávka nových vozidel pro Městskou policii Ostrava a Magistrát města Ostravy Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Auto GARAGE s.r.o. Autocentrála s.r.o. Embefor s.r.o.
2023-01-20   Nákup vozidel pro ČT II (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup vozidel pro přepravu televizních štábů a televizní techniky pro výrobu pořadů ČT v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Embefor s.r.o.
2021-12-26   Vozidla pro ČT 2021 (Česká televize)
nákup vozidel pro přepravu štábů a televizní techniky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Embefor s.r.o.
2021-12-01   Automobil policejní se speciální vestavbou - nákup (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup celkem 15 kusů automobilů pro Vojenskou policii, užitkových, se speciální vestavbou, v různém provedení, schválených ministerstvem dopravy pro provoz n a komunikacích jako vozidla kategorie N1 s příslušnými výjimkami (§ 7 písm. a/ vyhl. č. 341/2014 Sb.) nebo jako vozidla zvláštního určení-- N1 SG policejní speciální. Veřejná zakázka je rodělena na dvě samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Autoškola Essa, s.r.o. Embefor s.r.o. Nelagia s.r.o.
2021-11-29   Užitková vozidla pro scénický provoz (Česká televize)
dodávka 2 vozidel do 3,5t pro přepravu rekvizit, dekorací a materiálů k výrobě dekorací v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Embefor s.r.o.
2021-10-27   Automobil požární vyšetřovací ktg. M1-nákup - 2022 (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 kusů požárních vyšetřovacích automobilů kategorie M1 v provedení kombi vybavených radiostanicí a pevně zabudovaným zvláštním výstražným světelným zařízením modré a červené barvy doplněným zvukovým výstražným zařízením. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Embefor s.r.o.
2020-12-28   VZ 93420 - Dodávka skříňových vozidel zajišťujících obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů skříňových dodávek pro Městskou policii hl. m. Prahy, včetně přepravy na místo plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Embefor s.r.o. JÍŠA s.r.o.
2020-01-09   Užitkové automobily N1-pick up (Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky)
Dodávka 8 ks užitkových automobilů N1 – Pick Up Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Embefor s.r.o.
2019-12-11   Nákup užitkových automobilů II (Kolektory Praha, a.s.)
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: - část 1: Užitkové automobily kategorie B2; - část 2: Užitkové automobily kategorie B4 a B5. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo všechny části veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře pro každou část veřejné zakázky rámcovou dohodu s jedním účastníkem na dobu určitou 12 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na nákup užitkových automobilů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Embefor s.r.o. Embefor, s.r.o.