Dodavatel: JÍŠA s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel JÍŠA s.r.o.

2023-10-10   VZ 90623 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních úkonů a služeb na motorových vozidlech různých továrních značek (dále jen „předmět plnění“), ve prospěch Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let. Předmět plnění zahrnuje i veškeré náklady na dopravu (mimo dopravy na STK a odtahů, jenž je řešena samostatnou položkou uvedenou v Příloze č. 1 Dohody - ceník), spojené s poskytováním předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2023-08-16   Rámcová dohoda na přestavbu komerčních vozidel Mercedes Benz Vito na požární vozidla (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Rámcová dohoda na přestavbu 67 ks osobních komerčních automobilů vozidel Mercedes Benz Vito na požární vozidla. Přestavba spočívá v barevné úpravě vozidla a doplnění výstražného světelného a zvukového zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2023-06-08   Rámcová dohoda na přestavbu komerčních vozidel Škoda Kodiaq na požární vozidla (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Přestavba 162 ks osobních komerčních automobilů vozidel Škoda Kodiaq na požární vozidla. Přestavba spočívá v barevné úpravě vozidla a doplnění výstražného světelného a zvukového zařízení do 1 roku od nabytí účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2023-03-03   Dodávka osobního terénního vozidla pro Policii České republiky (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního terénního vozidla včetně vybavení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace - "Návrh smlouvy". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2023-03-02   SDP pro potřeby LS - opakované vyhlášení II (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem je pořízení 4 ks vozidel pro účely LS PČR. Bližší specifikace je uvedena v příloze č.1 ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2023-01-31   VZ 90123 - Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Mercedes-Benz na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Mercedes-Benz (dále jen „předmět plnění“), ve prospěch Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let. Předmět plnění zahrnuje i veškeré náklady na dopravu spojenou s poskytováním předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2022-10-13   VZ 90422 - Dodávka užitkových vozidel zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy v letech 2022-23 (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 kusů nových užitkových vozidel pro Městskou policii hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“). Předmět plnění je rozdělen do dvou skupin podle vybavenosti a účelu využití. Předmětem plnění ve skupině „a“ je dodávka 6 kusů těchto vozidel v prodloužené verzi, jejíž součástí bude i speciální vestavba pro přepravu technických prostředků k zabránění odjetí vozidla, tzv. “botičky“ (dále jen „TPZOV“). Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace výstražných zvukových a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2022-10-13   VZ 90322 - Dodávka minibusů zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy v letech 2022-23 (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 kusů vozidel typu minibus, s přepravní kapacitou minimálně 8 osob pro Městskou policii hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových zařízení, polepů, instalace vozidlových radiostanic a přeprava do místa plnění. Vozidlové radiostanice dodá zadavatel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2022-10-13   VZ 90222 - Dodávka osobních vozidel zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy v letech 2022-23 (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 32 kusů nových osobních vozidel typu SUV nebo kombi pro Městskou policii hl. m. Prahy určených k výkonu služby na prvosledové lince 156. Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových zařízení, polepů, instalace vozidlových radiostanic a přeprava do místa plnění. Vozidlové radiostanice dodá zadavatel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2022-10-06   Pořízení vícemístného vozidla (Česká republika - Probační a mediační služba)
Předmětem veřejné zakázky je koupě motorového vozidla kategorie M1 pro přepravu méně než 10 lidí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2022-03-18   Rámcová dohoda na přestavbu komerčních vozidel Škoda Kodiaq na požární vozidla (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na přestavbu 150 ks vozidel Škoda Kodiaq Ambition 2,0 TDI 147 kW 7 DSG 4x4 na požární vozidla. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2021-06-04   VZ 90921 - Dodávka minibusů zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů minibusů s pohonem 4x4 a automatickou převodovkou pro Městskou policii hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i doprava předmětu plnění do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2021-05-12   Opravy a údržba vozidel (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody pro každou samostatnou část VZ na poskytnutí kompletních služeb souvisejících se servisem a opravami služebních vozidel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2020-12-28   VZ 93420 - Dodávka skříňových vozidel zajišťujících obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů skříňových dodávek pro Městskou policii hl. m. Prahy, včetně přepravy na místo plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Embefor s.r.o. JÍŠA s.r.o.
2020-07-23   Vozidla pro FD ČVUT (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní)
Předmětem zakázky je nákup 2 ks automobilů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o. Jiša, s.r.o.
2020-04-03   GŘ OL - užitková doprovodná vozidla (Vězeňská služba České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 55 ks užitkových doprovodných vozidel, (dále jen „vozidla“) kategorie M1. Vozidla a veškeré ostatní komponenty musí odpovídat technické specifikaci stanovené zadavatelem, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Za tímto účelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o. Jiša, s.r.o.
2019-10-21   VZ 91719 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Škoda na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních a souvisejících úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Škoda pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o. Jiša, s.r.o.
2019-09-10   VZ 91519 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Mercedes-Benz na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních a souvisejících úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Mercedes-Benz pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o. Jiša, s.r.o.
2019-07-15   VZ 90819 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Ford na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních a souvisejících úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Ford, pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o. Jiša, s.r.o.
2018-01-05   Rámcová dohoda na dodávky mikrobusů policejních DN na období 2018-2020 (Česká republika - Ministerstva vnitra)
25 ks mikrobusů policejních DN 4x4 25 ks mikrobusů policejních DN 4x2 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o. Jiša, s.r.o.
2017-06-30   Speciální vozidlo pro silniční kontroly (Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovrského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního vozidla pro silniční kontroly. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2017-04-25   Nákup speciálního vozidla pro odbor technické ochrany (Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2016-12-23   Automobil osobní do těžkého terénu (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Jedná se o 20 ks automobilů osobních do těžkého terénu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2016-08-05   Speciální zásahové vozidlo určené k přepravě podpůrných prostředků zásahových týmů (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Záměrem zadavatele je nákup 1 ks vozidla se speciální zástavbou a speciálním vybavením. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2016-02-29   Schengenská kontrolní vozidla (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Vymezená část 1 – Schengenbus – vozidlo – 15 ks včetně zaškolení a instalace vybavení vysoutěženého ve vymezené části 2 „Schengenbus – vybavení“ této veřejné zakázky: – 6 ks vozidel-povinný odběr – do 200 dní od doručení objednávky uchazeči, kterou vystaví odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, – 9 ks vozidel-nepovinný odběr (v letech 2017–2018 – nejpozději do 30.11.2018) do 200 dní od doručení objednávky uchazeči, kterou vystaví odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR (nepovinný odběr … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o. NORITEK s.r.o.
2015-05-28   Automobil nákladní užitkový lehký skříňový – kategorie N1 – II (Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks automobilů nákladních užitkových lehkých skříňových kategorie N1 různého provedení. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 částí. Část č. 1 – Automobil nákladní užitkový lehký skříňový pro Agenturu služeb. Část č. 2 – Automobil speciální na podvozku N1 pro Vojenskou policii. Část č. 3 – Automobil nákladní lehký pro Hradní stráž. Část č. 4 – Automobil nákladní lehký pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2014-09-15   Klimatizační jednotka – II (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů – klimatizační jednotka, a to včetně příslušenství a dopravy. Podrobná technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2014-07-23   Vozidla – moderní technika a technologie Policie ČR (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Vymezená část 1: Pohotovostní výjezdové vozidlo 4 x 4 (opěrný bod) – 1 ks. Vymezená část 2: Speciální výjezdové vozidlo odboru nástražných výbušných systémů – 2 ks. Vymezená část 3: Speciální výjezdové vozidlo pro zajišťování nálezů a likvidace munice – 6 ks. Vymezená část 4: Výjezdové vozidlo určené pro přesun policistů – 3 ks. Vymezená část 5: Výjezdové vozidlo určené pro přepravu osob – 3 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.Charouz, spol. s r.o. FD Servis Praha, s.r.o. JÍŠA s.r.o.
2014-01-16   Vozidla – moderní technika a technologie Policie ČR (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Vymezená část 1: Speciální dodávkové vozidlo se zástavbou pro zajišťování nálezů a likvidaci munice – 1 ks. Vymezená část 2: Pohotovostní výjezdové vozidlo 4x4 (opěrný bod) – 1 ks. Vymezená část 3: Speciální výjezdové vozidlo odboru nástražných výbušných systémů – 2 ks. Vymezená část 4: Speciální výjezdové vozidlo pro zajišťování nálezů a likvidace munice – 6 ks. Vymezená část 5: Výjezdové vozidlo určené pro přesun policistů – 3 ks. Vymezená část 6: Výjezdové vozidlo určené pro přepravu osob – 3 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FD Servis Praha, s.r.o. JÍŠA s.r.o.
2013-11-04   MDP pro mobilní dohled – 5 částí (Česká republika – Generální ředitelství cel)
MDP pro mobilní dohled – 5 částí. Dodávka 5 kusů osobních motorových vozidel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dajbych, s.r.o. JÍŠA s.r.o.
2013-10-07   Vozidla kategorie M1, N1 – servis, údržba a oprava (Česká republika – Ministerstvo obrany, Regionální nákupní úřad)
Poskytování servisu, údržby a oprav osobních vozidel kategorie M1, N1 různých typů (dále jen „vozidla”) v záruční a pozáruční době v místě plnění Praha, Tábor a Olomouc a zajišťování asistenčního servisu (oprav) a odtahu vozidel po celém území ČR a ostatních zemí Evropy 24 hodin denně po celou dobu trvání smluvního vztahu tj. nejdříve od 1.1.2014 a nejpozději do 10.12.2015 nebo do vyčerpání finanční částky stanovené pro danou část VZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Autodružstvo Praha JÍŠA s.r.o. Rostislav Suchý, Auto Suchý Temposervis CZ a.s.
2013-06-20   Mikrobusy policejní (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy na dodávku 10 kusů mikrobusů policejních ve třech vymezených částech, které budou dodány nejpozději do 13.12.2013. Technický popis a technické požadavky jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci, č.j. PPR-7560-20/ČJ-2013-990640. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o. JÍŠA s.r.o..
2013-03-19   Dodávka míchačky a segmentového zhutňovače k výrobě zkušebních těles z asfaltových směsí – II (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka míchačky a segmentového zhutňovače k výrobě zkušebních těles z asfaltových směsí, a to včetně příslušenství. Podrobná technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2012-10-04   Laboratorní zařízení na stanovení protismykových vlastností materiálů a povrchů vozovek po ohlazování (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístroje - laboratorní zařízení na stanovení protismykových vlastností materiálů a povrchů vozovek po ohlazování, a to včetně příslušenství. Podrobná technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.