2023-03-08   RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2023-2024 - OPAKOVÁNÍ ZRUŠENÝCH ČÁSTÍ (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2023 a 2024 v Středočeském a Jihočeském kraji, včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám. V rámci tohoto zadávacího řízení jde o opakované zadávání zrušených částí veřejné zakázky (původně část I. - Středočeský kraj a část IX. - Jihočeský kraj) s názvem " RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FESTING s.r.o.
2022-11-30   RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2023 - 2024 (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2023 a 2024 v jednotlivých krajích České republiky (vyjma kraje Hlavní město Praha) včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrární komora Olomouckého kraje FESTING s.r.o. Okresní agrární komora Most Regionální agrární komora Jihomoravského... Regionální agrární rada Libereckého kraje Úhlava, o.p.s.