Dodavatel: Gradior Tech a.s.

14 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Gradior Tech a.s.

2023-10-24   Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění je dodávka vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových Varech, nacházející se v ulici Mariánskolázeňská č. p. 306/2, 360 01 Karlovy Vary, a to části zatemnění atria (dodávka a instalace motoricky ovládaného zatemnění v koncertním sále - atriu). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2023-05-25   Zastiňovací technika Galerie Rudolfinum (Česká filharmonie)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž zastiňovací techniky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2023-05-03   Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Divadelní technika (Statutární město České Budějovice)
Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka divadelní techniky v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“. Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ je změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy Kulturního domu SLAVIE, ul v ulici. Jirsíkova, České Budějovice. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu kulturního domu Slavie. Stavební část zahrnuje mimo rekonstrukce objektu také provedení nové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2023-03-09   Výměna dřevěných podlah jeviště hudební scény MDB (Městské divadlo Brno, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je výměna jevištní podlahy na hudební scéně Městského divadla Brno. Jevištní podlaha je tvořena pevnou částí, podlahami zvedaných a posuvných zařízení a odnímatelnými poklopy pro umístění propadla nebo servisní přístup k mechanismům jevištních zařízení. Stávající podlahové krabice integrované do podlahy budou odborně odpojeny, demontovány a posléze opět vsazeny o nové podlahy a zprovozněny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2023-03-07   Scénická technologie, speciální efekty, rigging a skladovací systémy pro areál Výstaviště Praha (Výstaviště Praha, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je instalace scénické technologie, speciálních efektů, riggingu a skladovacích systémů pro areál Výstaviště Praha. Díky modulárnímu řešení systém umožní variabilní využití v rámci celého areálu (resp. objektů) Výstaviště. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2022-08-09   DnO - Scénické osvětlovací technologie (Janáčkova akademie múzických umění)
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka osvětlovacích pultů vč. potřebného příslušenství pro Divadlo na Orlí. (2) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 2 dodávka osvětlovací techniky pro Divadlo na Orlí. (3) Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 3 je dodávka a montáž pojízdných osvětlovacích nosníků pro velkou a malou zkušebnu na DnO. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s. LightNeq s.r.o. Prolight s.r.o.
2022-02-08   Jevištní technologie Reduta - 2. etapa - rekonstrukce sféry jeviště v Redutě (Národní divadlo Brno, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je 2. etapa rekonstrukce jevištní technologie v divadle Reduta v Brně. Podrobný rozsah předmětu plnění je uveden v dokumentu „Technická zpráva pro zadávací dokumentaci pro 2. etapu rekonstrukce jevištní techniky Divadla Reduta“, která je součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2021-08-20   Servisní činnost na technologických zařízeních NdB (Národní divadlo Brno, příspěvková organizace)
Zadavatel provozuje jevištní technologická zařízení a řídící systémy v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a v divadle Reduta (dále jen „technologická zařízení“ nebo „zařízení“) sloužící k zajištění divadelního provozu. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a provedení servisní činnosti na těchto zařízeních provozovaných zadavatelem v rozsahu (zadavatel na tomto místě uvádí pouze stručný popis předmětu plnění, podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2021-02-19   Výměna motorů a řízení stávajících deseti kusů prospektových tahů (Městské divadlo Brno, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, tj. výroba, montáž a instalace strojní jevištní technologie, 10 ks tichých čtyřlanových prospektových tahů včetně příslušenství, které budou umístěny do stávajícího tahového systému provaziště hudební scény Městského divadla Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2021-02-16   Jevištní technologie - Reduta - 1. etapa (Národní divadlo Brno, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna bodových tahů a souvisejícího řízení jevištních mechanismů (dále též „zařízení“) v rozsahu — Demontáž stávajících bodových tahů a elektroinstalace pro bodové tahy, — Výroba a montáž nových bodových tahů, nových rozváděčů bodových tahů, ovládacího pultu a elektroinstalace, — Uvedení do provozu nových zařízení a zajištění funkčnosti stávajících zařízení, která budou ovládána ze stávajících ovládacích pultů a panelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2020-09-21   Rekonstrukce divadla Spirála (Výstaviště Praha, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, tedy provedení stavebních prací divadla Spirála, které se nachází v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 a dále osazení divadla divadelní technikou pro plný provoz divadla jako multifunkčního kulturního centra. Bližší specifikace předmětu každé veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části podle specifikace plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s. Gradior Tech, a.s. Váhostav - CZ, organizační složka VW WACHAL a.s. VW Wachal, a.s.
2018-06-29   Projektově-inženýrské činnosti rekonstrukce a modernizace technologie divadelní techniky Divadla Na Vinohradech (Divadlo Na Vinohradech)
Zadavatel má v úmyslu provést rekonstrukci a modernizaci horních a dolních scénických zařízení Divadla Na Vinohradech. Zadavatel si nechal vypracovat studii proveditelnosti rekonstrukce a modernizace, z níž vyplývá, že předmětné technologie horní a dolní scény je, i přes dílčí modernizace, v kritickém technicko-bezpečnostním stavu (řada provozních jednotek je nefunkčních a jsou za hranicí pracovní životnosti a spolehlivosti). Zařízení horní scény jsou převážně s ručním pohonem a technicko-technologická … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2018-05-21   Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina (Město Bílina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace jevištní technologie Městského divadla v Bílině, zahrnující dodávku jevištní mechaniky, scénického osvětlení a elektroakustických a inspicientských zařízení. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace (dále jen ZD) a v soupisu prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 5 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2017-06-28   Servisní činnost na technologických zařízeních Národního divadla Brno (Národní divadlo Brno, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní činnost na technologických zařízeních a řídicím systému provozovaných zadavatelem v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a divadle Reduta vč. dodávek originálních náhradních dílů, při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dodavatel v rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude zajišťovat také veškeré revize, opravy a řešení havárií na technologických zařízeních v Národním divadle Brno. Předmětem servisní činnosti řídicího systému je periodicky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.