2023-12-11   Úspory vody v podniku Beskydský pivovárek, s.r.o. - II (Beskydský pivovárek, s.r.o.)
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací projektu „Úspory vody v podniku Beskydský pivovárek, s.r.o.“. Konkrétně se jedná o pořízení nové linky na stáčení a sanitaci piva (technologie na stáčení piva do láhví s oplachem, technologie stáčení piva do kegů s oplachem a CIP stanice), které povedou ke snížení spotřeby vody v technologickém procesu výroby piva. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Úspory vody v podniku Beskydský pivovárek, s.r.o (Beskydský pivovárek, s.r.o.)
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací projektu „Úspory vody v podniku Beskydský pivovárek, s.r.o.“. Konkrétně se jedná o pořízení nové linky na stáčení a sanitaci piva (technologie na stáčení piva do láhví s oplachem, technologie stáčení piva do kegů s oplachem a CIP stanice), které povedou ke snížení spotřeby vody v technologickém procesu výroby piva. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   Technologický systém pro recyklaci bazénových pracích vod - II (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace technologického systému pro recyklaci bazénových pracích vod s vysokou efektivitou, který bude zajišťovat opětovné použití této vody jako vody ředící a doplňkové pro bazénový okruh. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: New Water Group s.r.o.
2023-10-06   Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany (United Energy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výstavbou paroplynového cyklu v areálu United Energy, a.s. Veřejná zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize A a B zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-02   MODERNIZACE POSUVNÝCH BODOVÝCH TAHŮ DJM (Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky je komplexní dodávka 12 ks posuvných bodových tahových jednotek, které budou instalovány na místo stávajících tahů Balcancar jeviště DJM. Součástí dodávky je rovněž řídicí systém těchto tahů, který bude konfigurován tak, aby v budoucnu umožňoval své další využití a začlenění do nadřazeného řídicího systému, který bude instalován v rámci Modernizací jevištních technologií DJM Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
2023-09-11   Doplnění technologie linky čistírny odpadních vod Fakultní Thomayerovy nemocnice (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření návrhu instalace a montáž nových komponentů technologie pro čistírnu odpadních vod (ČOV) podle technických požadavků specifikovaných v ZD. Projekt „Decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod“ financováno z Norských fondů 2014 – 2021 v rámci výzvy „Trondheim“ programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ s identifikačním číslem výzvy Call-3B. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEGA a.s.
2023-09-11   Dodávka CNC frézky pro společnost KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o.-opakování (KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka CNC frézky, a to za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci. Za součást dodávky jsou považovány a v nabídkové ceně musí být zohledněny veškeré náklady dodavatele na řádné splnění předmětu zakázky, a to alespoň v rozsahu parity DAP dle INCOTERMS a dále předání kompletního manuálu v českém jazyce a uvedení zařízení do provozu. Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky dle přílohy č. 3 této ZD. Zadavatel technickými podmínkami … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TOS VARNSDORF a.s.
2023-08-25   Klatovská nemocnice, a.s. – Nákup laboratorních přístrojů III (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 je dodávka 3 ks laboratorních lednic. Předmětem části 2 je dodávka 3 ks přenosných lednic. Předmětem části 3 je dodávka 2 ks mrazících pultových boxů a předmětem části 4 je dodávka 1 ks mrazícího pultového boxu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD-obchodní společnost s.r.o. Merci, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-08-08   Borovany nová výrobní linka – Technologické odsávání, LB BOROVANY (Lasselsberger, s.r.o.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž technologie odsávání pro celky: • kalibrace, • suchého barvení, • lisů, • dopravních cest, • haly Rozprachové sušárny a • mokrého odsávání kalibrační linky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: V-dusting s.r.o.
2023-08-07   Snížení energetické náročnosti pavilonu TO – objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s (Nemocnice Písek, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající technologie prádelny za novou, s tím souvisí nutnost provedení oprav nebo vybudování nových částí technických rozvodů uvnitř objektu (vodovod, připojení na elektrickou energii, rozvody páry, odvod vzduchu, napojení na kanalizaci a rozvody prací chemie). Předmět veřejné zakázky rovněž zahrnuje dodávku a instalaci fotovoltaického systému a technologie vedoucí k energetickým úsporám (modernizace osvětlení, využití energie teplé odpadní vody, využití energie … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kočí a.s. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
2023-08-02   Mísírna hydraulického pojiva - HRB (LB Cemix, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace mísírny hydraulického pojiva formou dodávky na klíč. Mísírna zajistí promíchání materiálů – vápno, cement, popílek a cementové odprašky za účelem zhotovení a expedice výrobku hydraulického pojiva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOLVITEC-PRO s.r.o.
2023-07-26   Dodávka CNC frézky pro společnost KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o (KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka CNC horizontky, a to za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci. Předmětem zakázky je dále doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, předání kompletního manuálu v českém jazyce a uvedení zařízení do provozu. Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky dle přílohy č.3 této ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-10   Borovany nová výrobní linka – Dodávka a montáž ocelových konstrukcí včetně montáže technologie a elektroinstalacepro... (Lasselsberger, s.r.o.)
Předmětem této veřejné zakázky je Dodávka a montáž ocelových konstrukcí a k tomu návazná montáž technologie a elektroinstalace pro technologický celek Suché barvení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VH Steel and Construction s.r.o.
2023-06-29   Testbed - výuková linka Laboratoře dopravních a logistických procesů (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka výukové linky pro automatickou kompletaci výrobků zahrnující návrh, konstrukci, dodání všech jejích částí a komponent a uvedení linky do provozu. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 40 hodin pro uživatelské role Administrátor, Pedagog a Student. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v čl. 2.1 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TEMEX, spol. s r. o.
2023-06-26   Dodávka technologií pro hutní provoz (METAL TRADE COMAX, a.s.)
Předmětem plnění je dodávka ustalovací pece pro závěrečné dolegování, homogenizaci, čištění dusíkem, ustálení a vylití slitiny hliníku do transportních pánví, a dodávka transportních pánví pro převoz tekutého kovu, včetně ohřívacích stanic. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BARTZ Maschinenbau GmbH
2023-06-16   DOMAŽLICKÁ NEMOCNICE, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ II (Domažlická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 VZ je dodávka 1 ks mycího automatu s přípojkou destilované vody. Předmětem části 2 VZ je dodávka 1 ks čidla na monitoring teplot (systém pro monitoring teplot). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MIELE,spol. s r.o. O.K. Servis BioPro, s.r.o.
2023-05-03   Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Divadelní technika (Statutární město České Budějovice)
Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka divadelní techniky v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“. Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ je změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy Kulturního domu SLAVIE, ul v ulici. Jirsíkova, České Budějovice. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu kulturního domu Slavie. Stavební část zahrnuje mimo rekonstrukce objektu také provedení nové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2023-03-02   Borovany nová výrobní linka - montáž výrobní linky, LB BOROVANY (Lasselsberger, s.r.o.)
Předmětem této veřejné zakázky je montáž nové výrobní linky na výrobu velkých formátů dlaždic včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AXIS a.s. BIS Czech s.r.o. Teplotechna - Prima, s.r.o.
2023-02-14   Technologický systém pro recyklaci bazénových pracích vod (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace technologického systému pro recyklaci bazénových pracích vod s vysokou efektivitou, který bude zajišťovat opětovné použití této vody jako vody ředící a doplňkové pro bazénový okruh. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-10   Zařízení na odkalení a recyklaci zakalené vody (České štěrkopísky spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění technologie úpravy vody do dvou provozoven zadavatele, tj-. do lokality A a lokality B (dále jen „dílo“ nebo „technologie“) dle Technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 2 zadávacích podmínek. Dodaná technologie musí vyhovovat minimálním technickým parametrům stanoveným těmito zadávacími podmínkami a příloze č. 2 adávacích podmínek. Zadavatel požaduje dodání stejného zařízení do obou zmíněných provozoven zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-04   MOKRA CLINKER PRODUCTION MODERNISATION / MODERNIZACE VÝROBY SLÍNKU MOKRÁ (Českomoravský cement, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nové energeticky úspornější vypalovací linky na výrobu slínku jako náhrada dvou linek na výrobu slínku. Nedílnou součástí zakázky je také dodávka a montáž nového chladiče slínku, nové surovinové mlýnice (VRM - vertikální surovinový mlýn), homosila, napojení na stávající zařízení a nových systémů alternativních paliv pro příjem, skladování a napájení nové pece. Předmětem veřejné zakázky je inženýrská činnost, dodávka, výstavba, strojní montáž a elektromontáž, … Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-16   VFN Praha - Bariatrické centrum (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování Centra péče o pacienty se zvláště závažnou obezitou, pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. • Veřejná zakázka je zadávána v souvislosti s realizací projektu „VFN Praha - Bariatrické centrum“ registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0017085 předloženého do "99. Výzvy IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty - SC 6.1.“ Projekt je spolufinancován Evropskou unií za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19 - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAK stavební společnost, a.s. Dräger Medical s.r.o.
2022-11-09   VARNA - přípravny (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do nově zrekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu - Varny v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a instalačních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu. Předmět plnění musí být proveden v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu, termínu, dle požadavků zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: T r e f a spol. s r.o.
2022-09-21   MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central, Divadelní technologie II (Muzeum umění Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka divadelní technologie v rámci rekonstrukce části objektu č.p. 824 v Denisově ulici č. or. 47, která byla adaptována jako kino Central (dále také jen Dodávka). Cílem rekonstrukce je vytvořit víceúčelový sál se zázemím pro výstavní, veřejné a technicko-administrativní funkce: divadlo, kino s kapacitou 150 sedících návštěvníků a společenské akce (koncerty, výstavy atd.) s kapacitou 500 stojících návštěvníků. Dodávka bude umístěna ve vymezených částech 2.P.P. a 1.P.P. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RE-SOURCE SUPPLIES Praha, s.r.o.
2022-09-05   Dodávky plynových turbín od 20 do 44MWe (Elektrárny Opatovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynových turbín včetně souvisejících služeb dle požadavků, podmínek, specifikací a ostatních údajů a informací, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-08-25   Pořízení a instalace výrobní linky pro společnost RETEX a.s (Retex a.s.)
Předmětem plnění je pořízení a instalace nové výrobní linky, která bude zpracovávat druhotné suroviny (nespotřebované vstupní suroviny a materiály pocházející z vlastní výroby zadavatele - odpad z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu), a jejímž finálním výrobkem budou tepelné izolace, které budou využívány v oblasti stavebnictví, ekologické dopravy, dále např. v oblasti vestavěných spotřebičů a také v rámci systémů zachytávajících srážkovou vodu např. na zelených střechách. Součástí předmětu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BETTARINI & SERAFINI SRL
2022-08-09   DnO - Scénické osvětlovací technologie (Janáčkova akademie múzických umění)
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka osvětlovacích pultů vč. potřebného příslušenství pro Divadlo na Orlí. (2) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 2 dodávka osvětlovací techniky pro Divadlo na Orlí. (3) Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 3 je dodávka a montáž pojízdných osvětlovacích nosníků pro velkou a malou zkušebnu na DnO. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s. LightNeq s.r.o. Prolight s.r.o.
2022-08-04   MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central, Divadelní technologie (Muzeum umění Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka divadelní technologie v rámci rekonstrukce části objektu č.p. 824 v Denisově ulici č. or. 47, která byla adaptována jako kino Central (dále také jen Dodávka). Cílem rekonstrukce je vytvořit víceúčelový sál se zázemím pro výstavní, veřejné a technicko-administrativní funkce: divadlo, kino s kapacitou 150 sedících návštěvníků a společenské akce (koncerty, výstavy atd.) s kapacitou 500 stojících návštěvníků. Dodávka bude umístěna ve vymezených částech 2.P.P. a 1.P.P. … Zobrazit zadávací řízení »
2022-08-01   Dodávky plynových turbín od 25 do 44MWe (Elektrárny Opatovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynových turbín včetně souvisejících služeb dle požadavků, podmínek, specifikací a ostatních údajů a informací, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-07-26   Vybavení Domova pro seniory, Šternberk (Město Šternberk)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do nového domova pro seniory ve Šternberku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. Pro CleanLife s.r.o. READY INTERIER s.r.o. SEVKO PLUS, s.r.o.
2022-07-20   REKONSTRUKCE KD SLAVIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - AV TECHNIKA, SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ A DIVADELNÍ TECHNIKA (Statutární město České Budějovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka AV techniky, scénického osvětlení a divadelní techniky v souvislosti s realizací veřejné zakázky Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci pod názvem Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie, část AV technika, scénické osvětlení a divadelní technika. Zobrazit zadávací řízení »
2022-07-04   Dodávky plynových turbín od 45 do 90MWe (Elektrárny Opatovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynových turbín včetně souvisejících služeb dle požadavků, podmínek, specifikací a ostatních údajů a informací, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-06-09   Modernizace výroby kyseliny dusičné (BorsodChem MCHZ, s.r.o.)
Předmětem zakázky je výstavba nové výrobny kyseliny dusičné (KD) o kapacitě uvedené v příloze č. 7 Zadávací dokumentace - "Minimální technické podmínky, další technické podmínky" (dvoutlaká technologie výroby KD), dopojení nové technologie na stávající chladící okruh, nových skladovacích zásobníků pro vyrobenou kyselinu dusičnou s propojením potrubními mosty se stávající infrastrukturou závodu. Pro novou výrobnu kyseliny dusičné je nutné realizovat provozní objekt obsluhy, technického a sociálního zázemí … Zobrazit zadávací řízení »
2022-05-18   Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice- technologie a stavební připomoci (Nemocnice Strakonice, a.s.)
Předmětem tohoto projektu je snížení energetické náročnosti a modernizace technologie prádelny. Stávající technologie je morálně a technicky zastaralá. Stávající technologie je neservisovatelná a nelze udržet trvale v provozu. - Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kompletní technologie prádelny Nemocnice Strakonice, a.s. v následujícím rozsahu: - Hygienická pračka prokládací s kapacitou minimálně 120 kg suchého prádla - Hygienická pračka prokládací s kapacitou minimálně 38 kg suchého prádla - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jensen GmbH
2022-04-27   Automatické zařízení pro selektivní zpracování nebezpečných materiálů a kon-strukčních částí LCD televizorů a monitorů (TECHNOWORLD a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení automatického zařízení pro selektivní zpracování nebezpečných materiálů a konstrukčních částí LCD televizorů a monitorů.Hlavním účelem technologie je schopnost selektivního zpracování různých typů displejů z tekutých krystalů z televizorů a monitorů, k odstranění znečišťujících látek z nebezpečných částí nebo komponent za vysokého standardu ochrany životního prostředí a bezpečnosti obsluhy. Displeje z tekutých krystalů a prach vznikající při zpracování mohou … Zobrazit zadávací řízení »
2022-04-08   Vodíkové technologie projektu CEETe (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis laboratoře vodíkových technologií včetně venkovní vodíkové stanice. Všechny technologické části budou tvořit technologický celek, který bude dodán v rámci jediné ucelené dodávky a bude umožňovat provoz a chod instalovaných zařízení a přístrojů. Laboratoř vodíkových technologií (LVT) je součástí projektu CEETe - Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer v campusu VŠB-TUO. LVT bude umístěna v nově … Zobrazit zadávací řízení »
2022-03-16   Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o (Železárny Štěpánov, spol. s r.o.)
Cílem veřejné zakázky je realizace projektu, jehož hlavním cílem je snížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji ve společnosti Železárny Štěpánov, spol. s r.o. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přístavby v návaznosti na stávající haly a instalaci nového technologického zařízení v areálu slévárny, včetně zhotovení souvisejících stavebních úprav. Dílo bude provedeno formou dodávky „na klíč“. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pro-Filtr Brno s.r.o.
2022-02-08   Jevištní technologie Reduta - 2. etapa - rekonstrukce sféry jeviště v Redutě (Národní divadlo Brno, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je 2. etapa rekonstrukce jevištní technologie v divadle Reduta v Brně. Podrobný rozsah předmětu plnění je uveden v dokumentu „Technická zpráva pro zadávací dokumentaci pro 2. etapu rekonstrukce jevištní techniky Divadla Reduta“, která je součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2021-12-01   Realizace stavby CEETe a energetické výzkumné technologie (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení novostavby budovy CEETe, do níž budou instalovány výzkumné technologie. Tato budova sama o sobě je velkou laboratoří pro výzkum moderních technologií v energetice, transformace různých druhů energie, akumulace energií, řízení dodávek do energetické sítě apod. Součástí předmětu je také realizace Laboratoře energetické výzkumné technologie, která spolu s budovou tvoří funkční celek skládající se z několika zařízení vzájemně propojených a na sebe … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEMO a.s.
2021-11-01   Výběr generálního dodavatele projektu na doplnění linky výroby paliva o třídící technologii (OZO Ostrava s.r.o.)
Součástí plnění této zakázky je nejen samotná dodávka strojů a zařízení tvořících třídící technologie pro doplnění linky výroby paliva při zpracování odpadů v sídle zadavatele stanoveným způsobem, včetně souvisejících stavebních prací, ale součástí plnění zakázky je také zpracování samotného návrhu řešení doplnění linky odpovídajícího parametrům stanoveným zadavatelem v technické dokumentaci, včetně následného zpracování projektové dokumentace vztahující se k plnění zakázky. Podrobně viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2021-10-07   Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm (Město Rožnov pod Radhoštěm)
Dodávky divadelní a podjevištní skladovací technologie, audiovizuální techniky a scénického osvětlení pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Předmět je rozdělen na následující (pod)části zadávané v jednom zadávacím řízení: - 04a Divadelní a podjevištní skladová technologie; - 04b Audio-video technika; - 04c Scénické osvětlení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Art Lighting Production, s.r.o. AVT Group a.s. EST Stage Technology, a.s.
2021-10-01   Dodávka laserového robotického pracoviště LSP CELL 2 (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka a instalace robotů a technologie robotického pracoviště a zhotovení a instalace antihlukové laserové kabiny dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LaserTherm spol. s r.o.
2021-09-06   Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují, Etapa 1 Sklad vsázky a tavírna II (Slévárna, spol. s r.o.)
Cílem této veřejné zakázky je realizace části projektu, jehož hlavním cílem je snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (především jemné frakce PM2,5) v provozu společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. snížením emisí ve slévárně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TOMA Olomouc, s.r.o.
2021-08-19   VN Brno - pořízení technologických zařízení budov č. 1, 2, 15 ve VN Brno (Vojenská nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nových technologických zařízení budov č. 1, 2 a 15 v areálu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DAIMOND - chlazení, spol. s r.o. Gastro Mach, s.r.o.
2021-08-10   CEETe - Vodíkové technologie (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis laboratoře vodíkových technologií včetně venkovní vodíkové stanice. Všechny technologické části budou tvořit technologický celek, který bude dodán v rámci jediné ucelené dodávky a bude umožňovat provoz a chod instalovaných zařízení a přístrojů. Laboratoř vodíkových technologií (LVT) je součástí projektu CEETe - Centrum Energetických a Environmentálních Technologií v campusu VŠB-TUO. LVT bude umístěna v nově budovaném objektu … Zobrazit zadávací řízení »
2021-08-03   Stavba CEETe a energetické výzkumné technologie (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení novostavby budovy CEETe, do níž budou instalovány výzkumné technologie. Tato budova sama o sobě je velkou laboratoří pro výzkum moderních technologií v energetice, transformace různých druhů energie, akumulace energií, řízení dodávek do energetické sítě apod. Součástí předmětu je také realizace Laboratoře energetické výzkumné technologie, která spolu s budovou tvoří funkční celek skládající se z několika zařízení vzájemně propojených a na sebe … Zobrazit zadávací řízení »
2021-07-01   Výměna hořáků horkovodního kotle HK5 teplárny Michle 2 (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK5 teplárny Michle 2“. Jedná se o jeden kotel typu OK 116H původního výrobce ČKD Dukla s interním označením HK5 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárny Michle 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PBS Power Equipment, s.r.o.
2021-06-15   Technologie lisování olejů a zpracování léčivých rostlin do VCZZP – II (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie lisování olejů a zpracování léčivých rostlin VCZZP, včetně jeho montáže a zprovoznění. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, jejichž předmětem je: a. Lis olejnatých semen; b. Přístroje pro maceraci a destilaci; c. Rafinační jednotka; d. Linka na výrobu smažených lupínků. Zobrazit zadávací řízení »
2021-06-08   Snížení emisí slévárny společnosti Slévárna, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují, Etapa 1 Sklad vsázky a tavírna (Slévárna, spol. s r.o.)
Cílem této veřejné zakázky je realizace části projektu, jehož hlavním cílem je snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (především jemné frakce PM2,5) v provozu společnosti Slévárna, spol. s r.o. snížením emisí ve slévárně. Zobrazit zadávací řízení »
2021-06-01   Vybavení moštárny VCZZP - II (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro funkční/technologický celek moštárna Výukového centra zpracování zemědělských produktů, včetně montáže a zprovoznění. Zobrazit zadávací řízení »