Dodavatel: HEMA puls s.r.o.

6 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel HEMA puls s.r.o.

2023-04-06   „Fotovoltaická elektrárna pro ČOV Plzeň“ (Vodárna Plzeň a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění veškerého projekčního, inženýrské a realizačního servisu za účelem realizace dodávky fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) umístěné na střechách objektů čistírny odpadních vod Plzeň zadavatele sestávající se z fotovoltaických modulů o celkovém požadovaném výkonu 249,78 kWp při dodržení minimálních technických podmínek a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HEMA puls s.r.o.
2023-04-06   Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města Litoměřice, opakované zadání (ENLITOS a.s.)
Dodávka a instalace obnovitelného zdroje elektřiny - fotovoltaické elektrárny (FVE) na budovách města Litoměřice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HEMA puls s.r.o. SOLAR Bohemia s.r.o.
2023-03-27   FVE Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. - 3.vyhlášení (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.)
Výstavba FVE o výkonu 248 kWp v areálu ČOV II Mladá Boleslav - Podlázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HEMA puls s.r.o. SOLAR Bohemia s.r.o.
2023-03-17   Zhotovení projektové dokumentace a dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny - Soubor staveb (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách budov a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Konkrétně se jedná o: Stavba 1: “Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“ Stavba 2: “Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“ Stavba 3: “ Výstavba nových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HEMA puls s.r.o.
2022-10-17   Instalace FVE na objektu Řeznictví Provazník - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ (Pavel Provazník)
Předmět zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména její přílohou s názvem Technická specifikace - projektová dokumentace a přílohou s názvem Smlouva o dílo. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu firemní střešní fotovoltaické elektrárny (FVE) s trvalým připojením do NN sítě a automatickým odpojením v případě výpadku, včetně vypracování prováděcí projektové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HEMA puls s.r.o.
2021-09-23   Transformace Domov Kamélie Křižanov III dodávka nábytku (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do šesti nových objektů v Jihlavě Pávov a Jihlavě ulice Na Kopci, které je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypové prvky vnitřního vybavení a regály a dále sedacím nábytkem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HEMA puls s.r.o.