Veřejné zakázky: Instalace a montáž solárních zařízení

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky na instalace a montáž solárních zařízení v Česko

2024-01-25   VÝSTAVBA FVE LÁZNĚ HODONÍN (Lázně Hodonín, s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka a instalace FVE. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava (Město Rotava)
Předmětem zakázky je realizace 3 systémů fotovoltaických elektráren (dále rovněž jako „FVE”) na veřejných budovách včetně instalace řídícího software zajišťující management hospodaření s energií a stavební úpravy na jedné z budov v obci Rotava a v Nové Vsi u Kraslic Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností (Jablonecká energetická a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky „FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností“ je poskytnutí dodávek a montáže požadovaných FVE, dodávka řídicího sytému, který bude zadavatel provozovat a zároveň bude systémovým integrátorem komunitní energetiky, v rámci které bude zajišťovat dodávky obnovitelného i neobnovitelného tepla a elektřiny, jejich akumulaci (z elektřiny na teplou vodu a do baterií), sdílení energií a obchod s elektřinou a dále poskytnutí dalších plnění, které … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu ČOV Brno – Modřice (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, výstavba a instalace fotovoltaické elektrárny v areálu čistírny odpadních vod Brno – Modřice včetně kioskové trafostanice a kabelových vedení o celkovém počtu 1818 kusů fotovoltaických panelů s výkonem 550 Wp a o celkovém počtu 9 kusů měničů s výkonem 100 kW. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-24   Fotovoltaické elektrárny obce Drahanovice – I (Obec Drahanovice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systémů fotovoltaických elektráren na střechách budov ve vlastnictví obce Drahanovice, a to na střeše budovy obecního úřadu a budovy skladu a garáží a dále na střeše mateřské školy v Drahanovicích. Dále na střeše budovy mateřské školy v Ludéřově. Předmět plnění dále zahrnuje inženýrskou činnost, která spočívá ve vyhotovení veškeré dokumentace nezbytné pro realizaci předmětu plnění, jakož i dokumentace skutečného provedení. Součástí předmětu plnění bude i … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-07   Virtuální elektrárna městské části Praha 3 – výběr dodavatele zařízení a softwarového řešení (Městská část Praha 3)
Předmětem veřejné zakázky je: a) dodání, implementace, zabezpečení, nasazení a uvedení do provozu (vč. testování) softwarového řešení systému dálkového měření a řízení spotřeby energií a médií v objektech zadavatele, včetně měření a řízení výroby energie z nových i stávajících fotovoltaických elektráren zadavatele a včetně systému pravidelného exportu dat a jejich zálohování v databázi na serveru zadavatele, spolu se zajištěním aktualizací, servisu, správy a provozu softwaru po ujednanou dobu, která bude … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-07   FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „FVE“) o celkovém výkonu min. 265,2 kWp včetně jejího napojení na stávající elektroinstalaci objektů, zapojení do rozvodné soustavy zadavatele a zajištění provozního servisu, včetně garance dodávky náhradních dílů. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna v areálu zadavatele na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno na střechách objektů na p.č.10/25, 12/3, 15/3, 21/11, 22/6, 22/5, k. ú: Černá Pole. Elektrárna bude … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-07   FVE 1016 Přibyslavice II (Obec Přibyslavice)
Předmětem veřejné zakázky je výstavby nové pozemní fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 976,8 kWp a velkokapacitního bateriového úložiště o výkonu 0,5 MW a využitelné kapacitě 0,5 MWh na volné ploše v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše. Projekt obsahuje řešení fotovoltaických (FV) panelů, napojení DC části s připojením na střídače, napojení AC do projektované trafostanice VN/NN a připojení ke stávající distribuční síti VN společnosti EG.D, a.s. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Projektové … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-26   INSTALACE FVE VÝROBNY ELEKTŘINY_PARKING C (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je a) dodávka a instalace nové fotovoltaické elektrárny bez akumulace energie o výkonu min. 1300 kWp na střechu stávajícího objektu Patrové garáže C na pozemku parc. č. 2564/8 v k.ú. Ruzyně, na adrese Aviatická 1082/10, Praha 6, se zapojením do rozvodné soustavy Zadavatele; vyrobená elektrická energie bude primárně využita pro vlastní spotřebu s možností technologických přetoků do distribuční soustavy, b) vypracování výrobně-dílenské dokumentace a dokumentace skutečného … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-19   Instalace fotovoltaického systému na střechu objektů Areálu sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem (Bystřická tepelná s.r.o.)
Jedná se o novou a trvalou stavbu pevné fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE), na stávajících dvou střechách objektů v Areálu sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem. Konkrétně se jedná o střechu sportovní haly na adrese Dr. Veselého 754 a o střechu sportovního hotelu na adrese Dr. Veselého 268 v Bystřice nad Pernštejnem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-14   Modernizace systému VZT a chlazeni a instalace systému FV s bateriovým úložištěm v Nemocnici Strakonice, a.s (Nemocnice Strakonice, a.s.)
Předmětem plnění je modernizace systému VZT a chlazeni v Nemocnici Strakonice, a.s. (část 1) a vybudování střešní fotovoltaické elektrárny na pavilonu operačních oborů, Interna a NORD s celkovým instalovaným výkonem 168 kW (část 2). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aubock s.r.o.
2023-07-14   Instalace FVE na budovách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích_opakování (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AEKO s.r.o.
2023-06-26   Soubor 2 staveb: Stavba 5 "Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Kuřim, výpravní budova"; Stavba 6... (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách budov a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SULKO s. r. o.
2023-06-09   DC a MŠ Jilemnice, Spořilovská - realizace vzduchotechniky a FVE (Město Jilemnice)
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací a solárního fotovoltaického systému v DC a MŠ Jilemnice, Spořilovská, přičemž předmět veřejné zakázky je dle § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: Část I. - Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací 1) Centrální jednotka VZT-01 pro MŠ (pavilon A a pavilon B) o výkonu min. 2740 m3/h s účinností min. 82 %. 2) Centrální jednotka VZT-02 pro technologické větrání kuchyně o výkonu min. 5.800 m3/h s účinností min. 80 %. 3) Centrální jednotka VZT-03 pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pulsklima, spol. s r.o.
2023-06-08   Zateplení ubytoven a dětské kliniky FNOL II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ubytoven a dětské kliniky v areálu FNOL Je navrženo zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střech, výměna výplní otvorů a související stavební úpravy /LPS, zádržný systém apod./ součástí je instalace fotovoltaické elektrárny na střeše objektů a akumulátorové stanice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s. POZEMSTAV Prostějov,a.s.
2023-06-07   „Realizace fotovoltaických zařízení na střechách veřejných budov v Prostějově - skupina pěti budov“ (Statutární město Prostějov)
Předmětem plnění zakázky je realizace fotovoltaických zařízení, která budou umístěna na střechách pěti objektů ve vlastnictví statutárního města Prostějova: - Reálné gymnázium a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov / 94,3 kWp (část 1), - ZŠ a MŠ Melantrichova Prostějov / 62,32 kWp (část 2), - ZŠ Jana Železného Prostějov / 74,62 kWp (část 3), - ZŠ Dr. Horáka 24, Prostějov / 99,22 kWp (část 4), - Šatny zimního stadionu města Prostějov / 131,13 kWp (část 5). Součásti předmětu plnění veřejné zakázky je kompletní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. ST LUKMART SYSTEM s.r.o. XENIUM Europe s.r.o.
2023-04-14   Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ je instalace vzduchotechnického zařízení do stávajících prostor vč. autonomního systému měření a regulace a teplovodního připojení 5 ohřívacích dílů vzduchotechnických ohřívacích jednotek a vybudování střešní fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 126,035 kW. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EGE Power System, s.r.o. EXO ENERGO s.r.o. JAHLA s.r.o.
2023-03-24   Snižování spotřeby energie společnosti V Okno s.r.o. - fotovoltaická elektrárna (V okno s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka a instalace komplexního fotovoltaického systému s akumulací energie pro vlastní spotřebu (s přebytky do DS). Jedná se o pořízení a instalaci fotovoltaického systému o instalovaném výkonu nejméně 19 kWh, který bude umístěn na střešní konstrukci objektu č. p. 149, situovaném na parc. č. 426/3, 428/7, Obec Skaštice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARATEC GROUP s.r.o.
2023-03-17   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů - soubor staveb (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách budov a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2023-03-07   Soubor 4 staveb: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Břeclav, Mládežnická (trafost.); Břeclav, opravna... (Správa železnic, státní organizace)
Do pole II.1.1) se nevešel z kapacitních důvodů celý název veřejné zakázky, proto jej uvádíme zde: Soubor staveb: Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Břeclav, Mládežnická (trafostanice)“ Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Břeclav, opravna trakčního vedení“ Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Žďár nad Sázavou, trafostanice a garáž“ Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brno, M. Kuncové (provozní budova)“ Účelem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JICOM, spol. s r.o.
2023-03-07   Instalace fotovoltaického systému na střechy objektů kotelny K3, BTH Slavičín a na střeše polyfunkčního domu Slavičín (BTH Slavičín, spol. s r.o.)
Jedná se o novou stavbu pevné fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE), na stávajících střechách objektů kotelny K3, BTH Slavičín, spol. s r.o. Jedná se o stavbu trvalou a účelem stavby je výroba elektrické energie pro vlastní spotřebu BTH Slavičín, spol. s r.o. Dále je předmětem plnění instalace fotovoltaického systému na střeše polyfunkčního domu Slavičín. Jedná se o novou stavbu FVS, na stávající střeše bývalého hotelu Slavičan, který se bude přestavovat na polyfunkční dům. Jedná se o stavbu trvalou a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Skypartners, s.r.o.
2023-03-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové, Riegrovo náměstí (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách budov a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Konkrétně se jedná o: “Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové, Riegrovo náměstí“ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brandýs nad Labem, výpravní budova (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nové fotovoltaické elektrárny (FVE) na střeše budovy a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-01   Soubor 4 staveb: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava; Ostrava, Muglinovská;... (Správa železnic, státní organizace)
Do pole II.1.1) se nevešel z kapacitních důvodů celý název veřejné zakázky, proto jej uvádíme zde: Soubor staveb: Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava“ Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská“ Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova“ Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“ Účelem veřejné zakázky je vybudování nových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-02-23   Energetické úspory v provozovně společnosti GRIOS s.r.o (GRIOS s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace, zapojení fotovoltaické elektrárny o výkonu 306 kWp na střeše stávající výrobní haly GRIOS s.r.o. včetně nezbytných úprav a bateriového systému. Víc v zadávací dokumentaci Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-02   Instalace FVE na budovách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny na objektech Jihočeské univerzitu v Českých Budějovicích, vč. vypracování realizační projektové dokumentace a zajištění připojení FVE k distribuční soustavě. Vyrobená el. energie bude primárně určena pro vlastní spotřebu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-26   Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města Litoměřice, potřetí (ENLITOS a.s.)
Dodávka a instalace obnovitelného zdroje elektřiny - fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 258,8kW dle Projektové studie stavebně-technologického řešení 2021-336-A001 uvedené v příloze tohoto dokumentu. Zadavatel stanovuje, že se dodavatel může od technického řešení odchýlit, pokud budou dodrženy podmínky poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí a celkový výkon navrhovaného řešení se zvýší. Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-19   Pořízení fotovoltaického systému pro společnost VITELLO s.r.o. - 2. opakované řízení (Vitello s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace, zapojení fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 146,85 kWp na střeše stávajících budov společnosti VITELLO s.r.o. včetně nezbytných úprav a instalace bateriového systému o celkové kapacitě 122,10 kWh. Předmětem plnění je také zhotovení realizační dokumentaci stavby (dále jen RDS), která bude obsahovat všechny náležitosti a detailní řešení instalace celého díla. Před vlastním osazením FVE panelů provede Dodavatel vizuální kontrolu střešní … Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-12   Rámcová dohoda na dodávku a montáž fotovoltaických elektráren na střechy budov ve vlastnictví statutárního města Brna (SAKO Brno SOLAR a.s.)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, jejíž návrh je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, na dodávky a instalace systémů fotovoltaických elektráren na střechách budov ve vlastnictví Statutárního města Brna. Předmět plnění dále zahrnuje inženýrskou činnost, která spočívá ve vyhotovení veškeré dokumentace nezbytné pro realizaci konkrétního předmětu plnění, který bude definován v rámci samostatných prováděcích smluv, jakož i dokumentace skutečného provedení stavby a vyřízení veškerých … Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-09   Úspory energie ve společnosti FVE Environmental Energy - fotovoltaická elektrárna (Environmental Energy, s.r.o.)
Dodávka, montáž, vypracování projektové a dodavatelské dokumentace, dokumentace pro stavební povolení a uvedení pro provozu FVE. Jedná se o instalaci FVE na střechy provozního areálu a to budovy energocentra a administrativní budovy, celkový předpokládaný výkon FVE je 95 kWe. Připojení FVE bude na hladině NN do stávající rozvodny, součástí projektu je instalace, FVE, střídačů, kabelových tras, dodávka připojení na ŘS stávající. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MK POWER s.r.o.
2022-12-15   Dodávka fotovoltaické elektrárny, tepelných čerpadel a MaR včetně instalací a souvisejících prací (BeePartner a.s.)
Předmětem zakázky je realizace (dodávka a instalace) fotovoltaické elektrárny na objektu Výklopníku a Mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovic a souvisejícího bateriového uložiště pro akumulaci a efektivnější využití vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu. Dále dojde v rámci zakázky k realizaci tepelných čerpadel a souvisejících zařízení pro vytápění objektu a rovněž zařízení pro měření a regulaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Centrum tepelných čerpadel, s.r.o. Siemens, s.r.o. SIMBA POWER s.r.o.
2022-12-01   relipex a.s. - úspory energií Zákupy - Fotovoltaická elektrárna 109,9 kWp na střeše objektu pro výrobu a skladování... (relipex a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž fotovoltaické elektrárny do výkonu 109,9 kW na střechách objektu na p.p.č. 2314/2, k.ú. Zákupy. Fotovoltaická elektrárna bude sloužit k výrobě elektrické energie pro vlastní potřebu, přebytečná energie bude ukládána v bateriovém úložišti o kapacitě 200 kWh. Předmětem plnění bude i měření a regulace (fotovoltaiky). Veřejná zakázka bude provedena v rozsahu Projektové dokumentace, jež tvoří Přílohu č. 4 ZD a v rozsahu Soupisu stavebních prací, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FUSO ENERGO s.r.o.
2022-11-28   DODÁVKA A INSTALACE FVE S AKUMULACÍ O VÝKONU 99 KWp (BRAHA plasty, s.r.o.)
Instalace fotovoltaického systému s akumulací elektrické energie pro vlastní spotřebu. Pevně orientované fotovoltaické panely o výkonu budou umístěny na doposud nevyužitých střechách objektů a budov výrobního areálu provozovny „Lisovna“ společnosti BRAHA Plasty, s.r.o., která se nachází na střechách objektů umístěných na parcelách s parcelními čísly st. 437 a st. 526, evidovaných na listu vlastnictví č. 2346 v katastrálním území Velká Ves u Broumova [612782]. Využitelná plocha střech orientovaná na jih … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bc. David Kubeček
2022-11-23   FVE Environmental Energy (Environmental Energy s.r.o.)
Dodávka, montáž, vypracování projektové a dodavatelské dokumentace, dokumentace pro stavební povolení a uvedení pro provozu FVE. Jedná se o instalaci FVE na střechy provozního areálu a to budovy energocentra a administrativní budovy, celkový předpokládaný výkon FVE je 103 kWe. Připojení FVE bude na hladině NN do stávající rozvodny, součástí projektu je instalace, FVE, střídačů, kabelových tras, dodávka připojení na ŘS stávající. Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-15   „Instalace FVE vč. akumulace energie v areálu společnosti ZDV Novoveselsko, družstvo - nové vyhlášení“ (ZDV Novoveselsko, družstvo)
Předmětem veřejné zakázky je instalace a zapojení fotovoltaických panelů na střechu objektu v ZDV Novoveselsko o celkovém výkonu min. 249, 28 kWp, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů, instalace akumulačního systému o předpokládané kapacitě úložiště min. 350 kWh, napojení na stávající el. rozvod. systém uzemnění fotovoltaického systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARDECON Consulting s.r.o.
2022-11-10   Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města Litoměřice, podruhé (1. Geotermální Litoměřice a.s.)
Dodávka a instalace obnovitelného zdroje elektřiny - fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 258,8kW dle Projektové studie stavebně-technologického řešení 2021-336-A001 uvedené v příloze tohoto dokumentu. Zadavatel stanovuje, že se dodavatel může od technického řešení odchýlit, pokud budou dodrženy podmínky poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí a celkový výkon navrhovaného řešení se zvýší. Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-09   Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) depo Zličín (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou Energy Performance Contracting administrativní budovy A v areálu Depo Zličín, Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též veškerá inženýrská činnost včetně zhotovení projektu a dokumentace skutečného provedení energeticky úsporných opatření. Součástí plnění jsou také další služby nutné k úspěšnému fungování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Frontier Technologies, s.r.o.
2022-11-07   Dodávka FVE pro IREL - II (IREL, spol. s r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechy stávajících staveb výrobního areálu společnosti IREL, spol. s r.o. doplněné o bateriový úložný systém FVE o celkovém výkonu 99,9 kWp bude tvořena 222 panely 450 Wp. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentaca. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Skypartners, s.r.o.
2022-10-19   Instalace fotovoltaického systému na střechách Fakultní nemocnice Ostrava (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla „Instalace fotovoltaického systému na střechách Fakultní nemocnice Ostrava“, a to realizací dodávek, služeb a souvisejících stavebních prací v souladu se Zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále jen "ZD"). Dílem je dodávka a instalace a zprovoznění nového pevného fotovoltaického systému o instalovaném výkonu min. 620 kWp, max. však 625 kWp (dále jen také FVS) na stávajících střechách Fakultní nemocnice Ostrava - objektů: Polikliniky, Diagnostického … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: XENIUM Europe s.r.o.
2022-10-17   Instalace FVE na objektu Řeznictví Provazník - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ (Pavel Provazník)
Předmět zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména její přílohou s názvem Technická specifikace - projektová dokumentace a přílohou s názvem Smlouva o dílo. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu firemní střešní fotovoltaické elektrárny (FVE) s trvalým připojením do NN sítě a automatickým odpojením v případě výpadku, včetně vypracování prováděcí projektové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HEMA puls s.r.o.
2022-10-10   SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa a 2. etapa (Olomoucký kraj)
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz Zobrazit zadávací řízení »
2022-10-07   „ELZA Předměřice, s.r.o. - dodavatel FVE“ (ELZA Předměřice, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště 472,8 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 154,91 kWp. Dodávka tak bude zahrnovat kompletní technologii, montáž konstrukcí, FV panelů a uložiště pro akumulaci elektrické energie. Součástí zakázky je také dodaní nových řídících a měřících prvků včetně řídícího software, jakož i dodaní hardware nového systému MaR, včetně montáže řídícího systému a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sunnycold s.r.o.
2022-10-07   „Výroba elektřiny s úložištěm pro SANS Products" (SANS Products s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 470,4 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 99,45 kWp, předmět zakázky tak zahrnuje instalaci kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalaci střídačů, instalaci akumulačního, napojení na stávající el. rozvod. systém uzemnění fotovoltaického systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sunnycold s.r.o.
2022-10-07   „PREFA PRODUKT s.r.o. - dodavatel FVE“ (PREFA PRODUKT s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 1 485,6 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 300,6 kWp. Dodávka tak bude zahrnovat technologii, montáž úložiště pro akumulaci elektrické energie a úpravu stávající elektroinstalace v místě bodu připojení. Součástí zakázky je také dodání nových řídících a měřících prvků a řídícího software, jakož i dodání hardware nového systému měření a regulace, včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sunnycold s.r.o.
2022-09-27   Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny s akumulací (UNION COSMETIC s.r.o.)
Dodávky spočívající v instalaci nového technického zařízení - fotovoltaický zdroj elektrické energie z OZE s bateriovým úložištěm, které bude umístěno na střechách stávajících provozních objektů ve vlastnictví společnosti UNION COSMETIC s.r.o., a to za účelem zásobování výrobních a skladových objektů solární elektrickou energií primárně využívanou pro vlastní spotřebu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: iSolar PV s.r.o.
2022-09-27   INSTALACE FVE A AKUMULACE V JISTEBNICI (OVM Pellet s.r.o.)
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny_fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu FV panelů min. 401 kWp a max. 410 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektrické energie (baterie) s řídicím systémem. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střechách objektů v areálu společnosti OVM PELLET s.r.o. Pro výstavbu fotovoltaické elektrárny se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mautel s.r.o.
2022-09-23   Fotovoltaický systém Wampano s.r.o (Wampano s.r.o.)
3.4. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů, jež budou vybudovány v areálu zadavatele. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci, slepých rozpočtech a technických specifikacích, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Zejména přílohou číslo 6 ZD. Uchazeči, kteří nesplní některé z uvedených technických kritérií, budou z veřejné zakázky vyloučeni. 3.5. V případě rozporu mezi textovou a výkresovou části projektové dokumentace a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NOBILITY s.r.o.
2022-09-18   Dodávka FVE pro IREL (IREL, spol. s r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechy stávajících staveb výrobního areálu společnosti IREL, spol. s r.o. doplněné o bateriový úložný systém FVE o celkovém výkonu 99,9 kWp bude tvořena 222 panely 450 Wp. Součástí předmětu plnění je dodávka, instalace a napojení jednotlivých položek na místo určení, zajištění všech nezbytných revizí a zkoušek, a to dle přílohy č. 3 zadávacích podmínek Zobrazit zadávací řízení »
2022-09-16   „Instalace FVE s akumulací v areálu DevelopTEC Hodonín s.r.o.“ (DevelopTEC Hodonín, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zapojení fotovoltaických elektráren na střechy objektů průmyslového areálu v Hodoníně, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka, instalace a zapojení bateriového systému, který bude připojený k místní lokální distribuční soustavě. Předmětem plnění je osazení fotovoltaických panelů na střechy areálu společnosti DevelopTEC Hodonín, s.r.o. o celkovém výkonu 588 kWp (tolerance +- … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PV SERVICE PLUS s.r.o.
2022-09-14   Instalace FVE s akumulací elektřiny pro vlastní spotřebu provozovny ve Fryčovicích (Kamil Kublák)
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace fotovoltaické elektrárny na střeše budovy objednatele označené jako „Prodejna“ a dodání a instalace bateriového systému, který bude umístěný v kontejneru nebo kabinetu, obojí o kapacitách či výkonu blíže specifikovaném v zadávací dokumentaci (ZD a přílohy, uveřejněné na profilu zadavatele - link výše), a to včetně příslušné kabeláže a všech dalších činností a komponent s tím nezbytně souvisejících včetně vypracování realizační projektové dokumentace před … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IBG Česko s.r.o.