Dodavatel: Kvados, a.s.

7 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Kvados, a.s.

2023-03-06   Podpora a rozvoj ISMP-POVS v letech 2023-2027 (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je podpora a rozvoj systému ISMP-POVS (Poskytování služeb podpory Informačního systému městské policie - podpora organizace a výkonu služby) podle požadavků pracovníků MP HMP s cílem zajistit provoz ISMP-POVS a pokračovat ve zvyšování úrovně digitalizace procesů Městské policie HMP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kvados, a.s.
2021-05-03   Komplexní dodávka pro automatizované řízení logistických procesů fulfillmentové firmy (Dextrum Fulfillment, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem kompletního automatizovaného skladovacího a logistického systému tedy dodávka vlastního vybavení (softwarového a HW zařízení), implementace a zprovoznění jednotlivých komponent systému jako celku včetně integrace na stávající provozované systémy zadavatele dle jednotlivých akceptačních kritérií. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kvados, a.s.
2019-11-26   Inovativní využití mobilních dat pro projektování veřejné dopravy (Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace)
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o zavedení inovačního partnerství s jedním partnerem. Na základě Smlouvy o IP partner pro zadavatele navrhne, bude vyvíjet, implementuje, provede pilotní testování a následně dodá systém, který bude podporovat optimalizaci nastavení systému dopravní obsluhy v prostřední veřejné hromadné dopravy s využitím vícezdrojové datové agregace, včetně zapojení tzv. BigDat a přístupů pro jejich zpracování. Požadavky zadavatele, které představují minimální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kvados, a.s.
2019-07-18   Dodávka integrace LTE-V systémů do prostředí C-Roads Czech Republic (T-Mobile Czech Republic a.s.)
Předmětem VZ je dodávka SW a HW částí a souvisejících služeb vedoucích k rozšíření stávající C-ITS Back office o dodatečné moduly a funkce umožňující integraci a správu externích HW zařízení (LTE-V jednotky) za účelem přijímání a vysílání C-ITS zpráv dle platných specifikací C-Roads platformy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kvados, a.s.
2019-06-04   Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nalézt nové inovativní řešení při zpřístupnění nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací prostřednictvím nově vyvinutého informačního systému, který dokáže vstupní lokalizační data mobilních operátorů přetransformovat do podoby využitelné pro jednotlivé cílové skupiny. Jedním z cílů navrhovaného inovační partnerství je nastavení a vylepšení analytických postupů pro zpracování dat. To umožní více … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kvados, a.s.
2018-05-14   Dodávka, implementace a provoz backoffice pro C-ITS systém (T-Mobile Czech Republic, a.s.)
Předmětem zakázky je zejména vytvoření, dodávka a implementace SW řešení, které je součástí realizační fáze projektu „C-Roads Czech Republic“, který je realizován v rámci „Nástroje pro propojení Evropy (CEF)“ (Backoffice software), související mobilní aplikace, zajištění pronájmu nezbytné hardwarové infrastruktury pro provoz Backoffice software a mobilní aplikace a dále pak obstarání smluvního základu pro čerpání dat využívaných v rámci projektu z dalších zdrojů dle požadavku Zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kvados, a.s.
2017-12-11   DMS – Document Management System (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních systémů. Pro správu dokumentů v Dopravním podniku Ostrava a.s., včetně potřebného HW pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti aplikace dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kvados, a.s.