Dodavatel: Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.

9 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.

2023-07-07   Vyhotovení LHP pro LHC Harrachov, Vrchlabí, Maršov (Správa Krkonošského národního parku)
Předmětem této Veřejné zakázky je tvorba a zpracování lesních hospodářských plánů (LHP) pro lesní hospodářské celky (LHC) ve správě Správy KRNAP s platností od 01.01.2025 do 31.12.2034. Lesní hospodářské plány tak budou zpracovány pro LHC Harrachov, LHC Vrchlabí a LHC Maršov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
2022-04-28   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2024 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 11 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC zařazených do příslušné části veřejné zakázky. Celkem tedy bude v rámci 8 částí veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. LHProjekt a.s. Plzeňský lesprojekt, a.s.
2021-04-06   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2023 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC zařazených do příslušné části veřejné zakázky. Celkem tedy bude v rámci 12 částí veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOLES - PROJEKT s.r.o. ING-Forest s.r.o. Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. LHProjekt a.s. Příroda, s.r.o. TAXLES, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2019-05-23   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2021 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030, s výjimkou u části veřejné zakázky č. 8, název části VZ Přeštice, kde bude platnost LHP do 31.12.2032, a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekoles - Projekt, s.r.o. Ing-Forest, s.r.o. LesInfo CZ, a.s. Lesnická projekce Frýdek - Místek, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. LHProjekt, a.s. Příroda, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2018-10-04   Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2020 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 12 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029, s výjimkou u části č. 6 Kácov s platností do 31.12.2030, a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC zařazených do příslušné části veřejné zakázky. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOLES - PROJEKT s.r.o. LesInfo CZ, a.s. Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. LHProjekt a.s. Plzeňský lesprojekt, a.s. PŘÍRODA s.r.o.
2017-09-06   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2019 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, je vyhotovení lesních hospodářských plánů s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028, a to pro lesní hospodářské celky, které jsou blíže specifikované v ZD. Předmětem jednotlivých částí VZ je zpracování jednoho hospodářského plánu pro příslušný lesní hospodářský celek zařazeného do příslušné části VZ. Lesní hospodářské plány budou zpracovány způsobem a za podmínek stanovených zadavatelem v ZD a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekoles-Projekt s.r.o. Ekoles-Projekt, s.r.o. ING-Forest s.r.o. Leslnfo CZ, a.s. Lesní taxační společnost Lesní taxační společnost s.r.o. Lesní taxační společnost, s.r.o. Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. Lesnická projekce Frýdek-Místek, a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. LHProjekt a.s. LHProjekt, a.s. Plzeňský lesprojekt, a.s. Příroda, s.r.o. TAXONIA CZ, s.r.o.
2016-09-29   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2018 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, je vyhotovení lesních hospodářských plánů s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027, a to pro lesní hospodářské celky, které jsou blíže specifikované v ZD. Předmětem jednotlivých částí VZ je zpracování jednoho či více lesních hospodářských plánů, a to dle počtu lesních hospodářských celků zařazených do příslušné části VZ. Lesní hospodářské plány budou zpracovány způsobem a za podmínek stanovených zadavatelem v ZD a jejich přílohách. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekoles-Projekt s.r.o. LesInfo CZ, a.s. Lesní taxační společnost s.r.o. Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. LHProjekt a.s. Plzeňský lesprojekt, a.s. PŘÍRODA s.r.o.
2015-09-18   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2017 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, je vyhotovení lesních hospodářských plánů s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026, a to pro lesní hospodářské celky, které jsou blíže specifikované v ZD. Předmětem jednotlivých částí VZ je zpracování jednoho či více lesních hospodářských plánů, a to dle počtu lesních hospodářských celků zařazených do příslušné části VZ. Lesní hospodářské plány budou zpracovány způsobem a za podmínek stanovených zadavatelem v ZD a jejich přílohách. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. LHProjekt a.s. Společná nabídka dodavatelů: Lesní... Společná nabídka dodavatelů: Lesprojekt... Společná nabídka dodavatelů: Plzeňský... společnost „Ekoles – Projekt s.r.o. a...
2013-11-22   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2015 – II. zadání – OR (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky (respektive jejích jednotlivých částí) je vyhotovení 10 lesních hospodářských plánů s platností od 1.1.2015 do 31.12.2024, a to pro lesní hospodářské celky, které jsou blíže specifikované v ZD. Předmětem jednotlivých částí VZ je zpracování jednoho či více lesních hospodářských plánů, a to dle počtu lesních hospodářských celků zařazených do příslušné části VZ. Lesní hospodářské plány budou zpracovány způsobem a za podmínek stanovených zadavatelem v ZD a jejich přílohách. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. LESPROJEKT BRNO, a.s. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.