2023-03-14   8375_Modifikace AAC DG na základě provozních zkušeností (ČEZ, a. s.)
Zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8375_Modifikace AAC DG na základě provozních zkušeností“ v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ v souladu s Projektovou dokumentací pro provedení stavby (PDPS), včetně provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Konkrétně se jedná o úpravy signalizace dvou AAC DGS 0(7)QZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MARTIA a.s.
2022-03-15   ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAV A KONTROL ZAŘÍZENÍ LC AV V LOKALITÁCH ELE, ETU, EPR, PPC A EGT (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody (dále jen i „Dohody“) s jediným Účastníkem pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů, vše na zařízení Logického celku Vodní a kalové hospodářství v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MARTIA a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
2021-02-18   8091 - Výměna místní kabeláže na výkonových olejových transformátorech EDU (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8091 - Výměna místní kabeláže na výkonových olejových transformátorech EDU“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MARTIA a.s.
2020-10-08   Projektové dokumentace pro energetiku 1 (ČEZ Distribuce, a.s.)
Projektové dokumentace liniových staveb VN/NN a DTS, včetně případné optické infrastruktury s tím související s předpokládanou CRC za jednotlivou stavbu, pro niž se PD zpracovává, přesahující 500 000 CZK a dosahující maximálně hodnoty 5 000 000 CZK; poskytnutí souvisejících služeb jako jsou geodetické práce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 1. projekční CZ s.r.o. Alois Salák, DiS. ARPEX MORAVA s.r.o. AZ Elektrostav, a.s. Bimont s.r.o. Bořík B+B elektro s.r.o. BREMA, spol s r.o. BREMA, spol. s r.o. Chládek & Tintěra, a. s. Chládek & Tintěra, a.s. Colsys s.r.o. Com - Pakt Energy, a.s. E PLUS spol. s r.o. EGEM s.r.o. ELEKTRO ELAP SLS s.r.o. ELEKTRO EURON spol. s r. o. Elektro Euron spol. s r.o. Elektro HC, s.r.o. Elektro Martínek s.r.o. Elektro Wellmont, s.r.o. Elektro-comp spol. s r.o. ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. Elektroinvest Strakonice s.r.o. ELEKTROMONT Matějka, a.s. Elektromontas, a.s. ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o. Elektromontáže s.r.o. Elektromontáže Touš s.r.o. ELEKTROPLAN s.r.o. Elektroprojekce Vincíbr s r.o. Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Elektroštika, s.r.o. ELEKTROTRANS a.s. ELIPROM spol. s r.o. ELMEP s.r.o. ELMO Schoř, s.r.o. Elmos Liberec s.r.o. Elmoz Czech, s.r.o. ELPO s.r.o. Elpremont elektromontáže s.r.o. ELPROM CZ Elprom cz s.r.o. ELPROM spol. s r.o. Elro Czech s.r.o. Elro Czech, s.r.o. ELTOM, s.r.o. Eltrab Group s.r.o. Elvitech s.r.o. EMJ s.r.o. Emontas s.r.o. Emontas, s.r.o. ENCO group s.r.o. ENCO group, s.r.o. Energetická montážní společnost Liberec Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. ENERGOLAND spol. s r.o. Energoland spol. s.r.o. Energomontáže Votroubek s. r. o. Energomontáže Votroubek s.r.o. Energon Dobříš, s.r.o. Energon Energo, s.r.o. Energon Energy Solutions, s.r.o. EnergoPro Projekční kancelář, s.r.o. ENERGOROZVODY s.r.o. Engie Services a.s. Enpro Energo s.r.o. EQUANS Services a.s. Ermonta s.r.o. ES PROJEKT s.r.o. ES PROJEKT, s.r.o. GELOM s.r.o. Geohunter, s.r.o. Geos Silesia s.r.o. GREKO - ELEKTRO s.r.o. GREKO-ELEKTRO s.r.o. GTT a.s. HG elektro spol. s r.o. HRDLIČKA spol.s r.o. INEL - Technik, s.r.o. Inel - Technik, spol. s r.o. INELSEV s.r.o. ING services CZ s.r.o. Ing. Slavomír Labaj Ing. Zdeněk Marek INKOS-OSTRAVA, a.s. INSELV s.r.o. Jan Kukačka s.r.o. JFT s.r.o. JM Optik s.r.o. K energo s.r.o. K. UHLÍŘ s.r.o. Kadlec a Kábrtová s.r.o. Kollert elektro s.r.o. Krásnohorská elektro s.r.o. KRYLL elektro s.r.o. KS montáže, s.r.o. Labaj Slavomír, Ing. Libuše Soferová, s.r.o. Maděra a Šípek, spol. s r.o. Maping s.r.o. MARTIA a.s. Mašek Elektro s.r.o. Meritum Kladno - Inženýring s.r.o. Meritum Kladno - Projekce, s.r.o. Miloslav Kalců Miroslav Cihelka Montprojekt, a.s. MP Projekt s.r.o. MSEM, a.s. MV Projekt Klatovy s.r.o. NOVPRO FM, s.r.o. Omexom GA Energo s.r.o. OPTOCZ s.r.o. PEN - projekty energetiky, s.r.o. Pento, spol. s r.o. Petr Kadlec - ELEKTRO KOVO Petr Kadlec - Elektro-kovo PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o. Profi Emg s.r.o. Profiprojekt s.r.o. PROJEKTA NOVA s. r. o. ProjektEL s.r.o. R-built s.r.o. Rentec profesional s.r.o. RYDVAL - ELEKTRO s.r.o. Rydval - elektro, s.r.o. Salák Alois SB projekt s.r.o. SB Projekt, s.r.o. SEG s.r.o. Senergos, a.s. Signalbau a.s. SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno Stav - elektro s.r.o. Stemont JS s.r.o. SUAS Grid s.r.o. SUNFIN PRAHA s.r.o. SUPTel a.s. Tomáš Havlíček Ungerer s.r.o. Union Grid s.r.o. UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. V A M A s.r.o. Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o. VČE - montáže, a.s. Voltcom, spol. s r.o.
2019-01-03   Hodinové sazby elektromontážních a zemních prací (ČEZ Distribuce, a.s.)
Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a poskytování související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy (SoVB/Kupní smlouvy), opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a to s celkovou cenou za jednotlivou stavbu a s ní souvisejících plnění od cca 500 000 CZK do výše 5 000 000 CZK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADEN LP s.r.o. Aden LP, s.r.o. ARPEX MORAVA s.r.o. Arpex Morava, s.r.o. AZ Elektrostav, a.s. Bimont s.r.o. Bimont, s.r.o. Bořík B+B elektro s.r.o. BREMA, spol s r.o. BREMA, spol. s r.o. Brema, spol. s.r.o. Chebská elektro firma s.r.o. Chládek & Tintěra, a. s. Chládek & Tintěra, a.s. Colsys s.r.o. Com - Pakt Energy, a.s. Com – Pakt Energy, a.s. E PLUS spol. s r.o. E plus spol. s.r.o. EGEM, s.r.o. ELEKTRO ELAP SLS s.r.o. Elektro Euron spol. s r.o. Elektro Euron spol. s.r.o. Elektro H + H, s.r.o. Elektro Martínek s.r.o. Elektro Martínek, s.r.o. Elektro Wellmont, s.r.o. Elektro-comp spol. s r.o. Elektro-Comp, spol. s r.o. Elektro-Comp, spol. s.r.o. ELEKTROMONT Matějka, a.s. Elektromontas, a.s. Elektromontáže BLESK, s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o. Elektromontáže M A Š E K s.r.o. Elektromontáže Mašek, s.r.o. Elektromontáže s.r.o. Elektromontáže Touš s.r.o. Elektromontáže Touš, s.r.o. Elektromontáže, s.r.o. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Elektrostav Strakonice, s.r.o. Elektroštika, s.r.o. ELIPROM spol. s r.o. Eliprom spol. s.r.o. Eliprom, spol. s r.o. Eliprom, spol. s.r.o. ELMO Schoř, s.r.o. Elmos Liberec s.r.o. Elmos Liberec, s.r.o. Elmoz Czech, s.r.o. Elpremont elektromontáže s.r.o. Elpremont elektromontáže, s.r.o. ELQA, s.r.o. Elro Czech s.r.o. Elro Czech, s.r.o. Elspol - SK, s.r.o. ELTOM, s.r.o. Eltrab Group s.r.o. Eltrab Group, s.r.o. Elvitech s.r.o. Elvitech, s.r.o. EMJ s.r.o. EMJ, s.r.o. Emontas s.r.o. Emontas, s.r.o. Energ-Servis a.s. Energ-Servis, a.s. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. Energoarch s.r.o. Energoarch, s.r.o. ENERGOLAND spol. s r.o. Energoland spol. s.r.o. Energoland, spol. s r.o. Energoland, spol. s.r.o. Energomontáže Votroubek s.r.o. Energomontáže Votroubek, s.r.o. Energon Dobříš, s.r.o. Engie Services a.s. ENGIE Services, a.s. EQUANS Services a.s. Ermonta s.r.o. Ermonta, s.r.o. František Vozka G + V Elektro Trading, s.r.o. HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. Hanzl elektromontáže, s.r.o. Hrazdíra - elektro s.r.o. Hrazdíra - Elektro, s.r.o. Hrazdíra – Elektro s.r.o. INEL - Technik, s.r.o. Inel - Technik, spol. s r.o. INEL – Technik, spol. s r.o. INELSEV s.r.o. Inelsev, s.r.o. Ing. Martin Barteček INVEST TEL, s.r.o. JM Optik s.r.o. K energo s.r.o. K energo, s.r.o. K. UHLÍŘ s.r.o. K. Uhlíř, s.r.o. Karel Vaníček Kollert elektro s.r.o. Kollert elektro, s.r.o. KRYLL elektro s.r.o. Kryll elektro, s.r.o. KS montáže, s.r.o. LAMAL s.r.o. Lamal, s.r.o. Maděra a Šípek, spol s r.o. Maděra a Šípek, spol s.r.o. Maděra a Šípek, spol. s r.o. Maděra a Šípek, spol. s.r.o. Maděra a Šípek,spol s r.o. Maping s.r.o. MARTIA a.s. MATEX HK s.r.o. Matex HK, s.r.o. Metrostav a.s. Metrostav, a.s. Miloslav Kalců Miroslav Cihelka MONEST, spol. s r.o. Monest, spol. s.r.o. MSEM, a.s. Omexom GA Energo s.r.o. Omexom GA Energo, s.r.o. OPTOCZ s.r.o. Petr Kadlec - Elektro-kovo Petr Kadlec – Elektro-Kovo Profi Emg s.r.o. R-built s.r.o. R-built, s.r.o. Rentec profesional s.r.o. ReSpol s.r.o. ReSpol, s.r.o. RH elektro s.r.o. RYDVAL - ELEKTRO s.r.o. Rydval - elektro, s.r.o. Rydval – Elektro s.r.o. SEG s.r.o. Senergos, a.s. SETERM CB a.s. Signalbau a.s. Signalbau, a.s. SPIE Elektrovod, a.s. Spie Elektrovod, a.s. o.z. Brno SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno Stav - elektro s.r.o. Stav – elektro s.r.o. Stemont JS s.r.o. SUAS Grid s.r.o. SUPTel a.s. SUPTel, a.s. Sygis s.r.o. Tomáš Havlíček Trabbau a.s. Trabbau, a.s. Ungerer s.r.o. Ungerer, s.r.o. Union Grid s.r.o. Union Grid, s.r.o. UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. V A M A s.r.o. Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o. Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o. Vama s.r.o. Vama, s.r.o. VČE - montáže VČE - montáže, a.s. VČE – montáže, a.s. Vlach elektroinstalace s.r.o. Vlach elektroinstalace, s.r.o.
2018-11-14   Drobné elektromontážní práce včetně dodávky materiálu (ČEZ Distribuce, a.s.)
Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a opatření veškerého Materiálu, a poskytování související plnění, zejména projektové dokumentace, veřejnoprávní povolení, majetkoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy, opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a to s celkovou cenou za jednotlivou Stavbu a s ní souvisejících plnění do výše 500 000 CZK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Albreko s.r.o. Aleš Kozel ARPEX MORAVA s.r.o. AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o. AVE Elektro - Jelínek, s.r.o. AVE Elektro – Jelínek s.r.o. AZ Elektrostav, a.s. Bílek Elektro s.r.o. Bilfinger Euromont a.s. Bilfinger Euromont, a.s. Bimont s.r.o. Bimont, s.r.o. Bořík B+B elektro s.r.o. Bořík B+B elektro, s.r.o. Chebská elektro firma s.r.o. Chebská elektro firma, s.r.o. Chládek & Tintěra, a. s. Chládek & Tintěra, a.s. CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o. Citron group elektro, s.r.o. E PLUS spol. s r.o. E Plus, spol. s r.o. E plus, spol. s.r.o. EJK s.r.o. EJK, s.r.o. ELEKTRO ELAP SLS s.r.o. Elektro Elap SLS, s.r.o. ELEKTRO EURON spol. s r. o. Elektro Euron spol. s r.o. Elektro Euron, spol. s r.o. Elektro Euron, spol. s.r.o. Elektro H + H, s.r.o. Elektro HC, s.r.o. Elektro Martínek s.r.o. Elektro Martínek, s.r.o. ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o. Elektro Schejbal, s.r.o. Elektro Wellmont, s.r.o. Elektro-comp spol. s r.o. Elektro-Comp spol. s.r.o. Elektro-Comp, spol. s r.o. Elektro-Comp, spol. s.r.o. Elektro-Matura s.r.o. Elektro-Matura, s.r.o. Elektromont Matějka a.s. ELEKTROMONT Matějka, a.s. Elektromontas, a.s. Elektromontáže - Zruč n. S., s.r.o. Elektromontáže - Zruč n.S. s.r.o. Elektromontáže - Zruč n.S., s.r.o. Elektromontáže – Zruč n. S. s.r.o. Elektromontáže BLESK, s. r. o. Elektromontáže BLESK, s.r.o. Elektromontáže M A Š E K s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE Martínek s.r.o. Elektromontáže Martínek, s.r.o. Elektromontáže Mašek s.r.o. Elektromontáže Mašek, s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o. Elektromontáže Rouček, s.r.o. Elektromontáže s.r.o. Elektromontáže Touš s.r.o. Elektromontáže Touš, s.r.o. Elektromontáže, s.r.o. Elektroservis VV s.r.o. Elektroservis VV, s.r.o. ElektroŠkach, s.r.o. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Elektrostav Strakonice, s.r.o. Elektroštika, s.r.o. ELEKTROTERM, spol. s r. o. Elektroterm, spol. s r.o. Elektroterm, spol. s.r.o. ELIPROM spol. s r.o. Eliprom spol. s.r.o. Eliprom, spol. s.r.o. Elkona CZ, s.r.o. Elma Kladno, s.r.o. ELMO Schoř, s.r.o. ELMONT - P s.r.o. Elmont - P, s.r.o. Elmont-P, s.r.o. Elmos Liberec s.r.o. Elmos Liberec, s.r.o. Elmoz Czech, s.r.o. ELPO s.r.o. Elpo, s.r.o. Elpro - delicia, a.s. Elpro – Delicia, a.s. ELQA, s.r.o. Elram JS s.r.o. Elro Czech, s.r.o. Elrom v.o.s. ELROM v.o.s. v likvidaci Elrom, v.o.s. ELTOM, s.r.o. Eltrab Group s.r.o. Elvitech s.r.o. Elvitech, s.r.o. EMJ s.r.o. EMJ, s.r.o. Emontas, s.r.o. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. Energoarch s.r.o. Energoarch, s.r.o. ENERGOLAND spol. s r.o. Energoland spol. s.r.o. ENERGOLAND spol.s r.o. Energoland, spol. s r.o. Energoland, spol. s.r.o. Energomontáže Votroubek s.r.o. Energomontáže Votroubek, s.r.o. Energon Dobříš, s.r.o. Energon Energo, s.r.o. ENERGOROZVODY s.r.o. Engie Services a.s. EQUANS Services a.s. Ermonta s.r.o. Ermonta, s.r.o. František Dvořáček František Vozka G + V Elektro Trading, s.r.o. G+V Elektro Trading, s.r.o. Gamet elektro, s.r.o. GEZ spol. s r.o. GEZ, spol. s.r.o. HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. Hanzl elektromontáže, s.r.o. Hoel elektromontáže s.r.o. Hoel elektromontáže, s.r.o. Hrazdíra - elektro s.r.o. Hrazdíra - Elektro, s.r.o. Hrazdíra – Elektro s.r.o. HTEEC Service s.r.o. HTEEC Service, s.r.o. INEL - Technik, s.r.o. INEL – Technik, s.r.o. INELSEV s.r.o. Inelsev, s.r.o. Ing. Martin Barteček INVEST TEL, s.r.o. JIPAKU s.r.o. Jipaku, s.r.o. Jiří Bílek K energo s.r.o. K energo, s.r.o. K. UHLÍŘ s.r.o. K. Uhlíř, s.r.o. Kamil Vantuch Karel Vaníček Kollert elektro s.r.o. Kollert elektro, s.r.o. KRYLL elektro s.r.o. Kryll elektro, s.r.o. KS montáže, s.r.o. LAMAL s.r.o. Lamal, s.r.o. Libor Eichler Maděra a Šípek, spol. s r.o. Maděra a Šípek,spol s r.o. Maping s.r.o. Maping, s.r.o. MARTIA a.s. Martia, a.s. MATEX HK s.r.o. Matex HK, s.r.o. Miloslav Kalců Miroslav Cihelka Miroslav Řehák MONEST, spol. s r.o. Monest, spol. s.r.o. MSEM, a.s. Omexom GA Energo s.r.o. Omexom GA Energo, s.r.o. Osvětlení a energetické systémy a.s. Osvětlení a energetické systémy, a.s. Pavel Vodička Pešaut - montáže kabelů, s.r.o. Pešaut – montáže kabelů, s.r.o. Petr Kadlec - Elektro-kovo Petr Kadlec – Elektro-Kovo Profi Emg s.r.o. Profi EMG, s.r.o. R-built s.r.o. R-built, s.r.o. Rentec profesional s.r.o. Rentec profesional, s.r.o. ReSpol s. r. o. ReSpol s.r.o. RH elektro s.r.o. RYDVAL - ELEKTRO s.r.o. Rydval - elektro, s.r.o. Rydval – Elektro s.r.o. SEG s.r.o. SEG, s.r.o. Senergos, a.s. Shel energo, s.r.o. SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno Stav - elektro s.r.o. Stav - elektro, s.r.o. Stav – elektro s.r.o. Stemont JS s.r.o. Stemont JS, s.r.o. STI Industry s.r.o. SUAS Grid s.r.o. SUPTel a.s. SUPTel, a.s. TELKABEL CR, s.r.o. Telkabel CZ, s.r.o. Tiprepa, a.s. Tomáš Havlíček Trabbau a.s. Ungerer s.r.o. Ungerer, s.r.o. UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. V A M A s.r.o. Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o. Václav Vaidiš - Elektromontáže, s.r.o. Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o. Vama, s.r.o. VČE - montáže, a.s. Vlach elektroinstalace s.r.o. Vlach elektroinstalace, s.r.o.