2023-04-30   Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél DS pro 5 oblastí (E.ON Distribuce, a.s.)
Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí veřejné zakázky, je uzavření pěti samostatných smluv o dílo (dále také „smlouvy“) na zajištění služeb pro každý z pěti regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pexídr, s.r.o. Senergos, a.s. Stanislav Stejskal
2023-03-20   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 5 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Vegacom a.s.
2023-03-17   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 3 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Temo-Telekomunikace a.s. Vegacom a.s.
2023-03-17   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 4 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Vegacom a.s.
2021-06-30   Opravy základů stožárů (ČEZ Distribuce, a s.)
Opravy základů a konstrukcí příhradových stožárů z konstrukční oceli a oceli Atmofix pro nadzemní elektrická vedení vvn, vn, nn, opravy základů a konstrukcí distribučních stožárových trafostanic, opravy hlavních a pomocných konstrukcí v rozvodnách a transformovnách vvn / vn a vn, včetně zajištění dodávek materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARPEX MORAVA s.r.o. ASE, s.r.o. Benpra servis s.r.o. BREMA, spol. s r.o. Bretong, spol. s.r.o. DRAGON - SERVICES s.r.o. ELEKTROMONT Matějka, a.s. Elektromontas, a.s. Elmoz Czech, s.r.o. Elpremont elektromontáže s.r.o. ELTOM, s.r.o. FORTEL, spol. s r.o. GELOM s.r.o. MSEM, a.s. R-built s.r.o. sanex cz s.r.o. Senergos, a.s. STAZEPO a.s. T-stav s.r.o. Union Grid s.r.o.
2021-03-25   Odstraňování a oklešťování vegetace pro období 2021 až 2025 (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je: - odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů zejména ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně následné likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění takto vzniklého klestu a zbytků po těžbě, - realizace veškerých administrativních a ostatních nezbytných činností v souvislosti s prováděním výše uvedených činností, a to zejména oznamování příslušným orgánům státní správy, oznamování a zajišťování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 1. písecká lesní a 1. písecká lesní a dřevařská a.s. 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. BAGROS s.r.o. BEREC s.r.o. Bohemia Green s.r.o. Červinka - Forrest s.r.o. Daniel Jančák energo-les s.r.o. ENZA, s.r.o. ENZA, s.r.o. - organizační složka Forester Servis, s.r.o. GABRIEL s.r.o. H - Rekultivace, a.s. H-Rekultivace H-REKULTIVACE, a.s. Ing. Václav Mráz JETCON spol. s r.o. JEWA EXPORT - IMPORT s. r. o. JEWA EXPORT IMPORT s.r.o. Jewa export-import JEWA, s. r. o. JEWA, s.r.o. JPRL JPRL s.r.o. KAVYL, spol. s r.o. LED Electronic s.r.o. Lesy Horňácko, s.r.o. MARTOM WORK s.r.o. Miloslav Šindelář MSEM, a.s. Prořez.vn s.r.o. ROTH industry s.r.o. RTT, a.s. sanex cz s.r.o. Senergos, a.s. T2K Progressive s.r.o. Union Grid s.r.o. UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. Vertical limit, spol. s r.o. VORS spol s r. o. WeWood s.r.o.
2020-10-08   Projektové dokumentace pro energetiku 1 (ČEZ Distribuce, a.s.)
Projektové dokumentace liniových staveb VN/NN a DTS, včetně případné optické infrastruktury s tím související s předpokládanou CRC za jednotlivou stavbu, pro niž se PD zpracovává, přesahující 500 000 CZK a dosahující maximálně hodnoty 5 000 000 CZK; poskytnutí souvisejících služeb jako jsou geodetické práce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 1. projekční CZ s.r.o. Alois Salák, DiS. ARPEX MORAVA s.r.o. AZ Elektrostav, a.s. Bimont s.r.o. Bořík B+B elektro s.r.o. BREMA, spol s r.o. BREMA, spol. s r.o. Chládek & Tintěra, a. s. Chládek & Tintěra, a.s. Colsys s.r.o. Com - Pakt Energy, a.s. E PLUS spol. s r.o. EGEM s.r.o. ELEKTRO ELAP SLS s.r.o. ELEKTRO EURON spol. s r. o. Elektro Euron spol. s r.o. Elektro HC, s.r.o. Elektro Martínek s.r.o. Elektro Wellmont, s.r.o. Elektro-comp spol. s r.o. ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. Elektroinvest Strakonice s.r.o. ELEKTROMONT Matějka, a.s. Elektromontas, a.s. ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o. Elektromontáže s.r.o. Elektromontáže Touš s.r.o. ELEKTROPLAN s.r.o. Elektroprojekce Vincíbr s r.o. Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Elektroštika, s.r.o. ELEKTROTRANS a.s. ELIPROM spol. s r.o. ELMEP s.r.o. ELMO Schoř, s.r.o. Elmos Liberec s.r.o. Elmoz Czech, s.r.o. ELPO s.r.o. Elpremont elektromontáže s.r.o. ELPROM CZ Elprom cz s.r.o. ELPROM spol. s r.o. Elro Czech s.r.o. Elro Czech, s.r.o. ELTOM, s.r.o. Eltrab Group s.r.o. Elvitech s.r.o. EMJ s.r.o. Emontas s.r.o. Emontas, s.r.o. ENCO group s.r.o. ENCO group, s.r.o. Energetická montážní společnost Liberec Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. ENERGOLAND spol. s r.o. Energoland spol. s.r.o. Energomontáže Votroubek s. r. o. Energomontáže Votroubek s.r.o. Energon Dobříš, s.r.o. Energon Energo, s.r.o. Energon Energy Solutions, s.r.o. EnergoPro Projekční kancelář, s.r.o. ENERGOROZVODY s.r.o. Engie Services a.s. Enpro Energo s.r.o. EQUANS Services a.s. Ermonta s.r.o. ES PROJEKT s.r.o. ES PROJEKT, s.r.o. GELOM s.r.o. Geohunter, s.r.o. Geos Silesia s.r.o. GREKO - ELEKTRO s.r.o. GREKO-ELEKTRO s.r.o. GTT a.s. HG elektro spol. s r.o. HRDLIČKA spol.s r.o. INEL - Technik, s.r.o. Inel - Technik, spol. s r.o. INELSEV s.r.o. ING services CZ s.r.o. Ing. Slavomír Labaj Ing. Zdeněk Marek INKOS-OSTRAVA, a.s. INSELV s.r.o. Jan Kukačka s.r.o. JFT s.r.o. JM Optik s.r.o. K energo s.r.o. K. UHLÍŘ s.r.o. Kadlec a Kábrtová s.r.o. Kollert elektro s.r.o. Krásnohorská elektro s.r.o. KRYLL elektro s.r.o. KS montáže, s.r.o. Labaj Slavomír, Ing. Libuše Soferová, s.r.o. Maděra a Šípek, spol. s r.o. Maping s.r.o. MARTIA a.s. Mašek Elektro s.r.o. Meritum Kladno - Inženýring s.r.o. Meritum Kladno - Projekce, s.r.o. Miloslav Kalců Miroslav Cihelka Montprojekt, a.s. MP Projekt s.r.o. MSEM, a.s. MV Projekt Klatovy s.r.o. NOVPRO FM, s.r.o. Omexom GA Energo s.r.o. OPTOCZ s.r.o. PEN - projekty energetiky, s.r.o. Pento, spol. s r.o. Petr Kadlec - ELEKTRO KOVO Petr Kadlec - Elektro-kovo PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o. Profi Emg s.r.o. Profiprojekt s.r.o. PROJEKTA NOVA s. r. o. ProjektEL s.r.o. R-built s.r.o. Rentec profesional s.r.o. RYDVAL - ELEKTRO s.r.o. Rydval - elektro, s.r.o. Salák Alois SB projekt s.r.o. SB Projekt, s.r.o. SEG s.r.o. Senergos, a.s. Signalbau a.s. SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno Stav - elektro s.r.o. Stemont JS s.r.o. SUAS Grid s.r.o. SUNFIN PRAHA s.r.o. SUPTel a.s. Tomáš Havlíček Ungerer s.r.o. Union Grid s.r.o. UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. V A M A s.r.o. Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o. VČE - montáže, a.s. Voltcom, spol. s r.o.
2019-05-28   V1991/1992 – TR Čechy Střed–TR Milovice – projektová dokumentace (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace na kompletní výměnu stožárů, izolátorových závěsů, vodičů a KZL vedení 2x110 kV V1991/1992 TR Čechy Střed – TR Milovice. Součástí zpracované realizační projektové dokumentace bude i výpočet nastavení ochran, výpočet vnějších vlivů a aktualizace MPP. Přesný rozsah realizace je dán Zadávacím návrhem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Senergos, a.s.
2019-04-30   F527 - Záměna maloolejových vypínačů a rekonstrukce přístrojové části rozvoden 6 kV na VO a RNVS (ČEZ, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je záměna maloolejových vypínačů za vakuové v R6kV ČS Hněvkovice, plynové kotelně a Rezervním napájení HVB1. Dále je Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce přístrojových částí (ochrany a HZO) v R6kV ČS Hněvkovice, plynové kotelně, NTKS (bez HZO) a výměna HZO v R6kV na provozní budově včetně zakomunikování nových ochranných terminálů do Nemes. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Senergos, a.s.
2019-03-29   Plánované výměny elektroměrů k ověření (E.ON Distribuce, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výměn elektroměrů na odběrných místech distribuční soustavy provozované zadavatelem pro každý z regionů odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky, a to v rámci energetického zařízení do 1 000 V. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané objemy plnění a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "Montes s.r.o." „Montes s.r.o." „Montes s.r.o.“ „Montes, s.r.o." E.mont, s.r.o. IFT InForm Technologies, a.s. IFT InForm Technologies,a.s. NTL Forensics a.s. NTL Forensics, a.s. Senergos, a.s. VS Elektro Komplet s.r.o. VS elektro komplet, s.r.o. ZMES, s. r. o. ZMES, s.r.o.
2019-01-03   Hodinové sazby elektromontážních a zemních prací (ČEZ Distribuce, a.s.)
Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a poskytování související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy (SoVB/Kupní smlouvy), opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a to s celkovou cenou za jednotlivou stavbu a s ní souvisejících plnění od cca 500 000 CZK do výše 5 000 000 CZK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADEN LP s.r.o. Aden LP, s.r.o. ARPEX MORAVA s.r.o. Arpex Morava, s.r.o. AZ Elektrostav, a.s. Bimont s.r.o. Bimont, s.r.o. Bořík B+B elektro s.r.o. BREMA, spol s r.o. BREMA, spol. s r.o. Brema, spol. s.r.o. Chebská elektro firma s.r.o. Chládek & Tintěra, a. s. Chládek & Tintěra, a.s. Colsys s.r.o. Com - Pakt Energy, a.s. Com – Pakt Energy, a.s. E PLUS spol. s r.o. E plus spol. s.r.o. EGEM, s.r.o. ELEKTRO ELAP SLS s.r.o. Elektro Euron spol. s r.o. Elektro Euron spol. s.r.o. Elektro H + H, s.r.o. Elektro Martínek s.r.o. Elektro Martínek, s.r.o. Elektro Wellmont, s.r.o. Elektro-comp spol. s r.o. Elektro-Comp, spol. s r.o. Elektro-Comp, spol. s.r.o. ELEKTROMONT Matějka, a.s. Elektromontas, a.s. Elektromontáže BLESK, s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o. Elektromontáže M A Š E K s.r.o. Elektromontáže Mašek, s.r.o. Elektromontáže s.r.o. Elektromontáže Touš s.r.o. Elektromontáže Touš, s.r.o. Elektromontáže, s.r.o. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Elektrostav Strakonice, s.r.o. Elektroštika, s.r.o. ELIPROM spol. s r.o. Eliprom spol. s.r.o. Eliprom, spol. s r.o. Eliprom, spol. s.r.o. ELMO Schoř, s.r.o. Elmos Liberec s.r.o. Elmos Liberec, s.r.o. Elmoz Czech, s.r.o. Elpremont elektromontáže s.r.o. Elpremont elektromontáže, s.r.o. ELQA, s.r.o. Elro Czech s.r.o. Elro Czech, s.r.o. Elspol - SK, s.r.o. ELTOM, s.r.o. Eltrab Group s.r.o. Eltrab Group, s.r.o. Elvitech s.r.o. Elvitech, s.r.o. EMJ s.r.o. EMJ, s.r.o. Emontas s.r.o. Emontas, s.r.o. Energ-Servis a.s. Energ-Servis, a.s. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. Energoarch s.r.o. Energoarch, s.r.o. ENERGOLAND spol. s r.o. Energoland spol. s.r.o. Energoland, spol. s r.o. Energoland, spol. s.r.o. Energomontáže Votroubek s.r.o. Energomontáže Votroubek, s.r.o. Energon Dobříš, s.r.o. Engie Services a.s. ENGIE Services, a.s. EQUANS Services a.s. Ermonta s.r.o. Ermonta, s.r.o. František Vozka G + V Elektro Trading, s.r.o. HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. Hanzl elektromontáže, s.r.o. Hrazdíra - elektro s.r.o. Hrazdíra - Elektro, s.r.o. Hrazdíra – Elektro s.r.o. INEL - Technik, s.r.o. Inel - Technik, spol. s r.o. INEL – Technik, spol. s r.o. INELSEV s.r.o. Inelsev, s.r.o. Ing. Martin Barteček INVEST TEL, s.r.o. JM Optik s.r.o. K energo s.r.o. K energo, s.r.o. K. UHLÍŘ s.r.o. K. Uhlíř, s.r.o. Karel Vaníček Kollert elektro s.r.o. Kollert elektro, s.r.o. KRYLL elektro s.r.o. Kryll elektro, s.r.o. KS montáže, s.r.o. LAMAL s.r.o. Lamal, s.r.o. Maděra a Šípek, spol s r.o. Maděra a Šípek, spol s.r.o. Maděra a Šípek, spol. s r.o. Maděra a Šípek, spol. s.r.o. Maděra a Šípek,spol s r.o. Maping s.r.o. MARTIA a.s. MATEX HK s.r.o. Matex HK, s.r.o. Metrostav a.s. Metrostav, a.s. Miloslav Kalců Miroslav Cihelka MONEST, spol. s r.o. Monest, spol. s.r.o. MSEM, a.s. Omexom GA Energo s.r.o. Omexom GA Energo, s.r.o. OPTOCZ s.r.o. Petr Kadlec - Elektro-kovo Petr Kadlec – Elektro-Kovo Profi Emg s.r.o. R-built s.r.o. R-built, s.r.o. Rentec profesional s.r.o. ReSpol s.r.o. ReSpol, s.r.o. RH elektro s.r.o. RYDVAL - ELEKTRO s.r.o. Rydval - elektro, s.r.o. Rydval – Elektro s.r.o. SEG s.r.o. Senergos, a.s. SETERM CB a.s. Signalbau a.s. Signalbau, a.s. SPIE Elektrovod, a.s. Spie Elektrovod, a.s. o.z. Brno SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno Stav - elektro s.r.o. Stav – elektro s.r.o. Stemont JS s.r.o. SUAS Grid s.r.o. SUPTel a.s. SUPTel, a.s. Sygis s.r.o. Tomáš Havlíček Trabbau a.s. Trabbau, a.s. Ungerer s.r.o. Ungerer, s.r.o. Union Grid s.r.o. Union Grid, s.r.o. UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. V A M A s.r.o. Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o. Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o. Vama s.r.o. Vama, s.r.o. VČE - montáže VČE - montáže, a.s. VČE – montáže, a.s. Vlach elektroinstalace s.r.o. Vlach elektroinstalace, s.r.o.
2018-11-14   Drobné elektromontážní práce včetně dodávky materiálu (ČEZ Distribuce, a.s.)
Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a opatření veškerého Materiálu, a poskytování související plnění, zejména projektové dokumentace, veřejnoprávní povolení, majetkoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy, opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a to s celkovou cenou za jednotlivou Stavbu a s ní souvisejících plnění do výše 500 000 CZK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Albreko s.r.o. Aleš Kozel ARPEX MORAVA s.r.o. AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o. AVE Elektro - Jelínek, s.r.o. AVE Elektro – Jelínek s.r.o. AZ Elektrostav, a.s. Bílek Elektro s.r.o. Bilfinger Euromont a.s. Bilfinger Euromont, a.s. Bimont s.r.o. Bimont, s.r.o. Bořík B+B elektro s.r.o. Bořík B+B elektro, s.r.o. Chebská elektro firma s.r.o. Chebská elektro firma, s.r.o. Chládek & Tintěra, a. s. Chládek & Tintěra, a.s. CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o. Citron group elektro, s.r.o. E PLUS spol. s r.o. E Plus, spol. s r.o. E plus, spol. s.r.o. EJK s.r.o. EJK, s.r.o. ELEKTRO ELAP SLS s.r.o. Elektro Elap SLS, s.r.o. ELEKTRO EURON spol. s r. o. Elektro Euron spol. s r.o. Elektro Euron, spol. s r.o. Elektro Euron, spol. s.r.o. Elektro H + H, s.r.o. Elektro HC, s.r.o. Elektro Martínek s.r.o. Elektro Martínek, s.r.o. ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o. Elektro Schejbal, s.r.o. Elektro Wellmont, s.r.o. Elektro-comp spol. s r.o. Elektro-Comp spol. s.r.o. Elektro-Comp, spol. s r.o. Elektro-Comp, spol. s.r.o. Elektro-Matura s.r.o. Elektro-Matura, s.r.o. Elektromont Matějka a.s. ELEKTROMONT Matějka, a.s. Elektromontas, a.s. Elektromontáže - Zruč n. S., s.r.o. Elektromontáže - Zruč n.S. s.r.o. Elektromontáže - Zruč n.S., s.r.o. Elektromontáže – Zruč n. S. s.r.o. Elektromontáže BLESK, s. r. o. Elektromontáže BLESK, s.r.o. Elektromontáže M A Š E K s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE Martínek s.r.o. Elektromontáže Martínek, s.r.o. Elektromontáže Mašek s.r.o. Elektromontáže Mašek, s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o. Elektromontáže Rouček, s.r.o. Elektromontáže s.r.o. Elektromontáže Touš s.r.o. Elektromontáže Touš, s.r.o. Elektromontáže, s.r.o. Elektroservis VV s.r.o. Elektroservis VV, s.r.o. ElektroŠkach, s.r.o. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Elektrostav Strakonice, s.r.o. Elektroštika, s.r.o. ELEKTROTERM, spol. s r. o. Elektroterm, spol. s r.o. Elektroterm, spol. s.r.o. ELIPROM spol. s r.o. Eliprom spol. s.r.o. Eliprom, spol. s.r.o. Elkona CZ, s.r.o. Elma Kladno, s.r.o. ELMO Schoř, s.r.o. ELMONT - P s.r.o. Elmont - P, s.r.o. Elmont-P, s.r.o. Elmos Liberec s.r.o. Elmos Liberec, s.r.o. Elmoz Czech, s.r.o. ELPO s.r.o. Elpo, s.r.o. Elpro - delicia, a.s. Elpro – Delicia, a.s. ELQA, s.r.o. Elram JS s.r.o. Elro Czech, s.r.o. Elrom v.o.s. ELROM v.o.s. v likvidaci Elrom, v.o.s. ELTOM, s.r.o. Eltrab Group s.r.o. Elvitech s.r.o. Elvitech, s.r.o. EMJ s.r.o. EMJ, s.r.o. Emontas, s.r.o. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. Energoarch s.r.o. Energoarch, s.r.o. ENERGOLAND spol. s r.o. Energoland spol. s.r.o. ENERGOLAND spol.s r.o. Energoland, spol. s r.o. Energoland, spol. s.r.o. Energomontáže Votroubek s.r.o. Energomontáže Votroubek, s.r.o. Energon Dobříš, s.r.o. Energon Energo, s.r.o. ENERGOROZVODY s.r.o. Engie Services a.s. EQUANS Services a.s. Ermonta s.r.o. Ermonta, s.r.o. František Dvořáček František Vozka G + V Elektro Trading, s.r.o. G+V Elektro Trading, s.r.o. Gamet elektro, s.r.o. GEZ spol. s r.o. GEZ, spol. s.r.o. HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. Hanzl elektromontáže, s.r.o. Hoel elektromontáže s.r.o. Hoel elektromontáže, s.r.o. Hrazdíra - elektro s.r.o. Hrazdíra - Elektro, s.r.o. Hrazdíra – Elektro s.r.o. HTEEC Service s.r.o. HTEEC Service, s.r.o. INEL - Technik, s.r.o. INEL – Technik, s.r.o. INELSEV s.r.o. Inelsev, s.r.o. Ing. Martin Barteček INVEST TEL, s.r.o. JIPAKU s.r.o. Jipaku, s.r.o. Jiří Bílek K energo s.r.o. K energo, s.r.o. K. UHLÍŘ s.r.o. K. Uhlíř, s.r.o. Kamil Vantuch Karel Vaníček Kollert elektro s.r.o. Kollert elektro, s.r.o. KRYLL elektro s.r.o. Kryll elektro, s.r.o. KS montáže, s.r.o. LAMAL s.r.o. Lamal, s.r.o. Libor Eichler Maděra a Šípek, spol. s r.o. Maděra a Šípek,spol s r.o. Maping s.r.o. Maping, s.r.o. MARTIA a.s. Martia, a.s. MATEX HK s.r.o. Matex HK, s.r.o. Miloslav Kalců Miroslav Cihelka Miroslav Řehák MONEST, spol. s r.o. Monest, spol. s.r.o. MSEM, a.s. Omexom GA Energo s.r.o. Omexom GA Energo, s.r.o. Osvětlení a energetické systémy a.s. Osvětlení a energetické systémy, a.s. Pavel Vodička Pešaut - montáže kabelů, s.r.o. Pešaut – montáže kabelů, s.r.o. Petr Kadlec - Elektro-kovo Petr Kadlec – Elektro-Kovo Profi Emg s.r.o. Profi EMG, s.r.o. R-built s.r.o. R-built, s.r.o. Rentec profesional s.r.o. Rentec profesional, s.r.o. ReSpol s. r. o. ReSpol s.r.o. RH elektro s.r.o. RYDVAL - ELEKTRO s.r.o. Rydval - elektro, s.r.o. Rydval – Elektro s.r.o. SEG s.r.o. SEG, s.r.o. Senergos, a.s. Shel energo, s.r.o. SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno Stav - elektro s.r.o. Stav - elektro, s.r.o. Stav – elektro s.r.o. Stemont JS s.r.o. Stemont JS, s.r.o. STI Industry s.r.o. SUAS Grid s.r.o. SUPTel a.s. SUPTel, a.s. TELKABEL CR, s.r.o. Telkabel CZ, s.r.o. Tiprepa, a.s. Tomáš Havlíček Trabbau a.s. Ungerer s.r.o. Ungerer, s.r.o. UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. V A M A s.r.o. Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o. Václav Vaidiš - Elektromontáže, s.r.o. Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o. Vama, s.r.o. VČE - montáže, a.s. Vlach elektroinstalace s.r.o. Vlach elektroinstalace, s.r.o.
2018-07-20   Stavby na klíč v období 2019 - 2021 (E.ON Distribuce, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností. Předmět veřejné zakázky se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADITIS GROUP s.r.o. Aditis Group, s.r.o. Brixton-stavitelství, s.r.o. Cavalon, s.r.o. DUR plus, spol. s r.o. DUR plus, spol. s.r.o. E-sea s.r.o. E-sea, s.r.o. E.mont, s.r.o. ECOREM a. s. Ecorem, a.s. Eeika Brno, s.r.o. EGEM s.r.o. EGEM, s.r.o. Elektromontáže Blatná, spol. s r.o. Elektromontáže Blatná, spol. s.r.o. Elektromontáže Milevsko s.r.o. Elektromontáže Milevsko, s.r.o. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Elektrostav Strakonice, s.r.o. Elmo a.s. Elmoz Czech, s.r.o. Elmoz, a.s. Elpe, s.r.o. ELQA s.r.o. ELQA, s.r.o. Elsa CB s.r.o. Elsa CB, s.r.o. ELSPACE s.r.o. Elspace, s.r.o. EMKO elektromontáže s.r.o. Emko elektromontáže, s.r.o. ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. Energetika Boskovice, spol. s.r.o. Energon Dobříš, s.r.o. ENORM, a. s. Enorm, a.s. Eza Služby, s.r.o. Eza-služby, s.r.o. FIERA a.s. Fiera, a.s. GEOINSTAL s.r.o. Geoinstal, s.r.o. Ing. Pavel Dvořáček Jana Myslivcová JICOM, spol. s r.o. Jicom, spol. s.r.o. Josef Pernica-Elektro KA-ELVOD s.r.o. KA-Elvod, s.r.o. KPM elektro, s.r.o. M Plus elektro s.r.o. Miroslav Cihelka MOEL, s.r.o. Mopre s.r.o. Mopre, s.r.o. MP Projekt s.r.o. MP Projekt, s.r.o. Omexom GA Energo s.r.o. Omexom GA Energo, s.r.o. Perfect, spol. s.r.o. Petr Vylít R-built s.r.o. R-built, s.r.o. RGV, a.s. Sekv, spol. s r.o. Sekv, spol. s.r.o. Senergos, a.s. Seto, spol. s r.o. Seto, spol. s.r.o. Sitel, spol. s.r.o. SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno Společnost BRIXTON (vedoucí člen -... Společnost Brixton (vedoucí člen -... SPOLEČNOST ENERGOMONTÁŽE GROUP - ADITIS... SPOLEČNOST ENERGOMONTÁŽE GROUP - Kučaba... Společnost Energomontáže Group – Aditis... Společnost Energomontáže Group – Kučaba... Stanislav Stejskal T.O.O., spol. s r.o. T.O.O., spol. s.r.o. Táborské elektromontáže s.r.o. Táborské elektromontáže, s.r.o. UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. Unielektro Strakonice, s.r.o. Union Grid s.r.o. Union Grid, s.r.o. VM Rekostav, s.r.o. VS Elektro Komplet s.r.o. VS elektro komplet, s.r.o. Zame servisní, s.r.o. ZMES, s. r. o. ZMES, s.r.o.
2018-02-22   Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR - Východ II (ČEPS, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Senergos, a.s.
2017-06-16   Rekonstrukce venkovního vedení V509 (E.ON Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávajícího nadzemního vedení 110 kV označeného jako V 509 v úseku od Rozvodny Bystřice nad Perštýnem po Rozvodnu Žďár nad Sázavou a dále stavební úpravy související s výše uvedenou činností. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AZ Elektrostav, a.s. EGEM, s.r.o. Senergos, a.s.
2017-04-06   Elektromontážní práce VN, NN v období 2018–2020 (E.ON Distribuce, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech provádění elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací v souvislosti se zajištěním údržby, oprav a odstraňování poruch na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, zajištění realizace liniových staveb na napěťové hladině VN, NN a zajištění realizace DTS, včetně dodávky vybraného materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DUR plus, spol. s r.o. DUR plus, spol. s.r.o. E.mont, s.r.o. Eeika Brno, s.r.o. ELEKTRO ELAP SLS s.r.o. Elektro Elap SLS, s.r.o. Elektromontáže Blatná, spol. s r.o. Elektromontáže Blatná, spol. s.r.o. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Elektrostav Strakonice, s.r.o. Elmo a.s. Elmo, a.s. Elmoz Czech, s.r.o. Elmoz, a.s. ELPE s.r.o. Elpe, s.r.o. ELQA, s.r.o. Elsa CB s.r.o. Elsa CB, s.r.o. ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. Energetika Boskovice, spol. s r.o. Energetika Boskovice, spol. s.r.o. Enorm, a.s. FIERA a.s. Fiera, a.s. INTEM spol. s r.o. Intem, spol. s r.o. Intem, spol. s.r.o. Josef Pernica - ELEKTRO KPM elektro, s.r.o. Miroslav Cihelka MOEL, s.r.o. Mopre s.r.o. Mopre, s.r.o. Omexom GA Energo s.r.o. Omexom GA Energo, s.r.o. PERFECT, spol. s r.o. Perfect, spol. s.r.o. R-built s.r.o. R-built, s.r.o. RGV a.s. RGV, a.s. Sekv, spol. s r.o. Sekv, spol. s.r.o. Senergos, a.s. SETERM CB a.s. Seterm CB, a.s. STREICHER, spol. s r.o. Streicher, spol. s.r.o. T.O.O., spol. s r.o. T.O.O., spol. s.r.o. Táborské elektromontáže s.r.o. Táborské elektromontáže, s.r.o. UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. Unielektro Strakonice, s.r.o. Union Grid s.r.o. Union Grid, s.r.o. VM Rekostav s.r.o. VM Rekostav, s.r.o. ZMES, s.r.o.
2016-09-29   Projektové dokumentace pro energetiku II (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem zakázky je vyhotovení projektových dokumentací (PD)energetických staveb VN/NN (ZCN od 3 000 000 CZK), liniových staveb VVN, rozvoden VVN a transformoven VVN/VN. Jednotlivé dílčí zakázky na PD zadávané podle rámcové smlouvy nebudou finančně převyšovat limit pro podlimitní veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách. Kromě vlastní PD zhotovitel zajistí potřebné geodetické práce a majetkoprávní projednání. Projektové dokumentace budou vyhotoveny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASE, s.r.o. AZ Elektrostav, a.s. EGEM s.r.o. Elektromont Matějka a.s. ELEKTROTRANS a.s. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. Energon Dobříš, s.r.o. Engie Services a.s. Enpro Energo s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Montprojekt, a.s. MSEM, a.s. Omexom GA Energo s.r.o. Profi Emg s.r.o. R-built s.r.o. Senergos, a.s. Spie Elektrovod, a. s. jednající... SPIE Elektrovod, a. s., jednající... Transenergy s.r.o. VČE – montáže, a.s.
2016-03-18   Stavba dvojitého venkovního vedení 110 KV Přídolí–Kaplice (E.ON Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby nového dvojitého přívodního venkovního vedení 110 kV v úseku st. č. 205A (u obce Přídolí okres Č. Krumlov) až portál TR Kaplice v délce cca 15,2 km. Výstavba nového vedení si vyžádá zásah do stávajícího vedení 2 x 110 kV Mladé–Lipno, a to v úseku st. č. 202 – E Lipno. Při realizaci stavby bude dodávka vybraných strojů, zařízení a materiálu zajištěna samostatně zadavatelem. Dodávky, které nebudou součástí nabídky uchazeče a které pro realizaci zakázky zajistí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LTB Leitungsbau GmbH Senergos, a.s. Transenergy, s.r.o. Union Grid, s.r.o.
2015-11-16   Rekonstrukce rozvodny RON 9-nová (DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM)
Předmětem veřejné zakázky se rozumí provedení rekonstrukce vývodových polí č. 101 a č. 103 v rozvodně R110 kV RON 9 v Dolní Rožínce a to včetně zajištění všech potřebných mechanizmů k plnění zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Senergos, a.s.
2015-08-17   Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél DS pro 5 oblastí (E.ON Distribuce, a.s.)
Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí veřejné zakázky, je uzavření pěti samostatných smluv o dílo (dále také „smlouvy“) na zajištění služeb pro každý z pěti regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pavel Kuchařík Pexídr, s.r.o. Senergos, a.s. Stanislav Stejskal
2015-06-04   Odstraňování a oklešťování vegetace ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro... (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 4 ZVZ a rozdělené na 5 Částí Veřejné zakázky, je uzavření pěti rámcových smluv (dále jen smluv) o poskytování služeb. Na jednu část veřejné zakázky bude uzavřena jedna rámcová smlouva s nejvýše šesti Dodavateli. Předmětem služeb bude realizace plánovaného odstranění či okleštění vegetace ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a provádění likvidace vzniklého klestu a zbytků po těžbě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADEN LP s.r.o. Antonín Kirpal Bohemia Green s.r.o. Českomoravská Lesní, a.s. Daniel Jančák energo-les s.r.o. Enerwood s.r.o. ENZA, s.r.o. – organizační složka Eurospeed czech s.r.o. Forester Servis, s.r.o. H – REKULTIVACE, a.s. Ing. Václav Mráz Ján Filka JEWA EXPORT – IMPORT s. r. o. JEWA, s. r. o. JPRL s.r.o. KAVYL, spol. s r.o. KHL-EKO, a.s. Lesní práce Krkonoše s. r. o. Lesy Horňácko, s.r.o. Miloslav Šindelář RTT, a.s. Senergos, a.s. Stav – elektro s.r.o. Tůma a spol., s.r.o. Václav Prach VORS spol s r. o.
2015-04-22   Plánované výměny elektroměrů k ověření (E.ON Distribuce, a.s.)
Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na jedenáct částí veřejné zakázky, je uzavření jedenácti samostatných rámcových smluv na zajištění služeb pro každý z regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětem poskytovaných služeb bude výměna elektroměrů (dále také „EM”) na odběrných místech distribuční soustavy provozované společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci energetického zařízení do 1 000 V (NN). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Montes s.r.o. Montes, s.r.o. Mopre s.r.o. Mopre, s.r.o. NTL Forensics a.s. NTL Forensics, a.s. Omexom GA Energo s.r.o. Omexom GA Energo, s.r.o. Senergos, a.s. VS Elektro Komplet s.r.o. VS elektro komplet, s.r.o. ZMES, s.r.o.
2014-09-18   Linie VVN V306/307/308 výměna vedení – projektová dokumentace (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem zakázky je vyhotovení projektové dokumentace řešící výměnu vedení V306/V307/V308 2 x 110 kV v původní trase s vodiči AlFe 679-AL1/86-ST1A, dvousvazek AlFe 2 x 185 mm². Celková délka vedení je 29,9 km, v části od TR Řeporyje je v délce 2,9 km vedení kombinované s 2 x VN AlFe 150, dále v části (cca 350 m) na společných PB. s PRE. Dvojnásobné vedení v trase od TR Tuchlovice až k PB. č. 106 bude celé demontováno (vyjma předpřipravených částí u TR Tuchlovice a u TR Chýně) a nahrazeno novým vedením … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Senergos, a.s.
2014-02-24   Brno BNT – úpravy BSP pro ISED (E.ON Distribuce, a.s.)
Účelem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v objektu Budovy Společných Provozů (BSP) v areálu firmy Teplárny Brno a.s. na ulici Špitálka 6 v Brně a zajistit technologické a kancelářské prostory, do kterých budou po dokončení stavebních prací umístěny nové systémy dispečerského řízení. Ještě v průběhu stavebních prací budou přemístěny stávající systémy dispečerského řízení zadavatele vč. podpory dispečinků. Samotné umístění nových systémů dispečerského řízení (ISED) a přemístění stávajících … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Senergos, a.s.
2013-12-19   Trafostanice 110/22 kV Hulín – rekonstrukce a vývody z R22 kV (E.ON Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení elektromontážních a stavebních prací tak, aby výsledkem byla kompletní rekonstrukce rozvodny 110kV „TR 110/22 kV Hulín“ (včetně míst připojení tj. i včetně vývodů 22 kV) sloužící k distribuci el energie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Senergos, a.s.