Dodavatel: MTM Tech, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

MTM Tech, s.r.o. byla v minulosti dodavatelem zemědělské stroje, traktoryžací stroje.

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel MTM Tech, s.r.o.

2023-10-31   NÁKUP 8 KS TRAKTOROVÝCH NOSIČŮ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB VČETNĚ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ K POKOSU TRAVNÍCH POROSTŮ (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů pro potřeby SÚS JMK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2023-08-15   Traktorová sekačka Op (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky je traktorová sekačka vč. příslušenství pro středisko SSMSK Opava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2023-03-20   Tanvald - nové komunální vozidlo s nástavbami (Město Tanvald)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení kompletu vozidla se sypačem, pluhem a vysavačovou zametací nástavbou pro TSM města Tanvald, dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „technická specifikace“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Dále proškolení obsluhy, odzkoušení nástaveb a zkušební jízda při předání kompletu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2023-02-16   Dodávka traktorové techniky pro údržbu komunikací (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kolového traktoru 95 kW s ramenovou sekačkou, 1 ks kolového traktoru 95kW s ramenovou sekačkou a čelní přetáčecí radlicí a 2 ks kolových traktorů 95kW s ramenovou sekačkou a čelní podsvodidlovou sekačkou, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2022-10-03   Dodávka 2 ks traktorů se sekačkami travních porostů (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks kolových traktorů s výkonem motoru min. 95 kW, každý s ramenovou sekačkou umístěnou vpravo mezi nápravy traktoru, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2022-09-14   Traktorové sekačky NJ a Op (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky je traktorová sekačka vč. příslušenství pro středisko SSMSK Nový Jičín - Část A a traktorová sekačka vč. příslušenství pro středisko SSMSK Opava - Část B. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2022-08-30   NÁKUP 8 KS TRAKTOROVÝCH NOSIČŮ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB VČETNĚ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ K POKOSU TRAVNÍCH POROSTŮ (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů pro potřeby SÚS JMK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2022-03-25   Traktorové sekačky (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky je traktorová sekačka vč. příslušenství pro středisko SSMSK Bruntál a traktorová sekačka vč. příslušenství pro středisko SSMSK Karviná. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2022-03-18   Nákup 3 ks kolového traktoru pro zimní a letní údržbu s mezinápravovým univerzálním žacím ramenem (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky nákup 3 ks kolového traktoru pro zimní a letní údržbu s mezinápravovým univerzálním žacím ramenem. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace na profilu zadavatele. Zadavatel upozorňuje, že se musí jednat o podvozek tovární výroby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2022-03-04   Dodávka traktorové sekačky (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Dodávka 1 kusu traktoru s univerzálním žacím ramenem a 1 kusu traktoru se univerzálním žacím ramenem a podsvodidlovou sekačkou dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů v souladu se ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2021-04-29   Nákup 6 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů pro potřeby SÚS JMK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2021-02-25   Dodávka traktorové sekačky (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů traktorů s univerzálním žacím ramenem a 1 kusu traktoru se dvěma univerzálními žacími rameny dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů traktorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2021-02-08   Dodávka 5 ks dálkově ovládaných svahových sekaček (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks dálkově ovládaných svahových sekaček s mulčovací výměnnou hlavou, vše ve stavu továrně nových, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2020-12-14   Dodávka nástaveb na zimní údržbu komunikací (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Dodávka 1 kusu nástavby pro posyp silnic chemickými materiály, 1 kusu nástavby pro posyp silnic inertními materiály, 1 kusu kombinované nástavby pro posyp silnic inertními i chemickými materiály a 2 kusů sněhových radlic ve tvaru křídla, a dále poskytnutí záruky na dodané nástavby, včetně zaškolení 10 pracovníků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o. MTM Tech, s.r.o. S A P., spol. s r.o.
2020-09-08   Signalizační vozíky 2020-2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 70 kusů výstražných vozíků a 35 kusů předzvěstných vozíků pro varování a označování při mimořádné situaci na komunikaci. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost provozu na dálniční síti v ČR a na pracovištích dálniční údržby. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Araplast spol. s r.o. MTM Tech, s.r.o. RAMOS - KOO, s.r.o.
2020-06-05   Nákup 4 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů a zajištění... (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů a zajištění zimní údržby pro potřeby SÚS JMK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2020-02-13   Dodávka traktorové sekačky (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů traktorů s univerzálním žacím ramenem dle požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2019-07-11   Traktorové sekačky Bruntál a Opava (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 2 kusů traktorových sekaček. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2019-02-12   5 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně sekacích ramen pro zajištění pokosu travních porostů (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks továrně nových traktorových nosičů včetně sekacích ramen pro potřeby SÚS JMK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2018-10-15   Traktorové sekačky Karviná a Opava (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 2 kusů traktorových sekaček. Blíže viz příloha technická specifikace. Zakázka je dle § 35 zákona č. 134/2016 Sb rozdělena na části. Část 1. – dodávka 1 kusu traktorové sekačky středisko Karviná Část 2. – dodávka 1 kusu traktorové sekačky středisko Opava Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2018-10-04   Nákup 4 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně sekacích ramen pro zajištění pokosu travních porostů (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks továrně nových traktorových nosičů včetně sekacích ramen pro potřeby SÚS JMK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2018-03-09   Dodávka 8 ks kolových traktorů se sekačkou travních porostů (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks kolových traktorů s namontovanou sekačkou travních porostů dle technické specifikace, která je nedílnou přílohou zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2017-04-06   Traktorové sekačky (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 5 kusů traktorových sekaček a dovybavení traktoru žacím ramenem a podsvodidlovou sekačkou v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci. Blíže viz příloha technická specifikace. Zakázka je dle § 35 zákona č. 134/2016 Sb rozdělena na části. Část 1. – dodávka 5 kusů traktorových sekaček. Část 2. – dodávka 1 kusu dovybavení traktoru žacím ramenem a podsvodidlovou sekačkou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2017-02-27   Dodávka traktorové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks traktorů, 13 ks žacích ramen s mezinápravovým uložením, 1 ks podsvodidlové sekačky, 9 ks univerzálního sněhového pluhu, 6 ks zadní přetáčecí radlice a 5 ks zadního zametacího kartáče. Dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let, včetně zaškolení 32 pracovníků zadavatele. Součástí předmětu veřejné zakázky je prodloužená záruka v plném rozsahu na traktory o dalších 12 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech s.r.o. MTM Tech, s.r.o.
2016-04-18   Dodávka 2 ks traktoru s univerzálním žacím ramenem (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Dodávka 2 ks traktoru s univerzálním žacím ramenem, včetně dodání do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2016-02-16   Dodávka 3 ks traktoru s univerzálním žacím ramenem (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Dodávka 3 ks traktoru s univerzálním žacím ramenem, včetně dodání do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2014-02-03   Traktorové sekačky 2014 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodávka 3 ks traktorových sekaček s výbavou pro zimní údržbu komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2013-06-14   Traktorové sekačky (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodávka 4 ks traktorových sekaček s výbavou pro zimní údržbu komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o.
2011-05-19   Dodávka traktorové mechanizace s příslušenstvím (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 samojízdných pracovních strojů, 15 traktorů kolových s příslušenstvím (žací rameno s mezinápravovým uložením, univerzální sněhový pluh), 2 samostatné univerzální sněhové pluhy a 2 samostatné žací ramena se zadním uložením dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, zaškolení obsluhy, dodávka do místa plnění a následný servis po celou dobu záruční lhůty. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen ve smyslu ustanovení § 98 zákona do dvou částí, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MTM Tech, s.r.o. S A P. spol. s r.o.