Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel KOBIT, spol. s r.o.

2023-11-09   Nástavba samosběr FM (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky je 1 ks samosběrné zametací nástavby na vozidlo silniční údržby dle specifikace uvedené v příloze této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-11-07   Dodávka nákladních automobilů N3 a nástaveb (Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb a nástaveb pro plnění úkolů Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. , reps. 5 nosičů výměnných nástaveb, 4 sypačových nástaveb a zametací nástavby dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-10-11   Stáčecí a zásobníkové místo na emulzi 10 t (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Dodávka dvou kusů nádrží na asfaltovou emulzi umístěných na podvozcích točnicových přívěsů do míst plnění, zaškolení obsluhy 2 pracovníků a služby spojené se zajištěním záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-08-24   Cisternová automobilová stříkačka – velkoobjemové hašení (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu cisternové automobilové stříkačky pro velkoobjemové hašení k provádění požárních zásahů při požárech v místech s nedostatkem zdrojů vody pro hašení a ve zhoršených terénních podmínkách Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-07-20   Dodávka 3 ks nákladních automobilů pro údržbu komunikací (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nákladních automobilů 4 x 4 jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, 2 ks sypacích nástaveb, 1 ks zametací nástavby, 2 ks sněhových radlic, 2 ks trojstranných sklápěcích koreb, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Pro přehlednost jsou jednotlivé sestavy definovány ve veřejné zakázce dále pod písmeny A, B a C, nicméně nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-06-29   Cisternová automobilová stříkačka pro městskou část Praha – Ďáblice (Městská část Praha-Ďáblice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen "CAS), vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.minˉ¹ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikací a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (redukovaná) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Součástí zakázky je rovněž dodávka vybavení a požárního příslušenství. Dodané výrobky musí být nové, nesmí se jednat o použité nebo repasované zboží. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-06-28   NÁKUP AUTOMOBILOVÝCH PODVOZKŮ VČETNĚ NÁSTAVEB PRO ZIMNÍ A LETNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ V ROCE 2024 A 2025 (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 17 ks továrně nových automobilových podvozků včetně továrně nových výměnných nástaveb pro zajištění zimní a letní údržby komunikací a továrně nových sněhových radlic pro zajištění zimní údržby komunikací. Podvozky budou osazeny mezirámy za účelem zaměnitelnosti nových nástaveb za stávající provozované u zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-06-15   Nakladače Br, FM a NJ (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Smyslem tohoto zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem pro každou ze dvou částí zakázky. Zadávací řízení je rozdělené na 2 části (v dalším textu uváděny jako Část A a Část B), z nichž každá směřuje k uzavření jedné kupní smlouvy. Předmětem dodávky jsou dva čelní kolové teleskopické nakladače (manipulátory) vč. příslušenství pro střediska SSMSK Bruntál a Frýdek-Místek a čelní kolový teleskopický nakladač s otočí vč. příslušenství pro středisko SSMSK Nový Jičín. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-05-09   „Rámcová dohoda na pořízení CAS – 3. ČÁST (CAS 30 S3VH pro JSDHO, HZS ČR a AČR)“ (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Průběžné dodávky cisternových automobilových stříkaček CAS 30 – S3VH pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí , Hasičského záchranného sboru České republiky a Armády České republiky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-04-25   Celoroční údržba Městec (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je nákup techniky pro nové SSÚD 33 Městec. V souvislosti s uvedením do provozu SSÚD 33 Městec je nutno toto SSÚD vybavit příslušnou mechanizací pro údržbu komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o. KOBIT, spol. s r.o. Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.
2023-04-21   ZZS hl. m. Prahy, technické vozidlo pro MU a KS – 2023 (Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na dodávku speciálního vozidla 4x2 se skříňovou dvouprostorovou nástavbou. Vozidlo je určeno jako technologická podpora modulu Golem nebo je možné jeho samostatné nasazení pro mimořádné události (MU) a krizové situace (KS). Požadovaná technická specifikace dodávaných vozidel je vymezena v Příloze č. 4 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-03-24   Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 1 ks a nového automobilového podvozku 6x6 v počtu 2 ks pro... (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 1 ks a nového automobilového podvozku 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek, vše v rozsahu specifikovaném částí zadávací dokumentace: „Vymezení základních technických podmínek“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-03-10   Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nákladních automobilů 4 x 4 jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, 3 ks sypacích nástaveb, 3 ks sněhových radlic, 3 ks trojstranných sklápěcích koreb, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-02-24   Požární vozidlo CAS 20 S2Z pro JSDH města Vyškova (město Vyškov)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření SMLOUVY na pořízení jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „Z“ (základním pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro JSDH města Vyškova, a to v rozsahu a podle SMLOUVY, POŽADOVANÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZBOŽÍ, SEZNAMU VÝBAVY a tabulky číslo 2 s názvem „Technické parametry CAS 20 S2Z“. Další podrobné informace k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-02-23   Pořízení CAS pro JSDH Čejkovice (Obec Čejkovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívajícího v dodávce 1ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro 6 osob) a hmotnostní třídy S, dále jen „CAS“. Součástí předmětu plnění je dodávka veškerého souvisejícího příslušenství a dále zajištění poskytování záruky za jakost. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-02-15   Dodávka vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JSDH Rumburk (Město Rumburk)
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-01-18   Nákladní automobily - nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK (2023) (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů kompletů nákladních automobilů kategorie N3G s nástavbami pro letní a zimní údržbu komunikací se sněhovými radlicemi dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů jednotlivých automobilů uvedených v příloze č. 3 ZD a dle dále uvedené specifikace včetně souvisejících dokladů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2023-01-10   Speciální vozidla silniční údržby Br, Ka a Op (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky jsou 4 ks speciálních vozidel silniční údržby dle specifikací uvedených v příloze této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-11-28   Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Vestec (Obec Vestec)
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-11-04   Nákup 4 ks kontejnerů (3x nouzového přežití, 1x týlového) (Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení: jednoho kusu kontejneru nouzového přežití určeného pro nouzové ubytování, jednoho kusu kontejneru nouzového přežití určeného jako velitelsko-logistického, jednoho kusu kontejneru nouzového přežití velkokapacitního rozšiřujícího modulu, jednoho kusu kontejneru určeného jako týlového. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-10-27   Dodávka nákladních automobilů N3 a nástaveb (Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.)
Dodávka nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb a nástaveb, resp. 5 ks nosičů nástaveb, 3 ks sypačových nástaveb a 2 ks sklápěčkových koreb pro plnění úkolů Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-10-25   Pořízení CAS pro JSDH Hovorany (Obec Hovorany)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívajícího v dodávce 1ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro 6 osob) a hmotnostní třídy S, dále jen „CAS“. Součástí předmětu plnění je dodávka veškerého souvisejícího příslušenství a dále zajištění poskytování záruky za jakost. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-10-25   Nákup technického automobilu (Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje)
technický automobil hmotnostní třídy S dle technické specifikace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-10-18   Dodávka vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JPO ČEPRO, a.s. Šlapanov (ČEPRO, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s vítězným účastníkem na dodávku jedné cisternové automobilové stříkačky CAS, včetně zajištění a poskytování servisních služeb tak, jak vyplývá ze zadávací dokumentace a jejích příloh, zejména dle přílohy č. 4 ZD, technické specifikace předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-10-13   Zbůch - cisternová automobilová stříkačka (Obec Zbůch)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny v příloze Zadávací dokumentace - technické podmínky pro CAS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-09-08   Cisternová automobilová stříkačka pro obec Psáry (Obec Psáry)
Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen Přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Jedná se o dodání 1 ks požární automobilové stříkačky. Bude se jednat výhradně o nové a nepoužité zařízení odpovídající technickým podmínkám, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, a bude dodán s příslušenstvím požadovaným zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-08-23   Kontejner kombinovaný hasicí spolufinancovaný z IROP (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Dodávka 8 ks kombinovaných hasicích kontejnerů vybavených příslušenstvím a prostředky určenými pro hašení pomocí hasebního prášku, hasební pěny a CO2, doplněný o vzduchopěnovou hasící technologii Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-08-16   21-100 Tankovací kontejnery (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem VZ je dodávka tankovacích kontejnerů NAFTA - S - 1 ks, NAFTA/BENZÍN - 4 ks (dále jen „tankovací kontejnery“). Tankovací kontejnery budou pořízeny pro zabezpečení nezbytné dodávky v oblasti „prostředky pro zabezpečení IZS ropnými produkty“, pro použití za mimořádných událostí nebo krizových situací. Součástí dodávky je proškolení obsluhy v místě plnění v rozsahu minimálně 1 hodiny pro minimálně 2 osoby. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka kontejneru … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-08-14   FZŠ + Kostelec nad Černými lesy - Cisternová automobilová stříkačka (Město Kostelec nad Černými lesy)
Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro 6 osob) a hmotnostní třídy S včetně veškerého požadovaného a povinného vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-08-10   FZŠ - DRMOUL - CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA (Obec Drmoul)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny v příloze Zadávací dokumentace - technické podmínky pro CAS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-08-04   FZŠ - Klecany - Cisternová automobilová stříkačka (Město Klecany)
Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro 6 osob) a hmotnostní třídy S včetně veškerého požadovaného a povinného vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-07-27   NÁKUP ZAŘÍZENÍ PRO MÍCHÁNÍ SOLNÝCH ROZTOKŮ VČETNĚ NÁDRŽÍ (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks míchacích zařízení a 16 ks nádrží pro výrobu a skladování solných roztoků (dodávka včetně případné úpravy původního připojení vody, instalace a propojení s míchacím zařízením, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-07-21   Zametací vozidlo s nástavbou (Technické služby města Liberec, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je nákup nového zametacího vozidla včetně nástavby dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „technická specifikace“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-07-20   FZŠ - Zliv - Cisternová automobilová stříkačka (Město Zliv)
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) města Zliv, která bude využívána při plnění úkolů požární ochrany Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-07-01   Dodávka kombinované sypací nástavby pro nosič Tatra 815 6x6 - středisko Polná (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Dodávka 1 ks sypací nástavby s dělenou korbou pro posyp chemickým a inertním materiálem (dále nástavba) pro středisko Polná. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-06-21   Malá Skála, cisternová automobilová stříkačka (Obec Malá Skála)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup jedné nové cisternové automobilové stříkačky včetně požadovaného příslušenství (dále jen „CAS“) v rozsahu přílohy č. 3 ZD. CAS bude vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 ,,smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třída S. Dále je předmětem zakázky dodáníCAS do sídla zadavatele, proškolení obsluhy a další úkony uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-06-17   Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Zábřeh (Město Zábřeh)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodání 1 kusu cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Zábřeh, včetně všech součástí, příslušenství a vybavení, podle technické specifikace a soupisu položek, včetně veškeré dokumentace uvedené v zadávacích podmínkách (zejména dokumentů umožňujících nabytí vlastnictví k cisternové automobilové stříkačce, registraci cisternové automobilové stříkačky a provoz cisternové automobilové stříkačky v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-06-13   CAS pro JSDH Vrbno pod Pradědem (Město Vrbno pod Pradědem)
Předmětem zadávacího řízení je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro JSDH Vrbno pod Pradědem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-06-09   Nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Kralupy nad Vltavou (Město Kralupy nad Vltavou)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka jedné nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“), a to v rozsahu uvedeném v technických podmínkách pro CAS, které tvoří Příloha č. 1 zadávací dokumentace a v kupní smlouvě, která je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-06-08   Rovensko pod Troskami cisternová automobilová stříkačka (Město Rovensko pod Troskami)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup jedné nové cisternové automobilové stříkačky včetně požadovaného příslušenství v rozsahu přílohy č. 3 ZD. CAS bude vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 ,,pro smíšený provoz“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třída S. Dále je předmětem zakázky dodání CAS do sídla zadavatele, proškolení obsluhy a dalších úkony uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-06-03   Cisternová automobilová stříkačka (Město Choceň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-06-02   Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky Chotěboř (Město Chotěboř)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-05-31   Pořízení nové CAS - Moutnice (Obec Moutnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v obci Moutnice, okres Brno - venkov, kraj Jihomoravský. Rozsah dodávky je dán Technickými podmínkami pro cisternovou automobilovou stříkačku, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-05-25   Pořízení cisternové automobilové stříkačky - město Železný Brod (Město Železný Brod)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 4 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-05-19   NÁKUP CAS - HASIČI VOLYNĚ (Město Volyně)
Pořízení nové a nepoužité cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Volyně včetně příslušenství, dle zpracovaných technických podmínek včetně dodání do sídla hasičské zbrojnice SDH Volyně, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a dalších nákladů specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-05-18   Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Mělnické Vtelno (Obec Mělnické Vtelno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 4 Zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-05-18   Pořízení cisternové automobilové stříkačky (Město Skuteč)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-05-18   „Nákup CAS pro JSDH Vrahovice“ (Statutární město Prostějov)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky CAS 20 vybavené požárním čerpadlem pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Vrahovice. CAS splňuje požadavky: předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, dále stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky a požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-05-17   Planá - Cisternová automobilová stříkačka (Město Planá)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) s příslušenstvím podle technických podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.
2022-05-12   Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro obec Ostroměř (Obec Ostroměř)
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOBIT, spol. s r.o.