Dodavatel: Pulsklima, spol. s r.o.

7 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Pulsklima, spol. s r.o.

2023-06-27   Realizace energetických úspor ZŠ Velké Hamry, Školní 541 (Město Velké Hamry)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace úsporných opatření pro vlastní soběstačnost budov ZŠ Velké Hamry. Dojde k realizaci vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla pro lepší cirkulaci vzduchu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pulsklima, spol. s r.o.
2023-06-09   DC a MŠ Jilemnice, Spořilovská - realizace vzduchotechniky a FVE (Město Jilemnice)
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací a solárního fotovoltaického systému v DC a MŠ Jilemnice, Spořilovská, přičemž předmět veřejné zakázky je dle § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: Část I. - Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací 1) Centrální jednotka VZT-01 pro MŠ (pavilon A a pavilon B) o výkonu min. 2740 m3/h s účinností min. 82 %. 2) Centrální jednotka VZT-02 pro technologické větrání kuchyně o výkonu min. 5.800 m3/h s účinností min. 80 %. 3) Centrální jednotka VZT-03 pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pulsklima, spol. s r.o.
2023-03-23   Rekonstrukce Objektu SO 05 - Pavilon "E" (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce (provedení stavebního díla) v rozsahu potřebném pro rekonstrukci objektu SO 05 - pavilon „E“, ve kterém se nachází kompletní oční oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, vč. výstavby spojovací chodby SO 05a, za účelem nadzemního propojení Pavilonu „E“ s ostatními objekty zdravotnického zařízení zadavatele. Předmět veřejné zakázky řeší stavební a dispoziční úpravy (rekonstrukci) stávajícího objektu SO 05 v rozsahu suterénu a 1 - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BFK service a.s. Pulsklima, spol. s r.o.
2023-03-02   Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Ostrovní (Město Štětí)
(a) dodávka a instalace vzduchotechnických jednotek s rekuperací, včetně demontážních, montážních a elektromontážních prací a všech souvisejících stavebních úprav a prací, jakož i dodávka a instalace souvisejícího systému měření a regulace a (b) kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pulsklima, spol. s r.o.
2023-03-01   Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Hoštka (Město Hoštka)
(a) dodávka a instalace vzduchotechnických jednotek s rekuperací, včetně demontážních, montážních a elektromontážních prací, všech souvisejících stavebních úprav a prací a dodávka a instalace souvisejícího systému měření a regulace, jakož i následné servisní služby, a dále (b) kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pulsklima, spol. s r.o.
2021-07-30   Technologický celek čistých prostor (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologického celku čistých prostor, který se skládá z prostor pro přípravu lidských tkání a buněk a léčivých přípravků moderní terapie a dále dodávky klíčového technologického vybavení podle projektové dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pulsklima, spol. s r.o. Trigon Plus s.r.o.
2021-03-02   „Stavební úpravy ZŠ Koperníkova, Teplice_instalace systému nuceného větrání“ (Statutární město Teplice)
Předmětem projektu jsou stavební úpravy v základní škole, jež zahrnují návrh větrání učeben_prostor určených pro shromažďování dětí, pomocí nových VZT jednotek umístěných v daných učebnách pod stropem, v novém SDK podhledu. Součástí projektu je i návrh nových elektroinstalací související s větráním, odvod kondenzátu do stávající kanalizace a výměna stávajících svítidel ve třídách. Projekt řeší stavební úpravy na objektech „A“ „B“ a „D“ až „F“, které jsou součástí komplexu budov Základní školy v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PULSKLIMA, spol. s r. o. Pulsklima, spol. s r.o.