2023-11-08   LF/UPOL – Myčka chovných nádob a láhví (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu myčky chovných nádob a láhví pro Centrum pro práci s laboratorními zvířaty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-10-13   Rozmrazovač krevní plazmy (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu přístroje pro rozmrazovaní/ohřev krve a plazmy, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-09-14   REACT EU – laboratorní chladnička a mraznička (Nemocnice Ivančice, p.o.)
a) nákup mrazničky pro krevní banku (1 ks) dle specifikace uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace; b) nákup laboratorní chladničky (1 ks) pro oddělení klinické biochemie a hematologie dle specifikace uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace; c) poskytování pozáručního servisu na 36 měsíců po ukončení záruky dodané mrazničky; Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-09-02   Laboratorní centrifuga znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní centrifugy pro OKB oddělení Litomyšlské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-08-31   Zmrazovač krevní plazmy (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zmrazovače krevní plazmy včetně příslušenství (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-08-31   LF/UPOL/ÚMTM – Obnova zařízení zvěřince II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy přístrojů, zařízení a vybavení pro obnovu zařízení zvěřince Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, uvedení do provozu, validace celého systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Animalab s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-08-25   Klatovská nemocnice, a.s. – Nákup laboratorních přístrojů III (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 je dodávka 3 ks laboratorních lednic. Předmětem části 2 je dodávka 3 ks přenosných lednic. Předmětem části 3 je dodávka 2 ks mrazících pultových boxů a předmětem části 4 je dodávka 1 ks mrazícího pultového boxu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD-obchodní společnost s.r.o. Merci, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-08-15   Laboratorní vybavení (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení, konkrétně 12 ks lednic a mrazáků, 1 ks biohazard box, 2 ks CO2 inkubátorů, 4 ks přístrojů pro ID karty a 8 ks centrifug a cytocentrifug, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bio-rad spol. s r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-07-18   Laboratorní vybavení pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 4.3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Trigon Plus s.r.o.
2023-06-27   ReactEU-100_Chladicí a mrazicí zařízení (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Chladicí a mrazicí zařízení“ zahrnuje dodávku chladicího a mrazicího zařízení pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-06-11   Odstředivka a biologický termostat, znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka odstředivky a biologického termostatu pro oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-05-31   Pořízení přístrojového vybavení do nemocnice Rychnov nad Kněžnou část 2 - mrazicí box (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnického vybavení, vč. případného uvedení do provozu a zaškolení personálu či pověřených osob určených Zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-05-30   Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov – III. etapa, zdravotnická technika (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů, laboratorních přístrojů a výpočetní techniky pro nemocnici Kyjov. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných části ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-05-30   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 3 (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele za účelem modernizace Klatovské nemocnice a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Část 1 - Barevný ultrazvukový přístroj Část 2 - Přístroj pro kontrolu spánku Část 3 - Mobilní C - rameno Část 4 - Mrazicí box na plazmu Část 5 - Vysokovýkonný laserový scanner Část 6 - Přístroj na plicní ventilaci 1 Část 7 - Přístroj na plicní ventilaci 2 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. CHEIRÓN a.s. NIMOTECH, s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-05-26   „Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Náchod“ (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 3 části, je dodávka nových (nikoliv demo či repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího laboratorního vybavení (dále jen „ZP“) s cílem zajistit rozvoj a modernizaci laboratoře oddělení klinické imunologie a mikrobiologie nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a souvisejícího laboratorního vybavení. Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD-obchodní společnost s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-04-13   REACT-EU 98, 100, 102 - Chladící a mrazící zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! ............................................................................ Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to chladících a mrazicích zařízení pro různá laboratorní oddělení Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KESA s.r.o. KESA, s. r. o. Kesa, s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-04-05   REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! ............................................................................ Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to centrifug pro různá laboratorní oddělení Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2023-03-27   Laboratorní přístrojové vybavení - souhrn II (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky (dále jen "VZ") je nákup materiálového vybavení, nezbytného pro zabezpečení plnění schopností Úseku pro kontrolu léčiv a zdravotnických prostředků Centra zabezpečení zdravotnickým materiálem (dále jen "CZdrM") při kontrole dodržování požadavků legislativy v oblasti příjmu, uchovávání, skladování a manipulace s léčivy, chemickými látkami, omamnými a psychotropními látkami u vojenských útvarů a zařízení, dále při kontrole dodržování požadavků legislativy v oblasti zdravotnických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HELAGO-CZ, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Unipro-Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-03-24   Pořízení vybavení pro laboratoře II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 9 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího laboratorního vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a souvisejícího laboratorního vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Nikon Europe B.V., český odštěpný závod Trigon Plus s.r.o.
2023-03-17   Pořízení vybavení pro ONN I (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 8 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a souvisejícího vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biotronik Praha, spol. s r. o. Deymed Diagnostic s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. Stargen EU s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-03-09   LF/UPOL/ÚMTM - Obnova zařízení zvěřince (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy přístrojů, zařízení a vybavení pro obnovu zařízení zvěřince Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, uvedení do provozu, validace celého systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Animalab s.r.o. Pragolab s.r.o. ScienceTech s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-03-03   Přístrojové vybavení pro VVetÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví pro provádění státního veterinárního dozoru u resortu Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol.s r.o. Merci, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. Qi Analytical s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. VWR International s.r.o.
2023-03-01   Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 2 Laboratorní lednice, chladící, mrazící boxy (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: laboratorní lednice, chladící a mrazící boxy včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-01-24   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky REACT-EU C1 - II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol (1.- 6. část veřejné zakázky), do Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (7. část veřejné zakázky) a do Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol (8. - 9. část veřejné zakázky), které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Dynex LabSolutions, s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-01-20   ReactEU-100_Centrifuga velkokapacitní vč. PC monitoru (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Centrifuga velkokapacitní vč. PC monitoru“ zahrnuje dodávku 2 ks velkokapacitních centrifug pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-01-02   Centrifuga stolní (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového a nepoužívaného přístroje Centrifuga pro krevní skupiny včetně příslušenství, 1 ks nového a nepoužívaného přístroje Centrifuga pro OKB včetně příslušenství, 1 ks nového a nepoužívaného přístroje Centrifuga pro OKH včetně příslušenství, 1 ks nového a nepoužívaného přístroje Centrifuga pro OKM včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-12-19   Obnova a modernizace vybavení laboratorních pracovišť FN Plzeň (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení pro laboratorní pracoviště včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy a modernizace) jednotlivých pracovišť souborem prostředků, zdravotnických prostředků a diagnostických prostředků in vitro (dále jen zdravotnických prostředků) přístrojového charakteru. V částech č. 2 až č. 5 a č.7 zakázky je součástí předmětu plnění poskytování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Explorea s.r.o. GeneTiCA s.r.o. HPST, s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-11-21   ReactEU-100_Laminární box (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Laminární box“ zahrnuje dodávku laminárního boxu pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-11-11   Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj - Operativa III (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021,2022), nepoužitých přístrojů: Operační stůl traumatologický (1ks), Mrazák na kosti (1ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MGVIVA a.s. Trigon Plus s.r.o.
2022-11-09   Dovybavení čisté laboratoře v objektu 231, AMS (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání laboratorního vybavení, kterým se pro účely této zakázky rozumí dovybavení čisté laboratoře uvedené v příloze č. 1 dokumentace, detailní popis technických požadavků poptávaného zboží a zařízení dodávaného jako celek viz příloha č. 1 této ZD. Součástí dodávky je rovněž poskytnutí služeb spočívajících v instalaci zařízení a jeho uvedení do provozu, jakož i služby uvedené v Obchodních podmínkách ve formě závazné předlohy smlouvy (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-11-08   Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - II (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Šokový zmrazovač (interní číslo VZ: 2022_056_01_00), ČÁST 2: Velkoobjemová centrifuga (interní číslo VZ: 2022_056_02_00), ČÁST 3: Automatický imunohematologický analyzátor (interní číslo VZ: 2022_056_03_00). Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) až c) zadávací dokumentace (Technická specifikace pro část 1, 2 a 3). Přístroje musí splňovat minimální technické podmínky specifikované … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o. MEDISTA spol.s r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-11-07   Centrifuga cytologická (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nové nepoužívané centrifugy cytologické včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-11-01   Pořízení vybavení pro laboratoř hematologie a laboratoř patologie (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 8 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího laboratorního vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a souvisejícího laboratorního vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AquaOsmotic s.r.o. bamed s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-11-01   CO2 Inkubátor pro Hemato-onkologickou kliniku II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, a uvedení do provozu 2 kusů CO2 inkubátorů, včetně požadovaného příslušenství, pro Hemato-onkologickou kliniku, dále zajištění záručního a pozáručního servisu, provedení instruktáže personálu Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-10-20   REACT-EU 100 - Horkovzdušný sterilizátor pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání 1 ks horkovzdušného sterilizátoru pro potřeby oddělení klinické mikrobiologie, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Pozáruční servis na 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-10-11   REACT-EU 102 - Laboratorní parní sterilizátor včetně příslušenství (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky 1 ks laboratorního parního sterilizátoru spolu s odpovídajícím příslušenstvím a pozáručním servisem na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-09-07   FAF UK - Koncentrátor centrifugy s integrovanou membránovou vývěvou (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Dodávka 1 ks koncentrátoru centrifugy s integrovanou membránovou vývěvou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-08-23   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ (Domažlická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 3 ks laboratorních lednic. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 1 ks skříňového mrazicího boxu. Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka 1 ks laminárního boxu. Předmětem části 4 veřejné zakázky je dodávka 1 ks biological safety cabinet. Předmětem části 5 veřejné zakázky je dodávka 1 ks automatického izolátoru nukleových kyselin. Předmětem části 6 veřejné zakázky je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I.T.A.-Intertact s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-08-23   Skříň chladící OKBD a mrazící box HTO (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chladící skříně na OKBD Litomyšlské nemocnice a mrazícího boxu na HTO Orlickoústecké nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-08-01   Laboratorní odstředivky (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorní odstředivky chlazené pro OKBD Chrudimské nemocnice a laboratorní odstředivky stolní pro HTO Litomyšlské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-07-29   Laboratoře (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Laboratoře“ (dále jen „veřejná zakázka“ či „zakázka“) je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abbott Laboratories, s.r.o. bamed s.r.o. bioMérieux CZ s.r.o. Dynex LabSolutions, s.r.o. GeneProof a.s. INTES BOHEMIA s.r.o. Medesa s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-07-20   Technická kontrola a validace laminárních a biohazard boxů (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění technických kontrol podle předpisu výrobce a validace podle požadavků normy ČSN EN 12469 laminárních a biohazard boxů zadavatele tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz této techniky po stránce funkčnosti i bezpečnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LABOX, spol. s r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-07-11   ReactEU-100_Centrifugy (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Centrifugy“ zahrnuje dodávku centrifug pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: Část 1 - Centrifugy (OTS) Část 2 - Centrifugy (OKBH) Část 3 - Centrifugy (OKM) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2022-06-30   Laboratorní přístroje pro USKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Předmětem plnění Zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro Zadavatele v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávací dokumentací. Dodávka zahrnuje: pH metr (1 kus), Biologický termostat (inkubátor) s CO2 (1 kus), Biologický termostat (inkubátor) chlazený (1 kus), Laboratorní chladnička s ventilátorem (3 kusy) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2022-06-13   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky - Genetika REACT-EU C1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a to do Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. MIELE,spol. s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-05-31   FAF UK - Hlubokomrazící box (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlubokomrazícího boxu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-05-23   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - LABORATORNÍ TECHNIKA (Domažlická nemocnice, a.s.)
předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky pro zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-05-11   Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o. bamed s.r.o. Baria s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. bioMérieux CZ s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. Medesa s.r.o. RADIOMETER s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka Sven BioLabs s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Vivacom s.r.o.
2022-04-27   Stolní centrifuga s chlazením (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolní centrifugy s chlazením pro zadavatele, a to v rozsahu specifikace stanovené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2022-04-20   Přístroje pro laboratoře (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks velkokapacitní chlazené centrifugy pro transfuzní aplikace - kapacita 12 vaků, 5 ks chlazené stolní centrifugy pro laboratorní oddělení a 1 ks šokového zmrazovače plasmy. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.