Dodavatel: SICAR, spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Historicky se konkurenční uchazeči FOSAN s.r.o.OKIM spol. s r.o..

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel SICAR, spol. s r.o.

2023-07-27   Vozidlo pro inspektora a vedoucího složky IZS (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 (dvou) kusů nových silničních motorových vozidel na základě kupní smlouvy – speciálního transportéru (vozidla typu SUV do 3,5 t) – speciálního transportéru útvaru vnitropodnikové inspekce provozu (inspektora a vedoucího složky IZS). Součástí předmětu plnění je i odpovídající vybavení nových vozidel. Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidel jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD. V této Příloze č. 4 ZD u požadavku zadavatele (kupujícího) č. 15 je uveden blíže … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2023-06-23   ZZS OK – Nákup sanitních vozidel II (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 17 ks sanitních vozidel včetně vybavení. Jedná se o sanitní vozy kategorie B – ambulance záchranné služby, splňující podmínky dle platné ČSN EN 1789:2020, a příslušné vyhlášky, zejména vyhlášky č. 341/2014 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 296/2012 Sb., v platném znění, zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění, a zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, a všech dalších platných souvisejících norem a předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2023-06-15   Vozidlo technologické dopravy (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 (jednoho) kusu nového silničního motorového vozidla – mobilního transportu kusového materiálu (převoz kyslíku, lékárny, prádla, pošty mezi pracovišti zadavatele) na základě kupní smlouvy. Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2023-06-02   Nákup sanitních vozidel 2023 - DNR typu A2 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks sanitního vozidla převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2023-05-25   Vozidla pro RZP s vestavbou (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy (dále „smlouvy“) na dodávku až 2 kusů nových vozidel pro rychlou zdravotnickou pomoc (dále také „RZP“) typu dodávkové vozidlo s vestavbou nad 3,5 t (dále „zboží“). Požadovaná technická specifikace dodávaných vozidel je vymezena v zadávací dokumentaci (dále „ZD") a jejích přílohách. Vozidla budou zadavateli dodána za podmínek uvedených ve smlouvě, a to na základě jednotlivých objednávek zadavatele. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2023-05-24   Část 1 – Čtyři sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 sanitních vozů typu A2 pro Zdravotně-dopravní službu Nemocnice Znojmo, p.o., pro bezpečnou a pravidelnou přepravu pacientů kupujícího, splňujících normu ČSN EN 1789 (842110), s povinnou výbavou podle vyhlášky č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky a splňující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2023-05-22   DODÁVKA SANITNÍCH VOZIDEL A2 (Fakultní nemocnice Bulovka)
Dodávka 3 kusů sanitních vozidel typu A2 včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2023-03-17   Sanitní vozidla pro ZZSPK 2023 (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sanitních vozidel a technického vozidla dle specifikace uvedené zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2023-01-19   Dodání sanitních vozidel (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 9 kusů sanitních vozidel ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 a 4 kusů sanitních vozidel ZZS pro RLP v setkávacím systému „RENDEZ-VOUS“. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FOSAN s.r.o. SICAR, spol. s r.o.
2022-12-30   Vozidla pro ZDS (Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 8 kusů vozidel pro zdravotní dopravní službu s možností využití pro mimořádné události, po doplnění i pro provizorní využití v provozu RZP. Požadovaná technická specifikace dodávaných vozidel je vymezena v Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2022-08-08   ZZS OK - Nákup sanitních vozidel (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 14 ks sanitních vozidel včetně vybavení. Jedná se o sanitní vozy kategorie B - ambulance záchranné služby, splňující podmínky dle platné ČSN EN 1789:2020, a příslušné vyhlášky, zejména vyhlášky č. 341/2014 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 296/2012 Sb., v platném znění, zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění, a zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, a všech dalších platných souvisejících norem a předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2022-06-30   ZZS Zlínského kraje - páté vozidlo pro MU - 2022 (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho speciálního vozidla určeného k zajišťování zázemí a plné logistické podpory pro mimořádné události s hromadným postižením zdraví. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2022-06-30   ZZS Zlínského kraje - čtvrté vozidlo pro MU - 2021 (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho speciálního vozidla určeného k zajišťování zázemí a plné logistické podpory pro mimořádné události s hromadným postižením zdraví. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2022-06-29   Dodávka 2 ks speciálních vozidel pro hromadné neštěstí (Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks speciálních vozidel pro hromadné neštěstí pro ZZS KHK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2022-06-29   ZZS Plzeňského kraje - sanitní vozidlo pro MU - 2022 (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks sanitního vozidla RZP ambulance typu B vybaveného vyjímatelným kontejnerovým systémem pro přepravu zdravotnického vybavení pro řešení MU s HPO dle specifikace uvedené zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2022-04-22   Vozidla RLP v setkávacím systému pro ZZSPK 2022 (2. vyhlášení) (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vozidel sanitních vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému (dále také „RV“) a 1 ks posilového sanitního vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému (dále také „IP“) dle specifikace uvedené zadavatelem Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2022-03-16   Vozidlo - koroner č. 2 (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 (jednoho) kusu nového dodávkového vozidla do 3,5 t pro výjezdovou skupinu KORONER na základě kupní smlouvy. Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD. Znázornění požadované zástavby vozidla je v Příloze č. 5 ZD. Blíže uvedeno v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2022-02-17   Sanitní vozidla pro ZZSPK 2022 (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sanitních vozidel dle specifikace uvedené zadavatelem. Sanitní vozidlo rychle zdravotnické pomoci ambulance typu B v provedení č. 1 („RZP1“) - 13 ks Sanitní vozidlo rychle zdravotnické pomoci ambulance typu B v provedení č. 2 („RZP2“) - 3 ks Sanitní vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacích systému („RV“) - 5 ks Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2021-11-09   Vozidlo technické pohotovosti pro DO č. 2 (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Dodávka 1 (jednoho) kusu nového silničního motorového vozidla 4x4 pro Dopravní oddělení na základě kupní smlouvy. Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD. Grafický návrh polepu vozidla je zobrazen v Příloze č. 5 ZD - je pouze ilustrativní, bude upřesněn zadavatelem dle vybraného vozidla před uzavřením smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2021-05-24   ZZS OK - Obnova vozového parku (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 14 ks sanitních vozidel včetně vybavení. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2021-03-04   Sanitní vozidla pro ZZSPK 2021 (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: — 5 ks vozů rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu B v provedení č. 1, — 2 ks vozů rychle zdravotnické pomoci ambulance typu B v provedení č. 2, — 2 ks vozů rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2020-11-16   ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidlo - 2020 (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Kupní smlouvy bude dodávka 1 ks nového sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 s úpravou k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. na řešení na místě Mimořádné události a krizové situace s hromadným postižením osob. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2020-07-22   „ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidlo - 2019" (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 s úpravou k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. na řešení na místě mimořádné události a krizové situace s hromadným postižením osob. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2017-02-10   „Sanitní vozidla ZZS PAK 2017 – typ B“ (Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 ks nových sanitních vozidel typu B včetně přepravních prostředků (transportní nosítka, evakuaní křesla – schodolezy, scoop nosítka), pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje. Vozidla budou dodána v souladu s globální homologací ES (směrnice 2007/46/ES). Rok výroby 2017. Dodavatel poskytne kupujícímu záruku na sanitní vozidlo po dobu minimálně tří let od převodu vlastnického práva na kupujícího s omezením na minimálně 150 000 km. Součástí předmětu veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2016-05-05   A425+A427 Stroje a vozidla pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik – dodávka 12 kusů vozidel kategorie M. Veřejná... (Palivový kombinát Ústí, státní podnik)
Předmětem je dodávka 9 kusů osobních a terénních vozidel, 1 mikrobusu a 2 sanitních vozidel. Dodávkou bude zajištěna částečná obnova vozového parku, zvýšena bezpečnost osob a dojde k úspoře provozních nákladů. Specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v části II. 8. „Oznámení“. Zadavatel umožní podání nabídky na veřejnou zakázku jako celek, nebo jednotlivé části (1, 2, 3). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OKIM spol. s r.o. SICAR, spol. s r.o.
2015-09-18   Zdravotnická záchranná služba OK – Nákup 3 ks sanitních vozidel (Olomoucký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks moderních sanitních vozidel, včetně nosítek, defibrilátoru a systému pro kompresy hrudníku, které jsou základním nástrojem pro plnění poskytovaných služeb, a jejich nákupem bude částečně nahrazen stávající vozový park. Obměna vozového parku povede ke snížení nákladů na opravy a udržování, které jsou spojeny s vynakládáním prostředků v důsledku poruch a technických závad stávajícího vozového parku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2015-03-25   Nákup nových sanitních vozů (Ústecký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 24 sanitních vozů kategorie B – ambulance záchranné služby, včetně nezbytného vybavení a technologií pro Ústecký kraj a jeho příspěvkovou organizaci, kterou je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2015-02-10   Výběrové řízení na dodavatele nových sanitních vozů v rámci projektu: „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné... (Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 12 sanitních vozů (8 ks sanitních vozidel kategorie B – ambulance záchranné služby a 4 ks sanitních vozidel kategorie C – mobilní jednotka intenzívní péče), včetně nezbytného vybavení a technologií pro zadavatele Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o. (dále také ZZS KHK) v rozsahu a v souladu se Zadávací dokumentací (dále také ZD). Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.
2011-04-21   „Nákup vozidla pro RLP v setkávacím systému »Rendez-vous« pro projekt »Vozidla pro život«“ (Moravskoslezský kraj)
Předmětem plnění je zajištění dodávky vozidla pro RLP v setkávacím systému („Rendez-vous“). Požadované množství těchto vozidel je 1 ks. Vozidlo musí splňovat parametry a obsahovat vybavení uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SICAR, spol. s r.o.