Dodavatel: ŠKODA EKOVA a.s.

3 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ŠKODA EKOVA a.s.

2023-03-03   Generální oprava 8 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je převzetí 8 kusů skříní tramvají ( bez podvozků) - 4 ks tramvají T3R.PLF a 4 ks tramvají T3R.PV, provedení jejich generální opravy dle technické specifikace a jejich dodání zpět zadavateli. Místem převzetí a předání tramvajových skříní a dodávaných dílů dodavatelem je místo provádění generálních oprav v sídle vybraného dodavatele. Dodavatel zajistí složení a naložení skříní v místě provádění oprav - dopravu zajišťuje zadavatel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA EKOVA a.s.
2022-06-03   Generální oprava 6 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem zakázky je převzetí 6 ks skříní tramvají - 3 kusů skříní tramvají T3R.PLF (bez podvozků) a 3 kusů skříní tramvají T3R.PV (bez podvozků) - provedení jejich generální opravy dle technické specifikace a jejich dodání zpět zadavateli. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA EKOVA a.s.
2021-08-04   Údržba a oprava kolejových vozidel 2022-2026 (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění údržbářských a opravářských služeb pro kolejová vozidla zadavatele. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA EKOVA a.s.