2023-11-07   Projekt MŽE NTM – ZŘ 02 – Restaurování dvou železničních nákladních vozů z 19. století (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkajících se dvou historických nákladních vozů z 19. století s cílem uvést tyto vozy do plně vystavovatelného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru. Výsledná prezentace by měla každý vůz znázornit v historické podobě ve vazbě na materiálovou podstatu a znázornění dlouhého pracovního užívání. Renovace musí zároveň umožnit didaktické znázornění původního … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Projekt MŽE NTM – ZŘ 07 – Restaurování důlní lokomotivy 900 BS 200 „Krutwig“ (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských, konzervátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se historické důlní lokomotivy 900 BS 200 „Krutwig“, rok výroby 1957 (dále také jen „Lokomotiva“) s cílem uvést tuto Lokomotivu do plně vystavovatelného avšak neprovozního stavu specifikovaného v restaurátorském záměru. Hlavním přístupem vybraného dodavatele by tak měla být snaha o zrestaurování a konzervaci Lokomotivy do stavu odpovídajícího „poslednímu … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Projekt MŽE NTM – ZŘ 04 – Restaurování osobního vozu 3. třídy Ca 4-5086 / II (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se historického čtyřnápravového rychlíkového osobního vozu Ca 4-5086 (dále také jen „Vůz“) s cílem uvést tento Vůz do plně vystavovatelného a provozovatelného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru. Konkrétním předmětem plnění veřejné zakázky budou práce spadající do druhé etapy restaurování Vozu navazující na již ukončenou etapu první, která … Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-09   Projekt MŽE NTM – ZŘ 04 – Restaurování osobního vozu 3. třídy Ca 4-5086 (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se historického čtyřnápravového rychlíkového osobního vozu Ca 4-5086 s cílem uvést tento vůz do plně vystavovatelného a provozovatelného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru. Konkrétním předmětem plnění veřejné zakázky budou práce spadající do druhé etapy restaurování vozu navazující na již ukončenou etapu první, která byla věnována exteriéru … Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-09   Projekt MŽE NTM – ZŘ 06 – Restaurování skříně osobního vozu Ca 4-5076 do podoby didaktického modelu (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkajících se torza historického čtyřnápravového a celokovového rychlíkového vozu Ca 4-5076, rok výroby 1931 s cílem přeměnit dochovanou skříň vozu, resp. její část, do podoby didaktického modelu specifikovaného v restaurátorském záměru. Cílem je, aby výsledná podoba exponátu nabídla návštěvníkům Muzea železnice a elektrotechniky jednak pohled na konstrukci tohoto železničního vozu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lubomír Bíško
2023-06-09   Projekt MŽE NTM – ZŘ 01 – Restaurování nákladního vozu Lp 510217 k přepravě piva (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se historického nákladního vozu Lp 510 217 s cílem uvést tento vůz do plně vystavovatelného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru, v rozsahu umožňujícím jeho pohyb po kolejích za specifických podmínek (tj. musí být možné tažení vozu po veřejné železniční dopravní cestě sníženou rychlostí). Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-09   Projekt MŽE NTM – ZŘ 10 – Restaurování koněspřežného vozu „Hannibal“ (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a renovačních prací týkajících se repliky osobního vozu kočárového typu „Hannibal“, inv. č. 38551 s cílem renovace této repliky (vyrobené pro výstavní účely v roce 1969) koněspřežného vozu prezentujícího v budoucí expozici Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE) dobu zrodu dálkové železnice v 30. letech 19. století, do podoby specifikované v restaurátorském záměru, tj. do podoby odpovídající co nejvíce zadokumentovanému vzhledu originálu. Hlavním … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o.
2023-06-09   Projekt MŽE NTM – ZŘ 08 – Restaurování parního motorového vozu M 124.001 „Komarek“ (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se historického parního motorového vozu M 124.001 „Komarek“ s cílem uvést tento vůz do plně provozuschopného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v restaurátorském záměru „Parní motorový vůz M 124.001 Komárek“, zpracovaném Ing. Janem Palasem v prosinci 2020, který je součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SEA Kolín s.r.o.
2023-03-03   Generální oprava 8 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je převzetí 8 kusů skříní tramvají ( bez podvozků) - 4 ks tramvají T3R.PLF a 4 ks tramvají T3R.PV, provedení jejich generální opravy dle technické specifikace a jejich dodání zpět zadavateli. Místem převzetí a předání tramvajových skříní a dodávaných dílů dodavatelem je místo provádění generálních oprav v sídle vybraného dodavatele. Dodavatel zajistí složení a naložení skříní v místě provádění oprav - dopravu zajišťuje zadavatel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA EKOVA a.s.
2021-06-28   Rámcová dohoda na modernizaci 16 osobních železničních vozů řady Bdmtee (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace (včetně provedení vyvazovací opravy PVY a případných souvisejících opravárenských prací (SOP) a změn schváleného stavu (ZSS)) až 16 ks osobních železničních vozů řady Bdmtee (modernizace vozů Bdmtee 275 a 281 na vozy Bdmtee 267 – s oddílem pro vlakovou četu a Bdmtee 268 – bez oddílu pro vlakovou četu) ve vlastnictví zadavatele (dále jednotlivě „vůz“ nebo souhrnně „vozy“) včetně vyhotovení a předání zadavateli příslušné technické dokumentace v rozsahu a … Zobrazit zadávací řízení »
2021-05-05   Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel (DPOV, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při úpravách povrchů kolejových vozidel včetně dodávek materiálů potřebných pro realizaci. Materiály potřebnými pro realizaci se rozumí zejména barvy, laky, tužidla, plniče, spotřební materiál a všechny další materiály potřebné pro realizaci prací v požadované kvalitě. Předmětem Veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout vyplývá z této zadávací dokumentace nebo … Zobrazit zadávací řízení »
2020-09-23   Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel (DPOV, a.s.)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou lakýrnické práce, včetně dodávek materiálu při úpravách povrchů kolejových vozidel včetně dodávek materiálů potřebných pro realizaci. Materiály potřebnými pro realizaci se rozumí zejména barvy, laky, tužidla, plniče, spotřební materiál a všechny další materiály potřebné pro realizaci prací v požadované kvalitě. S Veřejnou zakázkou jsou dále související dodávky a služby, podrobnější podmínky jsou popsány v Zadávací dokumentaci. Předmětem Veřejné zakázky je uzavření … Zobrazit zadávací řízení »
2020-05-27   Rámcová dohoda na modernizaci osobních železničních vozů řady Bdmtee (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace (včetně provedení vyvazovací opravy PVY a případných souvisejících opravárenských prací (SOP) a změn schváleného stavu (ZSS) až 52 ks osobních železničních vozů řady Bdmtee (modernizace vozů Bdmtee 275 a 281 na vozy Bdmtee 267 - s oddílem pro vlakovou četu a Bdmtee 268 - bez oddílu pro vlakovou četu) ve vlastnictví zadavatele (dále jednotlivě „vůz“ nebo souhrnně „vozy“), včetně vyhotovení a předání zadavateli příslušné technické dokumentace v rozsahu a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TRATEC - CS, s. r. o. Tratec - CS, s.r.o.
2020-04-21   Modernizace 9 ks lůžkových vozů řady WLABmee (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 9 ks lůžkových vozů řady WLABmee (č. 61 54 70-71 001-8, 61 54 70-71 002-6, 61 54 70-71 003-4, 61 54 70-71 004-2, 61 54 70-71 005-9, 61 54 70-71 006-7, 61 54 70-71 007-5, 61 54 70-71 008-3, 61 54 70-71 009-1) ve vlastnictví zadavatele (dále jednotlivě „vůz“ nebo souhrnně „vozy“), včetně vyhotovení a předání Objednateli příslušné technické dokumentace v rozsahu a struktuře technických podmínek dle přílohy č. 4 vyhlášky MD ČR č. 173/1995 Sb. v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pars nova, a.s.
2018-10-25   Rekonstrukce drážních plošinových vozíků s výsuvným lešením (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Vyhotovení projektové dokumentace a vypracování technických podmínek dle zákona o drahách k jednotlivým typům vozidel vč. jejich schválení Drážním úřadem, rekonstrukce, odzkoušení a předání 10 - ti kusů drážních vozidel typu PV s odnímatelnými nástavbami, včetně provozní dokumentace a schválení Drážním úřadem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.
2018-02-20   Rekonstrukce drážních plošinových vozíků s výsuvným lešením (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Vyhotovení projektové dokumentace a vypracování technických podmínek dle zákona o drahách k jednotlivým typům vozidel vč. jejich schválení Drážním úřadem, rekonstrukce, odzkoušení a předání 10 kusů drážních vozidel typu PV s odnímatelnými nástavbami, včetně provozní dokumentace a schválení Drážním úřadem. Zobrazit zadávací řízení »
2016-08-22   Úprava lůžkových vozů WLABmee (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je úprava 9 lůžkových železničních vozů řady WLABmee ve vlastnictví zadavatele včetně vybavení každého upraveného vozu všemi doklady dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 173/1995 Sb. v platném znění. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace a dodávka servisních dílů prvního vybavení. Předmět plnění veřejné zakázky bude podrobně specifikován v závazném … Zobrazit zadávací řízení »
2016-08-22   Přestavba restauračních vozů WRmee na bistrovozy s oddílem pro cestující (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je přestavba 9 restauračních vozů řady WRmee ve vlastnictví zadavatele na 9 osobních železničních vozů s bistrooddílem a s velkoprostorovým oddílem pro cestující včetně vybavení každého bistrovozu všemi doklady dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 173/1995 Sb. v platném znění a doklady umožňujícími provozování vozů na železničních tratích na území Evropy. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále … Zobrazit zadávací řízení »
2016-04-13   Redesign interiéru jednotek řady 680 (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace interiéru jednotek řady 680, zejména obnova sedadel, obnova rozkládacích i sklopných stolků, obnova stěn, stropů a podlahových krytin, doplnění zavazadlových polic, revitalizace buněk WC, výměna elektrických zásuvek, výměna elektricky stahovatelných okenních rolet, výměna zářivek a žárovek za LED osvětlení, úprava technického zázemí bistrovozu a obnova podlahy bistrovozu, doplnění vizuálního informačního systému pro cestující, instalace GSM opakovačů pro … Zobrazit zadávací řízení »
2015-02-11   Modernizace patrových osobních železničních vozů řady Bmto (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace celkem 12 patrových osobních železničních vozů řady Bmto ve vlastnictví zadavatele včetně zajištění a předání zadavateli všech dokladů (tj. všech potřebných povolení, schválení a souhlasů) potřebných pro provoz modernizovaných vozů na všech železničních drahách s výjimkou dráhy speciální na území České republiky dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 173/1995 Sb. v platném znění. Součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pars nova a.s.
2014-07-15   Modernizace 7 ks speciálních vozidel typu SVP (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 7 ks speciálních vozidel typu SVP, včetně dodávky náhradních dílů prvního vybavení, vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2014-07-10   Modernizace 10 ks kolejové sněhové frézy KSF 70 (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 10 ks kolejové sněhové frézy KSF 70, dle technických požadavků zadavatele, včetně dodávky náhradních dílů prvního vybavení, vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2014-06-11   Částečná modernizace 8 ks montážních vozidel trakčního vedení (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je částečná modernizace 8 ks montážních vozidel trakčního vedení, dle technických požadavků zadavatele, konkretizovaných v Příloze č. 1, části A této ZD, včetně dodávky náhradních dílů prvního vybavení, vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2014-05-26   Částečná modernizace 14 ks speciálních vozidel typu MUV 69 (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je částečná modernizace 14 ks speciálních vozidel typu MUV 69 včetně dodávky náhradních dílů prvního vybavení, vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2014-05-26   Modernizace 35 ks speciálních vozidel typu MUV 69 (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 35 ks speciálních vozidel typu MUV 69, včetně dodávky náhradních dílů prvního vybavení, vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2014-05-26   Modernizace 5 ks speciálních vozidel typu DKGu-5 (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 5 ks speciálních vozidel typu DGKu-5 včetně dodávky náhradních dílů prvního vybavení, vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2014-05-13   Rámcová smlouva na rekonstrukci max. 10 kusů speciálních hnacích vozidel pro potřeby údržby a oprav tratí metra (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této veřejné zakázky je postupná modernizace a rekonstrukce speciálních hnacích vozidel v souladu se závazným vzorem rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky (dále jen „rámcová smlouva o dílo”), který je obsažen v části F této zadávací dokumentace, a to nejvýše jedné šestikusové a nejvýše jedné čtyřkusové série (včetně Prototypového speciálního hnacího vozidla) motorových univerzálních speciálních vozidel typu WŽB 10-M s hydraulickou rukou pro práci na i v kolejišti pražského metra. Šesti-kusá … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CZ LOKO, a.s.
2014-04-30   Modernizace 71 osobních železničních vozů (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace celkem 71 osobních železničních vozů s rychlostí 200 km/h ve vlastnictví zadavatele včetně vybavení každého modernizovaného vozu všemi doklady dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 173/1995 Sb. v platném znění a doklady umožňujícími provozování vozů na železničních tratích na území Evropy. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace a dodávka … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pars nova a.s.
2014-04-30   Modernizace 22 osobních železničních vozů (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace celkem 22 osobních železničních vozů s rychlostí 200 km/h ve vlastnictví zadavatele včetně vybavení každého modernizovaného vozu všemi doklady dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 173/1995 Sb. v platném znění a doklady umožňujícími provozování vozů na železničních tratích na území Evropy. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace a dodávka … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pars nova a.s.
2013-10-08   Rekonstrukce 10 kusů speciálních hnacích vozidel pro potřeby údržby a oprav tratí metra (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této veřejné zakázky je postupná modernizace a rekonstrukce speciálních hnacích vozidel v souladu se závazným vzorem smlouvy o dílo, který je obsažen v části F zadávací dokumentace, a to nejvýše jedné šestikusové a nejvýše jedné čtyřkusové série (včetně Prototypového speciálního hnacího vozidla) motorových univerzálních speciálních vozidel typu WŽB 10-M s hydraulickou rukou pro práci na i v kolejišti pražského metra. Šesti-kusá (Série 1) a čtyř-kusá (Série 2) série vozidel se liší zejména … Zobrazit zadávací řízení »
2012-01-27   Obnova vozového parku tramvají - modernizace tramvají (Dopravní podnik města Olomouce, a.s.)
Rekonstrukce a modernizace 4 ks částečně nízkopodlažních tramvají pro městskou hromadnou dopravu osob schválených pro provoz v ČR a vybavených informačním a odbavovacím systémem pro cestující v provedení jednosměrných vozidel. Rekonstruována a modernizována budou stávající vozidla DPMO, a.s. typu T3. Zobrazit zadávací řízení »
2012-01-12   Revitalizace 32 ks osobních železničních vozů řady Bmz (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace celkem 32 ks osobních železničních vozů řady Bmz z majetku zadavatele, jejichž soupis bude uveden v Zadávací dokumentaci. Revitalizace bude provedena dle technických požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném vzoru Smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janoza CZ, s.r.o.
2012-01-12   Modernizace 2 ks elektrických jednotek řady 560 (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 2 ks elektrických jednotek řady 560 z majetku zadavatele, jejichž soupis bude uveden v Zadávací dokumentaci. Modernizace jednotek bude provedena v rozsahu modernizace zařízení pro řízení proudu trakčních motorů elektrického motorového vozu řady 560 na straně nízkého napětí a zdrojů pro pomocné pohony, provedení souvisejících opravárenských prací a změn schváleného stavu. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude vyhotovení a předání příslušné technické … Zobrazit zadávací řízení »
2011-12-15   Modernizace 26 ks osobních železničních vozů řady Bdt (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace celkem 26 ks osobních železničních vozů řady Bdt z majetku zadavatele, jejichž soupis bude uveden v Zadávací dokumentaci. Modernizace bude provedena dle technických požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci, součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném vzoru Smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
2011-12-09   Modernizace 62 ks osobních železničních vozů řady Bp (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace celkem 62 ks osobních železničních vozů řady Bp z majetku zadavatele, jejichž soupis bude uveden v Zadávací dokumentaci. Modernizace bude provedena dle technických požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci, součástí modernizace bude též dodávka servisních dílů prvního vybavení. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném vzoru Smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
2011-07-22   Modernizace 15 ks osobních železničních vozů řady Bdt na řadu ABpee (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace celkem 15 ks osobních železničních vozů řady Bdt z majetku zadavatele, jejichž soupis bude uveden v Zadávací dokumentaci, na řadu ABpee. Modernizace bude provedena dle technických požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci, součástí modernizace bude též dodávka servisních dílů prvního vybavení. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném vzoru Smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
2011-02-09   Modernizace měřicích a diagnostických vozů železniční infrastruktury (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a modernizace kolejových vozidel včetně dodávky a montáže měřicích přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČD - Telematika a.s
2011-01-18   Modernizace 40 ks osobních železničních vozů řady Bmee (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace celkem 40 ks osobních železničních vozů řady Bmee z majetku zadavatele, jejichž soupis bude uveden v Zadávací dokumentaci. Modernizace bude provedena dle technických požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci, součástí modernizace bude též dodávka náhradních dílů prvního vybavení. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném vzoru Smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pars nova a.s.
2011-01-18   Modernizace 88 ks osobních železničních vozů řady Bdt (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace celkem 88 ks osobních železničních vozů řady Bdt z majetku zadavatele, jejichž soupis bude uveden v Zadávací dokumentaci. Modernizace bude provedena dle technických požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci, součástí modernizace bude též dodávka náhradních dílů prvního vybavení. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném vzoru Smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
2011-01-18   Modernizace 62 ks osobních železničních vozů řady Bp (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace celkem 62 ks osobních železničních vozů řady Bp z majetku zadavatele, jejichž soupis bude uveden v Zadávací dokumentaci. Modernizace bude provedena dle technických požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci, součástí modernizace bude též dodávka náhradních dílů prvního vybavení. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném vzoru Smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »