Dodavatel: THT Polička, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel THT Polička, s.r.o.

2023-07-12   Cisternová automobilová stříkačka - technická, venkovská (Česká republika-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení cisternové automobilové stříkačky s požárním čerpadlem o výkonu nejméně 2000 l/min., v technickém provedení, s podvozkem umožňujícím použití mimo zpevněné komunikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2023-06-21   Protiplynový automobil (Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu protiplynového automobilu kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ (PPLA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě L „lehké“ (dále jen „PPLA“), dle technických podmínek pro pořízení protiplynového automobilu, (dále jen „technické podmínky“) uvedených v příloze č. 1 zadávacích podmínek a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2023-04-24   Rámcová dohoda na pořízení CAS – 1. ČÁST (CAS 20 S2R pro JSDHO a HZS ČR)“ (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Průběžné dodávky 100 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20 – S2R pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a Hasičského záchranného sboru České republiky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2023-04-24   Rámcová dohoda na pořízení CAS – 2. ČÁST (CAS 30 S2R pro JSDHO a HZS ČR) (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Průběžné dodávky 45 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 30 – S2R pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a Hasičského záchranného sboru České republiky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2023-04-14   Nákup cisternové automobilové stříkačky (Správa Národního parku Šumava)
Předmět plnění je stanoven jako dodávka jednoho (1) nového, nepoužitého a i jinak nerepasovaného vozidla - požární automobilové stříkačky. Jedná se o dodávku vozidla v rozsahu podvozek, včetně nástavby a jejího vybavení. Vozidlo včetně jeho vybavení musí být nové, přičemž musí splňovat veškeré právní předpisy, homologace a normy platné v České republice pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen Přílohou č. 1 zadávací dokumentace – … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2023-03-13   Cisternová automobilová stříkačka (Obec Býšť)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2023-03-08   Nákup CAS pro SDH Chodov (Město Chodov)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité a funkční cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 2 pro smíšený provoz, jednotného provedení a hmotnostní třídy S v modifikace pro 6 osob. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-12-05   „Votice - nákup cisternové automobilové stříkačky“ (Město Votice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.minˉ¹ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“, v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Součástí zakázky je rovněž dodávka vybavení a požárního příslušenství. Dodané výrobky musí být nové, nesmí se jednat o použité nebo repasované zboží. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-11-21   Chabařovice - Cisternová automobilová stříkačka (Město Chabařovice)
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, (dále jen „CAS“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-09-14   Dodávka CAS (Statutární město Ostrava)
Předmětem je dodávka dvou cisternových automobilových stříkaček (dále také „CAS“) pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) Hošťálkovice a Radvanice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o. WISS CZECH, s.r.o.
2022-09-14   Město Letovice Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (Město Letovice)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-09-14   Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Blučina (Obec Blučina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho nového požárního vozidla - nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-09-06   Dodávka CAS pro Obec Velké Losiny (Obec Velké Losiny)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení cisternové automobilové stříkačky pro potřeby požární ochrany JSDH Velké Losiny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-08-23   FZŠ Vimperk (Hrabice) - Cisternová automobilová stříkačka (Město Vimperk)
Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen Přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Jedná se o dodání 1 ks požární automobilové stříkačky. Bude se jednat výhradně o nové a nepoužité zařízení odpovídající technickým podmínkám, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, a bude dodán s příslušenstvím požadovaným zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-07-28   Dolní Kralovice Cisternová automobilová stříkačka (Obec Dolní Kralovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Součástí zakázky je rovněž dodávka vybavení a požárního příslušenství. Dodané výrobky musí být nové, nesmí se jednat o použité nebo repasované … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-07-18   FZŠ - Nové Město pod Smrkem - Cisternová automobilová stříkačka (Město Nové Město pod Smrkem)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového hasičského vozidla včetně požárního příslušenství pro Sbor dobrovolných hasičů města Nové Město pod Smrkem. Hasičským vozidlem se rozumí cisternová automobilová stříkačka včetně požadovaného příslušenství a výbavy (dále jen CAS), jejíž požadované technické parametry jsou vymezeny ve Formuláři technické specifikace, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Předmětem zakázky je rovněž uvedení dodaného CAS do chodu a zaškolení uživatele. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-07-18   Rámcová dohoda na dodávky cisternových automobilových stříkaček pro HZS ČR - CAS 20 pro městský provoz (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Předmětem zadávacího řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky cisternových automobilových stříkaček. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 20 kusů CAS včetně volitelného požárního příslušenství a komunikačních prostředků v průběhu dvou let od účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-07-15   Velké Opatovice Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (Město Velké Opatovice)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-07-12   Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Klášterec nad Orlicí (Obec Klášterec nad Orlicí)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho nového požárního vozidla - nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-07-11   FZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou Cisternová automobilová stříkačka (Obec Klášter Hradiště nad Jizerou)
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, (dále jen „CAS“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-07-11   FZŠ - Kuřim - Cisternová automobilová stříkačka (Město Kuřim)
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2 000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, splňující všechny požadavky a technické parametry blíže specifikovány v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-07-11   JSDH-V1-2022 Pořízení cisternové automobilové stříkačky (Obec Sokolnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Sokolnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-07-08   Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Březno (Obec Březno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 4 Zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-24   Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH (Město Studénka)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité a funkční cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-22   Pořízení techniky pro jednotku SDH (Obec Dukovany)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité a funkční cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S a 1 ks nového, nepoužitého a funkčního dopravního automobilu (dále jen „DA“) v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-22   FZŠ Blížkovice Cisternová automobilová stříkačka (Městys Blížkovice)
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, (dále jen „CAS“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-21   "FZŠ - Trhový Štěpánov - Cisternová automobilová stříkačka" (Město Trhový Štěpánov)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.minˉ¹ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Součástí zakázky je rovněž dodávka vybavení a požárního příslušenství. Dodané výrobky musí být nové, nesmí se jednat o použité nebo repasované zboží. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-14   FZŠ - Horní Stropnice - Cisternová automobilová stříkačka (Obec Horní Stropnice)
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Horní Stropnice, která bude využívána při plnění úkolů požární ochrany Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-14   Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Trpín (Obec Trpín)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho nového požárního vozidla - nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-10   Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 pro SDH Osnice (Město Jesenice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen Přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Především jde o dodání 1 ks požární automobilové stříkačky. Bude se jednat výhradně o nové a nepoužité zařízení odpovídající technickým podmínkám, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, a bude dodán s příslušenstvím požadovaným zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-10   Technický automobil (Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu technického automobilu kategorie podvozku 1 „městská“ (TA běžně používán k provozu na zpevněných pozemních komunikacích), v provedení CH „chemickém“ a hmotnostní třídě L „lehké“ (dále jen „TA“), dle technických podmínek pro pořízení technického automobilu, (dále jen „technické podmínky“) uvedených v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-09   NOVÁ CAS PRO JSDH HOSTOUŇ (Obec Hostouň)
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená, v provedení R (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Podrobná specifikace plnění je stanovena v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace, včetně přílohy č. 1 Smlouvy - Technických podmínek pro cisternovou automobilovou stříkačku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-08   Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH - Sedliště (Obec Sedliště)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS20-S2R včetně příslušenství pro potřebu Sboru dobrovolných hasičů v obci Sedliště. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 - Obchodní podmínky a v příloze č. 4 Technická specifikace zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-06-02   Nová cisterna pro JSDH Kamenice nad Lipou (Město Kamenice nad Lipou)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-05-30   Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH - Dětmarovice (Obec Dětmarovice)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS30-S3R včetně příslušenství pro potřebu Sboru dobrovolných hasičů v obci Dětmarovice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-05-26   Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro SDH Dlouhá Loučka (Obec Dlouhá Loučka)
Předmětem zadávacího řízení je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro Obec Dlouhá Loučka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-05-20   Obec Adršpach Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (Obec Adršpach)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-05-17   Nákup velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Frýdek (Statutární město Frýdek-Místek)
Předmětem této veřejné zakázky je nákup velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Frýdek Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-05-12   Pořízení nové CAS pro SDH Stonařov (Městys Stonařov)
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-04-20   „Pořízení cisternové automobilové stříkačky“ (Město Budyně nad Ohří)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 1.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále také CAS). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-04-12   Dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem (Město Vizovice)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-03-15   Rámcová dohoda na dodávky požárních plošin (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Průběžné dodávky požárních plošin pro HZS ČR. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 25 kusů v průběhu dvou let od účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Společnost THT Polička, s.r.o. THT Polička, s.r.o.
2022-03-04   Nákup 2 ks požárních automobilů CAS 30 s příslušenstvím (Statutární město Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení s názvem Nákup 2 ks požárních automobilů CAS 30 s příslušenstvím (dále jen veřejná zakázka) je uzavření smlouvy na dodávku dvou kusů nových požárních automobilů CAS 30/9000/540-S 2 VH s příslušenstvím podle požadavků zadavatele, Technických podmínek a Seznamu požárního příslušenství CAS, uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-02-11   Rámcová dohoda na dodávky cisternových automobilních stříkaček CAS 20 ve venkovském provedení pro HZS ČR (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Rámcová dohoda na průběžné dodávky cisternových automobilních stříkaček pro HZS ČR. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 100 kusů CAS 20 ve venkovském provedení v průběhu dvou let od účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-01-19   NÝŘANY - CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA (Město Nýřany)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny v příloze Zadávací dokumentace - technické podmínky pro CAS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2022-01-13   Dodání cisternových automobilových stříkaček (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání tří (3) nových cisternových automobilových stříkaček vybavených požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem min. 4.000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (terénní) v provedení pro velkoobjemové hašení a hmotnostní třídy S pro elektrárny Mělník, Prunéřov a Tušimice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2021-09-21   Cisternová automobilová stříkačka (Město Krnov)
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) v provedení s velkokapacitní nádrží na nekontaminovanou vodu, s vysokotlakou částí požárního čerpadla a s přední dálkově ovládanou lafetovou proudnicí, a to v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě, která jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace a v technických podmínkách pro CAS, které tvoří Příloha č. 3 zadávací dokumentace. Jedná se o modifikaci požárního automobilu s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2021-08-13   Dodávka cisternové automobilové stříkačky (Statutární město Děčín)
dodávka 1 ks nového hasičského vozidla-cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“( speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2021-08-04   Cisternové automobilové stříkačky-technické, městské (Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
Dodání 2 kusů cisternových automobilových stříkaček s požárním čerpadlem o výkonu nejméně 2000 l/min., v technickém provedení, s podvozkem pro použití převážně na zpevněných komunikacích především v podmínkách městské zástavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.
2021-08-04   FZŠ - TŘI SEKERY - CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA (Obec Tři Sekery)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny v příloze Zadávací dokumentace - technické podmínky pro CAS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o.