Dodavatel: WISS CZECH, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel WISS CZECH, s.r.o.

2023-10-10   Dodávka CAS (Městys Brodek u Prostějova)
jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“), a to dle Technických podmínek a Seznamu požárního příslušenství CAS, (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace). CAS musí splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, dále stanovené vyhláškou o technických podmínkách požární techniky a požadavky stanovené … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2023-09-22   Nákup rychlého zásahového automobilu s příslušenstvím (Statutární město Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku jednoho kusu nového rychlého zásahového automobilu s příslušenstvím pro hasiče, podle požadavků zadavatele, Technických podmínek a Seznamu požárního příslušenství rychlého zásahového automobilu, uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2023-04-14   Nákup 2 ks požárních automobilů CAS 20 s příslušenstvím (Statutární město Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení s názvem „Nákup 2 ks požárních automobilů CAS 20 s příslušenstvím“ (dále jen „veřejná zakázka“) je uzavření smlouvy na dodávku dvou kusů nových požárních automobilů CAS 20/3500/240 – S1T s příslušenstvím podle požadavků zadavatele, Technických podmínek a Seznamu požárního příslušenství CAS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2023-03-12   KŘEŠICE POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY (Obec Křešice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny včetně příslušenství, Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2022-09-14   Dodávka CAS (Statutární město Ostrava)
Předmětem je dodávka dvou cisternových automobilových stříkaček (dále také „CAS“) pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) Hošťálkovice a Radvanice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: THT Polička, s.r.o. WISS CZECH, s.r.o.
2022-06-30   Buchlovice - cisternová automobilová stříkačka (Městys Buchlovice)
Dodávka nové, dosud nepoužívané, cisternové automobilové stříkačky pro SDH Buchlovice Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2022-06-29   FZŠ-ČeskýTěšín - Cisternová automobilová stříkačka (Město Český Těšín)
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky („CAS“) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotností třídy S. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2022-05-30   Pořízení cisternové automobilové stříkačky, Obec Lenešice (Obec Lenešice)
Předmětem zakázky je dodávka 1ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2022-05-24   POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (Město Velešín)
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení nové a nepoužité cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Velešín včetně příslušenství, dle zpracovaných technických podmínek včetně dodání do sídla hasičské zbrojnice SDH Velešín, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a dalších nákladů specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2022-05-10   HORNÍ RADECHOVÁ_CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA (Obec Horní Radechová)
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele či dodavatelů, kteří zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Dále je předmětem této veřejné zakázky poskytnutí následujících služeb souvisejících s dodávkou CAS: ZÁRUKA ZA JAKOST, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2022-04-04   Cisternová automobilová stříkačka 20/4000/240 - S2Z (Městská část Praha-Kolovraty)
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028- 1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „Z“ a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2022-03-24   Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Pozorka (Město Nejdek)
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2021-08-17   Dodání kombinovaného hasicího automobilu pro EDU (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového kombinovaného hasicího automobilu vybaveného požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem min. 3.000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 1 (městský) v provedení speciálním redukovaném a hmotnostní třídy S pro jadernou elektrárnu Dukovany (dále jen "KHA"). Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2021-08-02   JSDH Meziměstí - Cisternová automobilová stříkačka (Město Meziměstí)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2021-07-01   Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Město Vítkov (Město Vítkov)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2021-05-27   Dodávka hasičských vozidel pro JSDH města Litomyšle - Část 1: Dodávka cisternové automobilové stříkačky; Část 2:... (Město Litomyšl)
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 je dodávka jednoho nového požárního vozidla - nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2 000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 je dodávka tří nových požárních vozidel - dopravního automobilu, který bude upraven na „Dopravní automobil“ v provedení „Z“ … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S A P spol. s r.o. WISS CZECH, s.r.o.
2021-05-19   Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro městys Plaňany (Městys Plaňany)
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2021-05-19   Pořízení velkokapacitní cisterny v základním provedení pro město Žatec (Město Žatec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 1.min-1 podle ČSN EN 1028-, kategorie podvozku 2 smíšená, v provedení „Z“ (základním) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2021-03-19   Technický automobil (Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu technického automobilu kategorie podvozku 1 „městská“ (TA běžně používán k provozu na zpevněných pozemních komunikacích), v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě M „střední“ (dále jen „TA“), dle technických podmínek pro pořízení technického automobilu, (dále jen „technické podmínky“) uvedených v příloze č. 1 zadávacích podmínek a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2021-03-10   Rámcová dohoda na dodávky cisternových automobilových stříkaček pro HZS ČR – CAS 20 – 1. Část (Příměstská) (ČR – Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Průběžné dodávky cisternových automobilních stříkaček (dále též „CAS“) pro HZS ČR. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 40 kusů CAS 20 – Příměstská v průběhu dvou let od účinnosti rámcových dohod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Wiss Czech, s.r.o WISS CZECH, s.r.o.
2021-02-04   FZŠ 2020 - Kontejner chemický (Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru chemického (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-11-10   Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Hluboká nad Vltavou (Město Hluboká nad Vltavou)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody. Předmět plnění a další požadavky veřejné zakázky jsou věcně podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-10-07   FZŠ - Velký Týnec - Cisternová automobilová stříkačka (Obec Velký Týnec)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro 6 osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v Technických podmínkách - příloha č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-08-18   Cisternová automobilová stříkačka - 3. vyhlášení (Statutární město Havířov)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky včetně zaškolení obsluhy a provádění garančních a servisních prohlídek v záruční době. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-08-03   Vnorovy - cisternová automobilová stříkačka (Obec Vnorovy)
Předmětem zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-06-25   Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Pozorka (Město Nejdek)
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-06-10   FZŠ - Dobřany - Cisternová automobilová stříkačka (Město Dobřany)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě S „těžké“ (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny v příloze Zadávací dokumentace - technické podmínky pro CAS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-06-04   FZŠ - Nýrsko - Cisternová automobilová stříkačka (Město Nýrsko)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2 000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny v příloze Zadávací dokumentace - technické podmínky pro CAS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-06-04   FZŠ-Dolany-Cisternová automobilová stříkačka (Obec Dolany)
Předmětem zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „terénní“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) s maximální výškou do 3150 mm bez antén komunikačních zařízení, včetně veškeré dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-05-29   FZŠ Napajedla Cisternová automobilová stříkačka (Město Napajedla)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody. Pořízení takové techniky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce je v souladu s normativem vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem dle specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Vozidlo nebude vybaveno žádnou specializovanou technologií. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-05-19   FZŠ - Technický automobil hm. k. M (Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Technického automobilu hm. k. M (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-05-04   FZŠ - Doudleby nad Orlicí - Cisternová automobilová stříkačka (Městys Doudleby nad Orlicí)
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 20, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (smíšená) v provedení „R" (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. Předmětem plnění jsou rovněž servisní prohlídky nástavby u dodavatele CAS po dobu 36 měsíců od převzetí CAS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-04-21   Dodávka TA (Město Holice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka TA vozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-04-16   Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Snovídky (Obec Snovídky)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody. Podrobněji je předmět plnění popsán v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2020-01-24   Nákup 1 ks požárního automobilu CAS 20 s příslušenstvím (Statutární město Brno)
Účelem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení s názvem „Nákup 1 ks požárního automobilu CAS 20 s příslušenstvím“ (dále jen „veřejná zakázka“) je uzavření smlouvy na dodávku 1 ks nového požárního automobilu CAS 20/3500/240 – S 2 T s příslušenstvím podle požadavků zadavatele, Technických podmínek a Seznamu požárního příslušenství CAS, uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2019-11-19   Hasičská technika pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec (Obec Rohatec)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové stříkačky CAS 30 9000/540 S2VH, která bude primárně využívána zásahovou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec. Veřejná zakázka je podrobně specifikována v zadávací dokumentaci a jejích jednotlivých přílohách. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je popsána v části III. Technické podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2019-08-26   Nákup 2 ks požárního automobilu CAS 20 s příslušenstvím (Statutární město Brno)
Účelem této veřejné zakázky je dodávka: A) 1 ks nového požárního automobilu CAS 20/3500/240 – S 1 T s příslušenstvím podle požadavků zadavatele a technických podmínek uvedených v příloze zadávací dokumentace, B) 1 ks nového požárního automobilu CAS 20/3500/240 – S 2 T s příslušenstvím podle požadavků zadavatele a technických podmínek uvedených v příloze zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2019-08-22   Kontejner štábní (Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru štábního k zajištění činnosti štábu (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2019-08-15   Dodavatel nové CAS pro JSDH obce Mutěnice (Obec Mutěnice)
Jedná se o nákup Cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH obce Mutěnice dle konkrétní technické specifikace a vybavení, která je detailně popsána v relevantní příloze Zadávací dokumentace (ZD) – Technická specifikace (TP) pro CAS JSDH obce Mutěnice. Cisternová automobilová stříkačka (CAS) bude JSDH obce Mutěnice využívat k plnění svých úkolů a cílů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2019-08-02   Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2019 – 2. část (CAS... (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/4000/240 – S 2 T podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2019-07-16   Cisternová automobilová stříkačka (Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení T „speciální technické“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“), dle technických podmínek pro pořízení CAS, (dále jen „technické podmínky“) uvedených v příloze č. 1 zadávacích podmínek a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2019-06-14   Pořízení hasičské techniky pro JSDH Dubňany - CAS (Město Dubňany)
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dubňany, vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3 000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (velkoobjemové hašení) pro 6 osob a hmotnostní třídy S. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2019-05-20   Velká Bystřice - Cisternová automobilová stříkačka (Město Velká Bystřice)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3 000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v Technických podmínkách - příloha č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2019-05-06   Cisternová automobilová stříkačka (Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks CAS 20 v provedení technickém, příměstská pro dopravu družstva a požárního příslušenství na místo zásahu, podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2019-04-23   Kontejner čerpací a 2 elektrocentrály (Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru čerpacího, včetně dvou elektrocentrál (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2018-11-06   Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Klenčí pod Čerchovem (Městys Klenčí pod Čerchovem)
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, včetně veškeré dokumentace uvedené v zadávacích podmínkách (zejména se jedná o dokumenty umožňující provoz vozidla a jeho registraci). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2018-10-22   „Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2018 – 2. část (CAS... (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 22 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/4000/240 – S 2 T podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2018-10-02   Dodávka CAS pro obec Chvalovice (Obec Chvalovice)
Dodávka CAS pro obec Chvalovice Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.
2018-08-29   Nákup 2 ks požárního automobilu CAS 20 s příslušenstvím a 1 ks požárního automobilu CAS 30 s příslušenstvím (Statutární město Brno)
Účelem této veřejné zakázky je dodávka: A) 2 ks nových požárních automobilů CAS 20 s příslušenstvím podle požadavků zadavatele a technických podmínek uvedených v příloze zadávací dokumentace, B) 1 ks nového požárního automobilu CAS 30 s příslušenstvím podle požadavků zadavatele a technických podmínek uvedených v příloze zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WISS CZECH, s.r.o.