2023-06-29   Kybernetická bezpečnost ZZS ZK (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nástrojů pro účinné řízení a správu kybernetické bezpečnosti zadavatele. Obsahem plnění je zejména dodávka, instalace, implementace a konfigurace kyberbezpečnostních informačních systémů a technologií a jejich součástí včetně poskytnutí licence k jejich užívání a včetně zajištění servisu a služeb technické podpory pro zadavatele po dobu 5 let po dodání technologie dle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2023-06-27   Páteřní přepínače (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je implementace páteřních přepínačů. Podmínky plnění a rozsah poskytovaných služeb jsou definovány v jednotlivých přílohách ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2023-06-01   Modernizace informačního systému a technologií zdravotnického operačního střediska ZZS ZK (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačních a komunikačních technologií Informačního systému zdravotnického operačního střediska a dalších navazujících technologií a služeb pro zajištění řádné realizace informačních systémů operačního střediska. Obsahem plnění je dodávka projektové technologie zařízení sálu operačního řízení (vybavení sálu se zázemím, radiová síť, telefonie, technologie zásahových vozů a jejich napojení na síť, informační technologie včetně SW pro Operační … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2023-04-24   Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 - konektivita (Statutární město Přerov)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu nových datových rozvodů a vybavení IT technologií (interaktivní tabule, vizualizér, technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku) dvou multimediálních učeben a jednoho kabinetu Základní školy Přerov, Želatovská 8, propojení se systémem stávající IT struktury, konfigurace a napojení dodávek do sítě, ověření funkčnosti instalovaných zařízení atd. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2023-04-18   Vybavení pracovišť zařízeními pro čtení a validaci datových prvků (Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického řešení na vybavení svých přepážek pro čtení a validaci datových prvků, které jsou vytištěny na papírový nosič nebo digitálně zobrazeny na elektronickém zařízení, načítání datových prvků různých osobních dokladů a na digitalizaci předloh. Řešení umožní nasnímat zdroj, který pro snímání přikládá pracovník přepážky a zároveň snímat zdroj, který pro snímání přikládá držitel předlohy (typicky přiložení mobilního telefonu před snímač, kdy pracovník … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2023-03-03   Pořízení IP telefonní ústředny IBC Moravskoslezského kraje včetně rozsáhlé integrace (Česká republika-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nové objektové IP telefonní ústředny a koncových telefonních přístrojů včetně rozsáhlé integrace do dispečerského prostředí s úzkou vazbou na ostatní technologie Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje včetně jejich nezbytné úpravy, komplexní návrh řešení včetně zpracování scénáře implementace a souvisejících prací dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2023-01-06   Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 1. etapa (Ústecký kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka konektivity (síťové infrastruktury) zahrnující dopravu, dodávku, montáž, školení, a zprovoznění. Jedná se o následující objekty a zároveň místa plnění: část 1: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany část 2: Podkrušnohorské gymnázium, Most část 3: Střední škola technická Most část 4: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Data Protection Delivery Center, s.r.o. Vítkovice IT Solutions a.s. Z + M Partner, spol. s r.o.
2022-11-29   Obnova centrálního core switche IBC - opakované vyhlášení (Česká republika-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání nových prvků centrální síťové infrastruktury - 2 ks modulárních přepínačů v clusterovém zapojení tvořících jedno virtuální chassis z pohledu L2, L3 protokolů a managementu, komplexní návrh řešení včetně zpracování scénáře implementace a migrace síťového provozu na nové prvky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2022-11-08   Dodávka prvků pro posílení bezpečnosti síťové infrastruktury na OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka prvků (hardware i software) pro posílení bezpečnosti síťové infrastruktury na Ostravské univerzitě dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava zboží na místo plnění, uživatelská dokumentace, návod k použit í a údržbě (elektronická podoba), technická dokumentace, záruční listy, veškeré licence potřebné k provozu SW či HW, zabezpečení záručního servisu (opravy poruch … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CompuNet s.r.o. DATASYS s.r.o. Vítkovice IT Solutions a.s.
2022-07-04   Centrální Biometrický Informační Systém (cBIS) - rámcová dohoda (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Zakázkou bude dodán Policii ČR vyspělý a robustný biometrický informační systém, který bude obsahovat zpracování biometrických dat, jako jsou popis osoby, fotografie, otisky prstů, daktyloskopických stop, zpracování fotografií obličejů, tetování a dalších. Dále bude umět vyhledávat, ukládat biometrická data včetně řízení pracovních postupů souvisejících se zpracováním biometrických dat. Nedílnou součástí dodávky budou i komunikační rozhraní s národními a mezinárodními biometrickými systémy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2022-05-27   Poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro platformu ESRI - ArcGIS (ČEPRO, a.s.)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle ust. § 131 a násl. zákona mezi zadavatelem a více Dodavateli. Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv, jejichž předmětem bude provádění analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací a bude spočívat zejména v zajištění služeb podpory provozu a rozvoje informačního systému ArcGIS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARCDATA PRAHA, s.r.o. HSI, spol. s r.o. T-MAPY spol. s r.o. Vítkovice IT Solutions a.s.
2022-03-22   Pořízení serverů, firewallů a pracovních stanic (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení serverů, firewallů a pracovních stanic pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Storage One, a.s. Vítkovice IT Solutions a.s.
2021-05-14   Pozáruční servisní podpora technologie provozu (PS04) IBC (Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
Zajištění servisu a podpory HW a aplikačního software (ASW) Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje na dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2021-04-16   Systém EasyGO - rámcová dohoda - opakované vyhlášení (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Echnická podpora systému EasyGO Dodávka 8ks ABC bran systému EasyGO včetně instalace, napojení a konfigurace potřebných HW a SW komponent a licencí, náhradní díly Rozvoj systému EasyGO Rozšířená technická podpora Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2021-02-02   Technická podpora a rozvoj systému NKA - rámcová dohoda (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem plněn veřejné zakázky je zajištění služeb technické podpory pro systém NKA, rozvoj systému NKA, nákup řídících Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUROTON COMPUTER, spol. s r.o. Vítkovice IT Solutions a.s. Vítkovice IT Solutions, a.s.
2020-10-14   Systém vstup - výstup (EES) - rámcová dohoda (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem plněn veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku a implementaci systému Entry Exit System EES Systému vstupu/výstupu pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské Unie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s. Vítkovice IT Solutions, a.s.
2020-07-15   VZI-01c Datové centrum ERP servery (VOP CZ, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku a instalaci hardware a software. Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2 Technické specifikaci plnění, která je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek. Účastník Technickou specifikaci vyplní ve vyznačených polích a dle tam uvedených pokynů a přiloží k nabídce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2020-04-07   Rámcová dohoda - Integrované bezpečnostní systémy (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Vymezená část A: dodávka aktivních řídicích a propojovacích prvků systému IBS, které jsou na sobě technologicky závislé, včetně projektů a školení. Vymezená část B: dodávka koncových prvků systému, které nejsou na systémové části technologicky závislé. V oddílu druh zakázky je uvedena služba, ale jedná se o dodávku. Bohužel zvolený CPV kód není ve formuláři, není možné použít pro dodávku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Trade, spol. s r.o. APPSEC s.r.o. AUROTON COMPUTER, spol. s r.o. Be a future s.r.o. Deepview s.r.o. Dignita s.r.o. IBM Česká republika, spol. s r.o. ICZ a.s. Kyndryl Česká republika, spol. s r.o. O2 Czech republic a.s. O2 IT Services s.r.o. Point.X Security Solutions s.r.o. PragoData Consulting, s.r.o. Simac Technik ČR, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. TAKTIK, a.s. Tovek, spol. s r.o. Trade Fides a.s. Trade FIDES, a. s. Trade FIDES, a.s. Vítkovice IT Solutions a.s. YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
2019-04-15   Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - konektivita (Město Rožnov pod Radhoštěm)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 samostatné části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s. Vítkovice IT Solutions, a.s.
2018-07-02   Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy,... (Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih)
Předmětem VZ je uzavření 2 smluv s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky: 1) na zajištění kamerového monitoringu ve společných prostorách BD v majetku statutár. města Ostravy, svěřených městsk. obvodu O.-Jih, jejichž přesný výčet je uveden v příloze 4 sml. dle zadavatelem stanov. harmonogramu instalace, 2) na zajištění kamerového monitoringu ve společných prostorách BD v majetku statutár. města Ostravy, svěřených měst. obv. O.-Jih na základě výzvy objednatele, přičemž je zcela na uvážení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2018-02-26   Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura města Mělník (Město Mělník)
Předmětem této veřejné zakázky je realizace: — Modernizace TC ORP Mělník, — Modernizace IS městského úřadu, včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně celkem: 8 176 000,00 CZK bez DPH. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Techniserv IT, spol. s.r.o. Vítkovice IT Solutions a.s.
2018-02-14   Nástroje podpory uživatelů (Statutární město Opava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) dodávka a implementace systému pro monitoring aktivit privilegovaných uživatelů, včetně nahrávek jednotlivých obrazovek a záznamů logů činností jednotlivých účtů. 2) dodávka licencí databáze MS SQL server Standard LicSAPk 2 Licenses Core Lisense 3) dodávka licence a instalace Terminal Serveru pro provoz a 50 licencí pro připojení uživatelů k terminálu serveru 4) provádění systémové podpory Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2018-01-26   Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace zařízení zajišťujícího kvalitní a bezpečný síťový provoz (WAN, LAN), včetně vypracování potřebné dokumentace v češtině a zajištění provozu dle Standardu konektivity škol, který tvoří přílohu č. 11 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a to u dvou středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, na základě prováděcí dokumentace k zajištění IT konektivity. Veřejná zakázka je v souladu s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2017-06-28   Modernizace infrastruktury GIS města (Statutární město Ústí nad Labem)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je modernizace infrastruktury GIS Statutárního města Ústí nad Labem. Plnění veřejné zakázky je dle ustanovení § 35 zákona dělená na dvě části, které spolu souvisí. Jedná se o tyto části: Část A – Dodávka a implementace 2 serverů (hardwarová část), Část B – Vývoj a implementace programového vybavení GIS (softwarová část). Každá část veřejné zakázky se bude hodnotit zvlášť a z každé části bude uzavřena samostatná smlouva. Nabídky ke každé z těchto částí veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2017-03-20   Technická podpora systému EasyGo – opakované vyhlášení (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Systém EasyGo je systém automatizované biometrické hraniční kontroly provozovaný Policií České republiky na mezinárodním hraničním přechodu Praha Ruzyně. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2017-03-15   Pořízení systému řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře (Moravskoslezský kraj)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka a implementace systému řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře za účelem zvýšení bezpečnosti prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souvislosti s naplněním požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Uvedené zahrnuje: — dodávku systému řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře, včetně HW zařízení, — dodávka MS SQL licence pro systém, — implementace systému a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2016-09-29   Automatická evaluace dat Pasivní autentizace (PA) por Masterlisty (ML) tvořené NKA (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Předmětem zakázky je vytvoření sytému automatické evaluace (hodnocení) dat získané při provádění Pasivní autentizace biometrických cestovních dokladů v procesu inspekce pro účely vytváření Masterlistů Národní kontrolní autoritou a to za účelem ověření pravosti cestovní dokladů a ověření důvěryhodnosti externě získaných CSCA certifikátů. Výsledkem uvedeného procesu je doplnění funkcionalit statistického zpracování transakčních logů inspekčních systémů provozovaným zadavatelem, které jsou ve formátu BSI TR-03135. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2016-09-22   Přechod z informačního systému Dispečer-Maják 158 na informační systém Jitka – pořízení hardware serverového jádra (Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverů, 2 ks datových uložišť, 2 ks FibreChannel switchů a jejich zprovoznění v datových rozvaděčích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2016-02-08   Rozšíření systému automatizované kontroly e-pasu na mezinárodních letištích (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění je: — Modulové rozšíření systému EasyGo v lokalitě Odlet Terminálu 1 o 4 samoobslužné brány, — Modulové rozšíření systému EasyGo v lokalitě Přílet Terminálu 1 o 3 samoobslužné brány, — Dodání a instalace třech LED panelů pro účely instruktáže uživatelů, — Navýšení diskové kapacity aplikačního serveru, — Pojištění dodaného zařízení do konce trvání projektu dne 30.4.2017. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2016-01-05   Pozáruční servisní podpora technologie provozu (PS04) IBC MSK (Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu a podpory HW a aplikačního software (ASW) Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2015-04-14   Nákup technologického vybavení pro projekt „Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby... (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení – technologických celků za účelem realizace technické části projektu „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje” s cílem zajištění jednotné úrovně služeb integrovaného záchranného systému (IZS) a možnosti vzájemné spolupráce mezi základními složkami IZS. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři (4) části ve smyslu § 98 zákona: 1. část – Radiostanice. Předmětem této části veřejné zakázky je pořízení vozidlových, ručních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont CZ a.s. Pramacom Prague spol. s r.o. RCS Brno – radiostanice.cz, a.s. Vítkovice IT Solutions a.s.
2015-02-19   Systém automatizované kontroly e-pasu na mezinárodních letištích (e-gate a celostránkové čtečky) (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření systému automatizované hraniční kontroly easyGO provozovaném na Inspektorátu cizinecké Policie na mezinárodním letišti Praha Ruzyně s příslušnou infrastrukturou a připojením k informačnímu systému hraniční kontroly. Dodávka 80 ks celostránkových čteček osobních dokladů s příslušným optickým expertním systémem a jeho integrací do stávajícího systému hraniční kontroly s umístněním v odbavovacích stanovištních. Dodávka 10 ks pracovišť pro expertní kontrolu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2015-01-19   Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje (Olomoucký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je vybavení Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje moderními technologiemi a její datové a telefonní propojení s novou společnou infrastrukturou IZS. Součástí pořizovaných technologií je moderní projekční systém, nové operátorské pracoviště, speciální stoly pro dispečery, hardwarové a komunikační vybavení (servery, disková pole, zdroje, vybavení pro nahrávání a komunikaci operátorů, pevné a ruční radiostanice, IP telefony atd.) Součástí veřejné zakázky je také servis … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2014-11-26   Dodávka eHealth – Dodávka a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení (Moravskoslezský kraj)
Předmět plnění veřejné zakázky sestává z následujících vzájemně provázaných plnění: a) zpracování a dodání detailního realizačního projektu; b) dodání a kompletní instalace veškerého hardware; c) dodání a kompletní instalace veškerého software; d) Implementace řešení „Výměna dat mezi ZZ a ZZS MSK”, včetně bezpečnostní studie a bezpečnostní politiky; e) integrace se stávajícími systémy zadavatele (IDM, Portál úředníka); f) komplexní seznámení uživatelů a administrátorů s obsluhou; g) zpracování provozní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2014-11-07   Nákup licencí SW a souvisejících služeb pro geografický informační systém – II (Česká pošta, s.p., odštěpný závod ICT služby)
Předmětem veřejné zakázky jsou: 1. dodávka geografického informačního systému včetně licencí k SW v následujícím rozsahu: — GIS server, — Vývojové prostředí (SDK), — GIS administrátor, — Metadatový server, — Metadatový klient, — ETL RUIAN, — ETL JSDI, — instalační a konfigurační práce související s dodávkou, — zaškolení obsluhy,dále jen jako „GIS řešení”; vlastní software dále jen jako „Software” a licence k němu poskytnuté dále jen jako „Licence SW”; 2. služby technické podpory a maintenance ke GIS … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2014-07-21   Služby videokonference (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nástroje pro webovou spolupráci pro rozšíření komunikace mezi krajským úřadem a příspěvkovými organizacemi kraje. Blíže v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2014-05-06   Rozvoj služeb TCK (DDÚ, Pořízení HW pro služby TCK, Zvýšení bezpečnosti provozu TCK) (Moravskoslezský kraj)
a) rozšíření kapacity stávajícího digitálního úložiště, která je v současné době plně využita aplikacemi provozovanými v Technologickém centru kraje (TCK), pro potřebu bezpečného ukládání dat z nově implementovaných systémů a pro ukládání dat poskytovaných příspěvkovými organizacemi kraje. b) pořízení HW a souvisejícího SW pro zajištění potřebné serverové (výpočetní) kapacity pro provozování dalších aplikací ve virtualizovaném prostředí TCK. c) realizace bezpečné a jednotné komunikační infrastruktury … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2013-01-28   Síťové aktivní technologie (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků, rozšiřujících stávající páteřní technologie v uzlech metropolitní počítačové sítě VUT v Brně na technologii 10Gb/s a 40Gb/s. Jedná se o uzly sítě ve městě Brně: – Vybavení hlavních datových sálů VUT v Brně Antonínská a Kounicova - Doplnění technologie v páteřním uzlu Technická 2 – posílení uzlu, doplnění stávající technologie Purkyňova 118 – 2. etapa připojení IT4I do páteřní sítě z lokality Antonínská 1 - Instalace bezpečnostních prvků, 10Gbs … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2012-03-23   "Technologické centrum kraje, 1. část" (Moravskoslezský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka zařízení, technologií a programového vybavení Technologického centra (dále též jen "TCK"), včetně poskytnutí licencí, a to v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Obchodní podmínky – závazný vzor smlouvy), b) realizace optického propojení budovy KÚ MSK a budovy IBC MSK pro připojení k infrastruktuře KIVS dle technické specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Obchodní podmínky – závazný vzor smlouvy), c) instalace a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.
2012-03-19   Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava (Statutární město Jihlava)
Předmětem projektu je zpracování, resp. aktualizace povodňových plánů jak města Jihlavy a partnerských obcí (23), tak i správního území ORP Jihlava, jejich digitalizace a zveřejnění na webových stránkách města. Součástí projektu je pořízení vodoměrných stanic, a to hladinoměrů a srážkoměrů, které budou spolu se stávajícími stanicemi ČHMÚ tvořit lokální varovný systém. Údaje z těchto stanic budou zveřejněny na webových stránkách v digitálním povodňovém plánu, současně budou při překročení nastavených … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOVT - RADIO spol. s r.o. Vítkovice IT Solutions a.s.
2011-10-10   Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje a modernizace povodňového varovného systému (Povodí Odry, státní podnik)
Zadavatel rozdělil zakázku ve smyslu § 98 zákona 137/2006 Sb. na dvě části: Část 1 – Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje a Část 2 – Modernizace povodňového varovného systému. Uchazeč je oprávněn podat nabídku pouze na část 1 nebo pouze na část 2, případně na obě části. Každá z částí je popána v příloze B - informace o částech zakázky tohoto oznámení o zakázce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vítkovice IT Solutions a.s.