Dodavatel: Data Protection Delivery Center, s.r.o.

14 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Data Protection Delivery Center, s.r.o.

2023-11-02   Zajištění podpory VMware (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Průběžné poskytování zajištění podpory produktů VMware. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o.
2023-08-04   SÚKL VZ18/2023 - Rozšíření zálohovací infrastruktury (Státní ústav pro kontrolu léčiv)
Předmětem veřejné zakázky je a) dodávka HW sloužícího k rozšíření zálohovací infrastruktury zadavatele, a b) implementace dodaného HW a vytvoření nové HW infrastruktury zálohovacího systému zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o.
2023-07-04   HW servery pro obnovu On-premise clusteru dle standardu vSAN Ready Nodes (Státní veterinární ústav Jihlava)
Předmětem veřejné zakázky na dodávky s částečným podílem služeb je dodání 3 ks HW serverů, antivirového programu k zajištění kybernetické bezpečnosti HW clusteru, virtualizačního prostředí a všech koncových bodů, poimplementační audit/diagnostika clusteru k ověrování/zajištění kybernetické bezpečnosti realizovaných úprav včetně veškerých služeb a prací vymezených v přílohách této zadávací dokumentace, zejména Příloha č. 1 – Technická specifikace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o.
2023-04-06   Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 2. etapa (Ústecký kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka konektivity (síťové infrastruktury) zahrnující do-pravu, dodávku, montáž, školení a zprovoznění a dále dodávka elmont. prací a je podrobně spe-cifikován přílohami zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o. Z + M Partner, spol. s r.o.
2023-02-24   Pořízení zabezpečeného úložiště sekundárních dat (Uherskohradišťská nemocnice a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení zabezpečeného úložiště sekundárních dat. Zabezpečené úložiště dat bude bezpečně uchovávat sekundární data (záložní kopie primárních dat a archívní data) v souladu s doporučeními Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) v oblasti kybernetické bezpečnosti. Musí splňovat vysoké bezpečnostní požadavky pro zajištění privátnosti dat, řízení přístupu k datům a ochrany proti kybernetickým hrozbám. Musí podporovat personalizaci a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o.
2023-01-06   Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 1. etapa (Ústecký kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka konektivity (síťové infrastruktury) zahrnující dopravu, dodávku, montáž, školení, a zprovoznění. Jedná se o následující objekty a zároveň místa plnění: část 1: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany část 2: Podkrušnohorské gymnázium, Most část 3: Střední škola technická Most část 4: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Data Protection Delivery Center, s.r.o. Vítkovice IT Solutions a.s. Z + M Partner, spol. s r.o.
2023-01-03   Zajištění dodávky produktů a podpory VMWARE (Česká exportní banka, a.s.)
Předmětem Zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka níže uvedených licencí VMWARE a jejich podpora v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o.
2022-04-25   Posílení kapacity, bezpečnosti a výkonu zálohovacího systému LČR (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele za podmínek stanovených Smlouvou poskytnout: a) Objednateli plnění spočívající v komplexní dodávce HW infrastruktury 1x pro primární zálohovací systém a 1x pro sekundární zálohovací systém, b) Objednateli plnění spočívající v dodávce Software k HW infrastruktuře (1x pro primární zálohovací systém a 1x pro sekundární zálohovací systém) a Licenci, c) instalaci dodané HW infrastruktury, d) konfiguraci HW infrastruktury, e ) migraci dat (záloh) ze stávajícího … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o.
2020-09-02   Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění RD je: Poskytování nových licencí ke všem programovým prostředkům VMware, včetně poskytování nových licencí určených pro uživatele z akademické sféry, (s výjimkou produktů Fusion, Workstation a VMplayer). Poskytování podpory a subskripce Support and Subscription (dále jen „SnS“) k novým licencím v režimu 7x24, na období 1 až 4 let, a to včetně SnS určené pro uživatele z akademické sféry. Poskytování následné podpory a subskripce Renewal (dále jen „Renewal“) k existujícím licencím … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Trade, spol. s r.o. ALWIL Trade, spol. s.r.o. AutoCont a.s. AutoCont, a.s. Com-Sys TRADE spol. s r.o. Com-Sys Trade spol. s.r.o. Com-Sys TRADE, spol. s.r.o. Data Protection Delivery Center, s.r.o. MERIT GROUP a.s. Merit Group, a.s.
2020-07-01   Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5 (Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec)
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými bude uzavřena smlouva o dílo, popř. kupní smlouva, přičemž předmětem těchto smluv je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je vybudování odborných učeben v základní škole. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o. KDZ, spol. s r.o.
2019-02-06   Rozšíření serverového HW a SW, zavedení virtualizace pracovních stanic, sjednocení ověřování uživatelů (Státní veterinární ústav Jihlava)
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření serverového vybavení HW a SW, zavedení HA módu serverové infrastruktury, zavedení virtualizace datového úložiště a virtualizace platformy pracovních stanic, sjednocení ověřování uživatelů, včetně dodávky, instalace a souvisejícího servisu. Dále viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o.
2019-01-17   SÚKL VZ02/2019 - Dodávka a implementace zálohování (Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka a implementace zálohovacího systému (tj. dodání zálohovacího HW a poskytnutí zálohovacího SW), zajišťování HW a SW technické podpory výrobce (maintenance) po dobu min. 3 let, včetně poskytování konzultační činnosti k dodanému HW a SW a provádění profylaxí na období min. 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o.