2023-03-17   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 3 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Temo-Telekomunikace a.s. Vegacom a.s.
2023-03-16   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 2 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Michlovský - stavební s.r.o. SITEL, spol. s r.o. Temo-Telekomunikace a.s.
2021-01-12   Zajištění servisních služeb v areálu ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i.)
Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a 1 dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Předmětem jednotlivých dílčích veřejných zakázek bude poskytování pravidelných profylaktických kontrol, zákonných revizí a servisních služeb (oprav poruch) zařízení, které jsou blíže definovány v jednotlivých částech veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson Controls Building Solutions, spol. s.r.o. Lineq s.r.o. Temo-Telekomunikace a.s.
2016-09-30   Zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Block a.s. Jonson Controls International, spol. s r.o. Lineq s.r.o. Power Tech spol. s r.o. Temo-Telekomunikace a.s.
2014-03-05   Stavba serveroven (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
Vybudování dvou serveroven v rámci hlavního objektu BIOCEV (SO 001) ve Vestci u Prahy – hlavní serverovny v místnosti U1.043 s celkovou podlahovou plochou 80,94 m² a záložní serverovny v místnosti U1.045 s podlahovou plochou 60 m². Bližší popis předmětu veřejné zakázky viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Temo-Telekomunikace a.s.