2023-03-20   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 5 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Vegacom a.s.
2023-03-20   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 6 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. SITEL, spol. s r.o. SUPTel s.r.o. Vegacom a.s.
2023-03-17   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 3 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Temo-Telekomunikace a.s. Vegacom a.s.
2023-03-17   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 4 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Vegacom a.s.
2022-09-21   Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle... (Cetin a.s.)
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SITEL, spol. s r.o. Vegacom a.s.
2022-09-19   Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle... (Cetin a.s.)
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104 ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bohemiatel, s.r.o. Vegacom a.s.
2014-07-17   Implementace rozšířených RIS služeb v rámci projektu IRIS Europe 3 (Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR)
V rámci rozšiřování funkčnosti Říčních informačních služeb, provozovaných v České republice s centrálním systémem LAVDIS provozovaným Státní plavební správou, dojde k zavedení následujících nových služeb, které představují samostatné softwarové a hardwarové komponenty propojené se stávajícím informačním systémem: 1) Systém základnových stanic AIS (SuAc 4.3 projektu IRIS Europe 3). Zahrnuje dodávku a instalaci 2 základnových stanic Inland AIS na stávající nosné konstrukce, implementaci centrální databáze … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Konzorcium: RGO Komunikacije d.o.o. a... RGO Komunikacije d.o.o. VARS Brno a.s. Vegacom a.s.
2013-10-21   Dodání 100 ks AIS transpondérů (Česká republika – Ministerstvo dopravy)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 100 ks AIS transpondérů včetně příslušenství, konkrétně: — dodávka 100 ks AIS transpondérů včetně příslušenství, spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, technologií, prací a služeb – součástí dodávky transpondéru je i veškerý SW potřebný pro komunikaci s IENC prohlížečem a připojení transpondéru k PC. Nedílnou součástí díla je zajištění související činnosti, tj.: — školení – proškolení 5 pracovníků objednatele z provádění instalace, oživení, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vegacom a.s.
2012-03-23   Rámcová smlouva na dodávku a instalaci systému strukturované kabeláže (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy (na dobu 36 kalendářních měsíců) s jedním uchazečem na dodávku a instalaci strukturované kabeláže pro vybraná pracoviště VZP ČR dle aktuálních potřeb zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí veřejné zakázky je i vypracování dílčích projektů provedení, na základě kterých dojde k vlastní realizaci předmětu veřejné zakázky pomocí jednotlivých dílčích plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vegacom a.s.