2023-03-20   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 5 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Vegacom a.s.
2023-03-20   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 6 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. SITEL, spol. s r.o. SUPTel s.r.o. Vegacom a.s.
2023-03-17   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 3 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Temo-Telekomunikace a.s. Vegacom a.s.
2023-03-17   Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 4 (Cetin a.s.)
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž kabelového souboru a rozvaděče, měření, instalace a konfigurace monitorovacího systému a další činnosti související s otickým vedením, včetně činnosti vztahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Michlovský - stavební s.r.o. Senergos, a.s. SITEL, spol. s r.o. Vegacom a.s.
2022-09-23   Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle... (Cetin a.s.)
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. Enlytech s.r.o.
2022-09-20   Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle... (Cetin a.s.)
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATW Brno s.r.o. SITEL, spol. s r.o.
2020-05-18   Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť (E.ON Česká republika, s.r.o.)
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s 5 dodavateli (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí zakázky, jejichž předmětem bude provedení stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s přípravou jednotlivých lokalit tak, aby byly připraveny na dodávku a montáž technologie dobíjecích stanic. Předmětem bude i příprava periférií dobíjecích stanic pro jejích uvedení do provozu. Podrobně viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARPEX MORAVA s.r.o. Arpex Morava, s.r.o. ATW Brno s.r.o. ATW Brno, s.r.o. Elmoz Czech, s.r.o. Eltodo, a.s. INEL - Technik, s.r.o. Kami profit, s.r.o., odštěpný závod MSEM, a.s. Omexom GA Energo s.r.o. Omexom GA Energo, s.r.o. SETERM CB a.s. Seterm CB, a.s. SOLARHUNTER s.r.o. Solarhunter, s.r.o. Stand by power, s.r.o. Suntel Czech s.r.o. Suntel Czech, s.r.o.