Dodavatel: KC SOLID, spol. s r. o.

4 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel KC SOLID, spol. s r. o.

2023-04-06   Diagnostická radiofarmaka (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KC SOLID, spol. s r. o. M.G.P. spol. s r.o.
2023-03-14   Dodávka radionuklidových generátorů, radiofarmak a kitů (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků radionuklidových generátorů, radiofarmak a kitů určených k rekonstituci nebo spojení s radionuklidem do konečného radiofarmaka pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC či specifického léčebného programu (SPLP) v případě léčivých přípravků v České republice dosud neregistrovaných a obchodovaných právě na základě SPLP platného ke dni podání nabídek. Prohlídka místa plnění se koná: 6. 4. 2023 v 10:00 hodin. Setkání zájemců se uskuteční … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KC SOLID, spol. s r. o. Lacomed, spol. s r.o.
2019-05-16   99Mo-99mTc-generátor (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky 99Mo-99mTc-generátoru o aktivitě minimálně 3,1 GBq 99mTc v eluátu v den kalibrace, včetně pomůcek a lahviček pro provádění eluce generátoru, a to do 21.8.2021 dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KC SOLID, spol. s r. o.
2019-01-07   Radiofarmaka a kity (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky radiofarmak a kitů pro radiofarmaka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KC SOLID, spol. s r. o. KC SOLID, spol. s r.o. KC Solid, spol. s.r.o. Lacomed, spol. s r.o. LACOMED, spol. s.r.o. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol. s.r.o. M.G.P., spol. s.r.o. RadioMedic s.r.o. RadioMedic, s.r.o. ÚJV Řež, a.s.