2023-03-06   Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa, opakované řízení (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V rámci 1. etapy budou rekonstruovány a doplněny objekty SO 01 Hrubé předčištění, SO 03 Aktivační nádrže, SO 04 Dosazovací nádrže, SO 05 Kalové hospodářství (DSO … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Combin Banská Štiavnica, s.r.o. SMP Vodohospodářské stavby a.s. STANTER a.s. STANTER s.r.o. YUCON CZ, s.r.o.