Dodavatel: Unikont Group s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Unikont Group s.r.o.

2023-10-09   Nosič komunálních nástaveb (Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.)
Dodávka nosiče komunálních nástaveb včetně zimní nástavby, šípové radlice a zametací nástavby Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2023-09-06   Dodávka nákladního automobilu 6x6,nástavba inert/balená (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks automobilového podvozku 6x6 s komunální hydraulikou, sypací nástavbou inert/balená (zimní období - posyp inertním materiálem, letní období - řízený výdej obalované směsi), dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů sestavy, uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2023-08-31   Obnova technického vozového parku (Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace)
V rámci plnění předmětu zakázky účastník se kterým bude podepsána smlouva dodá zadavateli speciální vozidla (2 nebo 3) kusy a jejich příslušenství. Podrobná specifikace nároků na předmět plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2023-05-10   Dodávka: 2x automobilový podvozek 6x6 s komunální hydraulikou, příprava na montáž stávajících nástaveb (Syko 7H,... (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks automobilového podvozku 6x6 s komunální hydraulikou, příprava na montáž stávající nástavby Syko 7H, čelní sněhová radlice, 1 ks automobilového podvozku 6x6 s komunální hydraulikou, příprava na montáž stávajících nástaveb Turbo 5000, Epoke, 1 ks automobilového podvozku 4x4 s komunální hydraulikou, sypací nástavbou chemik a sklápěcí korbou, dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů sestav uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2023-05-10   3 ks samosběrných zametacích strojů pro čištění komunikací a chodníků s hmotností do 3,5 t (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových nepoužitých samosběrných zametacích strojů pro čištění komunikací a chodníků. Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2023-04-03   Dodání komunálního vozidla s podvozkem 4x4 a hákovým nosičem kontejnerů, včetně dvou kontejnerů (Lesy hl. m. Prahy)
Předmětem zakázky je dodání 1 ks nového nepoužitého komunálního vozidla s podvozkem 4x4 a hákovým nosičem kontejnerů, včetně dvou kontejnerů dle technické specifikace kupujícího.Blíže vymezeno vzorem kupní smlouvy (dále jen smlouva). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2023-02-27   Cirkulární ekonomika pro podnik AGRO Jesenice u Prahy a.s (AGRO Jesenice u Prahy a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka bubnového třídiče a pytlovací linky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MKwaste s.r.o. Unikont Group s.r.o.
2023-02-07   Komunální vůz Neveklov (Město Neveklov)
Předmětem zakázky je dodání nového komunálního vozu - nosiče nástaveb dle specifikace včetně sypače Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2022-11-01   Dodávka 2 ks nákladních automobilů 4x4 - nosičů výměnných nástaveb (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks nákladních automobilů 4 x 4 jako nosičů výměnných nástaveb. Vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2022-10-12   Dodávka chemické sypací nástavby (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Dodávka 1 ks sypací nástavby pro posyp silnic chemickým materiálem pro cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále záruka na jakost nástavby po dobu minimálně 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2022-10-10   VZ 71.22 Pořízení 2 kusů zametacího čistícího vozu včetně nástaveb (Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 kusů zametacího čistícího vozu včetně nástaveb na obě vozidla dle Technické specifikace, jež tvoří přílohu závazného návrhu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2022-06-17   Zametač tažený za NA s ABS (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Dodávka 3 kusů taženého zametače za nákladní automobil (dále zametače) s ABS pro cestmistrovství Jihlava, Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2022-03-22   Dodávka nosiče nástaveb (Technické služby města Liberec, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je nákup nového silničního motorového vozidla s celkovou hmotností min 20 tun, se zesílenou přední nápravou min. 9 tun včetně posypové nástavby, čelního sněhového pluhu-radlice a 3 stranného sklápěče-korby dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „technická specifikace“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2022-03-15   2x automobilový podvozek 6x6 s komunální hydraulikou, sypací nástavbou, čelní sněhovou radlicí, 1x sklápěcí korbou a... (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Dodávka 1 kusu kompletu automobilového podvozku 4x4 s komunální hydraulikou, sypací nástavbou chemik/inert a 2x čelní sněhovou radlicí a 2 kusů kompletu automobilového podvozku 6x6 s komunální hydraulikou, sypací nástavbou (1x inert, 1xchemik), čelní sněhovou radlicí a 1x sklápěcí korbou dle požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2022-02-03   Komunální podvozek určený pro odstraňování plevele a pro využití v zimní údržbě komunikací (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového komunálního podvozku schváleného k provozu na pozemních komunikacích určeného pro odstraňování plevele a pro využití v zimní údržbě komunikací, včetně provádění servisních prohlídek předepsaných výrobcem a mimozáručního servisu. Vozidlo umožní použití stávajících zařízení zadavatele: přední nesené postřikovací zařízení s hlavicemi WeedSeeker a zadní nádrž na vodu SIMED NCS 500 l. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2021-12-15   Dodávka nosiče výměnných nástaveb 4x4 + chem. nástavba + radlice (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks dvounápravového komunálního podvozku 18 t, 1 ks třístranného sklápěče, 1 ks chemické nástavby sypače a 1 ks sněhové radlice. Součástí dodávky zboží je dále montáž nástaveb na nosič, zaškolení obsluhy a záruční a pozáruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2021-10-12   Zimní údržba SSÚD Městec (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zimní údržbu dálnice ve dvou výkonových kategoriích. Zakoupení 5 kusů speciálních nákladních vozidel v komunální výbavě, které jsou osazeny sypacími nástavbami a sněhovými radlicemi (Souprava). Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zmírňovat následky zimy na dálniční síti v ČR. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2021-09-16   Nákladní automobily kategorie N2 (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového nákladního automobilu 4 x 4 kategorie N2 s třístrannou sklápěcí korbou a vybavením pro zimní údržbu komunikací a 1 kusu nového nákladního automobilu 4 x 2 kategorie N2 s třístrannou sklápěcí korbou a hydraulickým nakládacím jeřábem, včetně provádění servisních prohlídek předepsaných výrobcem a mimozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o. Unikont Group s.r.o.
2021-03-05   Automobilový podvozek 6x6 s komunální hydraulikou, sypací nástavbou chemik, sněhovou radlicí, sklápěcí korbou a 4x4... (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu kompletu automobilového podvozku 4x4 se sněhovou segmentovou radlicí a 1 kusu kompletu automobilového podvozku 6x6 s komunální mechanikou, sypací nástavbou chemik a sněhovou radlicí segmentovou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2019-08-27   Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami (Lesy hl. m. Prahy)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka nových nepoužitých víceúčelových komunálních vozidel, včetně příslušenství (dále jen vozidlo), pohon 4x4, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v příloze č. 1a a 1b, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 2a a 2b zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2019-05-07   Celoroční údržba Přerov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 1 kusu zametače, 2 kusů univerzálního nosiče, 11 kusů zimních a letních nástaveb na univerzální nosiče. Dále koupě 2 kusů nakladačů, 1 kusu vysokozdvižné plošiny a 1 kusu vysokozdvižného vozíku. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost na novém dálničním středisku Přerov. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o. Unikont Group s.r.o.
2017-10-27   Údržba silnic 1. třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nákladních vozidel, nástaveb a mechanizace pro celoroční údržbu nových úseků silnic 1. třídy. Zadavatel zamýšlí zakoupit po 8 kusech tyto komodity: Nákladní automobil, sypací nástavba, sněhová radlice, nákladní automobil kontejnerový s kontejnery, valník, užitkové vozidlo a radiovou sekačku. Těmito mechanizmy zadavatel zamýšlí udržovat síť vybraných úseků silnic 1. třídy v ČR. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HAGEMANN a.s. Unikont Group s.r.o.
2017-04-06   Automobilový podvozek 4 x 4 s komunální hydraulikou a sněhovou radlicí (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů kompletů nákladních automobilů 4 x 4 s výměnnými nástavbami (chemik 2 x, inert 1 x a zametač 1 x) a sněhovými radlicemi dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů uvedených v příloze č. 3 této dokumentace a dle dále uvedené specifikace včetně souvisejících dokladů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2017-03-27   Zimní údržba 2016 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zimní údržbu dálnice. Zakoupení 20 kusů speciálních nákladních vozidel v komunální výbavě, které jsou osazeny sypacími nástavbami, korbami (10 kusů) a dále sněhovými radlicemi (Souprava). Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zmírňovat následky zimy na dálniční síti v ČR. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2016-02-19   Dodávka 4 ks automobilového podvozku (4x4) s komunální hydraulikou, 3x sypací nástavbou chemik, 1x sypací nástavbou... (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Dodávka 4 ks automobilového podvozku (4x4) s komunální hydraulikou, 3x sypací nástavbou chemik, 1x sypací nástavbou inert, 4x sněhovou radlicí, včetně dodání do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2015-05-13   Multifunkční užitkové vozidlo – podvozek včetně nástaveb (Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.)
Dodávka multifunkčního užitkového vozidla do 3,5 t včetně nástaveb sloužící k využívání hřebčína pro potřeby správy a údržba krajiny. Jedná se především o zálivku, sečení luk a pastvin. Dále bude využíváno k přesunu techniky potřebné k údržbě krajiny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2015-05-04   Dodávka 3 ks automobilového podvozku (4x4) s komunální hydraulikou, 2x sypací nástavbou chemik, 1x nástavbou... (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Dodávka 3 ks automobilového podvozku (4x4) s komunální hydraulikou, 2x sypací nástavbou chemik, 1x nástavbou samosběrného zametače, 1x sypací nástavbou inert a sněhovou radlicí, včetně dodání do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2013-12-30   Snížení prašnosti na území města Třebíč (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka silničního samosběrného vozidla dle následujících parametrů výkon min. 75 kW, toč. moment min. 1 700 Nm, pohon náprav 4x4, celková hmotnost vozidla min. 5 000 kg, užitečné zatížení podvozku min. ca 2 500 kg, rozvor min 1 900 mm. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2013-04-30   Dodávka 2 ks automobilového podvozku (4x4) s komunální hydraulikou, sypací nástavbou chemik, sněhovou radlicí a... (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Dodávka 2 ks automobilového podvozku (4x4) s komunální hydraulikou, sypací nástavbou chemik, sněhovou radlicí a nástavbou samosběrného zametače, včetně dodání do místa plnění. Vozidlo bude využíváno celoročně, v zimě jako sypač-chemik, v létě jako samosběrný zametač. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2012-03-23   Dodávka nákladního automobilu s pohonem obou náprav (4x4), komunální hydraulikou, sypací nástavbou chemik, sněhovou... (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Dodávka nákladního automobilu s pohonem obou náprav (4x4), komunální hydraulikou, sypací nástavbou chemik, sněhovou radlicí, nástavbou samosběrného zametače, včetně dodání do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unikont Group s.r.o.
2011-04-01   Dodávka dvou nákladních automobilů s pohonem obou náprav (4x4), komunální hydraulikou, sypací nástavbou (chemik),... (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Dodávka dvou nákladních automobilů s pohonem obou náprav (4x4), komunální hydraulikou, sypací nástavbou chemik, sněhovou radlicí, sklápěcí korbou, včetně dodání do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jihomoravská obalovna s.r.o. Unikont Group s.r.o.