Dodavatel: EICERO Industry s.r.o.

4 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel EICERO Industry s.r.o.

2023-04-06   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, trafostanice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem je zhotovení příslušné projektové dokumentace vč. obstarání všech potřebných veřejnoprávních povolení pro stavbu i pro užívání, dále pak úplné, funkční a bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové, Riegrovo náměstí (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách budov a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Konkrétně se jedná o: “Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové, Riegrovo náměstí“ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brandýs nad Labem, výpravní budova (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nové fotovoltaické elektrárny (FVE) na střeše budovy a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-01   Soubor 4 staveb: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava; Ostrava, Muglinovská;... (Správa železnic, státní organizace)
Do pole II.1.1) se nevešel z kapacitních důvodů celý název veřejné zakázky, proto jej uvádíme zde: Soubor staveb: Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava“ Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská“ Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova“ Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“ Účelem veřejné zakázky je vybudování nových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.